Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Sinka István:

  Virág-ballada

  Szil-Tarcsán az őszi erdőn hét nagy erős kondás
  vacsorázott s velük együtt Eső-Virág András,
  aki jött csak valahonnan, maga se tudta, hogy honnan.

  Oldalt varrott csizmájára port rakott a messze
  s mutatta az útja hosszát, s azt, hogy nem kereste:
  Falevélként, irgalombul hajtja a szél, ha elindul…?

  …Ült az erős hét kondással, szalonnát sütöttek
  s körülöttük láthatatlan harangok ütöttek.
  Tudatták, hogy jön az óra s hamarosan koporsóba

  fektetik Virág Andrást az erdei kondások.
  – A csend nyelvén üzentek a puha csobbanások.
  Bennük tán a táj riadt fel halált sejtő kis jelekkel

  Mikor a szalonna megsült: tölgyfa-csobolyóból
  nagyot ittak… nyolc ember egy fadongájú tóból.
  Azután meg rádudáltak. Máskor úgyis csak bút láttak.

  Kivált Eső-Virág András, kinek fél kenyere
  se volt soha… s mint a puszta, puszta a tenyere.
  Abba borult ő csak, hogyha pihenni a vágy elfogta.

  Volt neki egy citerája: akár annyi ezüst –
  pedig barnára fogta már az idő meg a füst.
  Oldalán a csillag, a hold, s rá volt faragva a mennybolt.

  S volt egy aranyszín tolla is. Mérhetetlenségből
  szállt az a toll… úgy szedte fel fütyölve a rétről.
  Fütyölt bizony, mert nem tudta: attól nem lesz többé nyugta.

  Citerával, a szép tollal lett aztán elveszett.
  – Megnőtt benne minden dal és minden emlékezet.
  S szegény… egyre hordta őket, mint az ég a nagy esőket.

  Mondom: a hét nagy kondással ültek a fák alatt
  kinn Szil-Tarcsán és dudáltak, és az idő haladt.
  Virág ekkor elővette tollát s a húrokra tette.

  A húrokon egy hős ország támadt fel dalolva,
  – a hét kondás hallgatta csak egymásra hajolva.
  S összesúgtak, hogy megölik: leszúrják, vagy agyonlövik.

  Hát mért játszik sokkal szebben, s más búron a bolond.
  – Testét majd a disznófertő belepi, vagy a lomb.
  Hallgatták a húr pengését s elővette mind a kését.

  Azután körülvették Andrást, mint herceget álnok,
  bosszús, irigy, erdőtnyövő, nagyhajú királyok.
  S mire odanézett a hold: Eső-Virág András csak – volt.

  Testét fertőbe vetették, rácsaltak vagy hat kant;
  pengették a citeráját, de az széjjelpattant;
  oldaláról lehullt a hold, s kétfelé hasadt a mennybolt.

  A tolla meg elszállott, el a messzeségbe,
  hét nagyhajú gonosz elől mérhetetlenségbe.
  Akkor szólott a legvénebb: – átka ne legyen a vérnek!

  Temessük el Virág Andrást, nőjön mező rajta –
  s ha tavasz jön: nagy nyáját a pásztor ide hajtja.
  Bizony mondom: jövendőre tej lesz és méz őbelőle.

  Amikor hát jött a hajnal: a hét gonosz kondás
  kikereste a sár alól, s így lett Virág András
  televényföldje a fának, s ágya száz új ibolyának.