Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Muraközi Gyula:

  Az Anya

  Hullt a keresztfa könnye még, a vér,
  S már szállt az est. az álmos denevér,
  Egy csillag égett. Ijedt fény, homályos.
  Őrt állam a dombra jött a csend.
  Kopár, zord úton Jézus anyja ment,
  S követte őt a hű tanítvány, János.

  Bús gyászpalástot vett a völgy, halom,
  Siető árnyak tűntek a sötétben.
  Mária sírt, szívét a fájdalom,
  A kín rikoltó keselyűje tépte.

  „Meghalt a Fiam!” S az emlékezet
  Zord késként mélyítette a sebet.
  Holt jövőn hímzett szemfedél a múlt,
  S a csend csak egy sikongó dalt dalolt.

  „Meghalt a Fiam!” Éjre vált az este,
  S János, a szelíd, vigasztalni kezdte:

  Nem fiadnak ácsolták a keresztet:
  A Messiás Ő, az Ige, a Kezdet,
  A Bárány, kit próféták álma látott
  Forró vérében mosni a világot.
  Égő örök fény, kit az éj sirat,
  Neked már régen meghalt a Fiad!
  Régen kinőtt a názáreti házból,
  Király az, kit az ég kárpitja gyászol.
  Fény, mely fényt áraszt, vakság-verte szemből,
  Ige, mely bomló holtak felé zendül.
  Pásztor, ki nyáját őrzi élte árán,
  Út, mely eget nyit golgoták határán.
  Igazság, mely tövist hord homlokán,
  Élet, mely télen rügyet bont a fán,
  És szeretet, mely most és mindörökre
  Halkan, szelíden ráborul a Földre.

  Nos, jer hát, menjünk, töröld le a könnyed,
  Így oszlik az éj, és a gyász is könnyebb.
  Hisz tudod már, a keresztfán ki van?
  S szólt Mária csöndesen: „A Fiam!”