Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Reviczky Gyula:

  Imakönyvem

  Aranykötésű imakönyvet
  Hagyott rám örökül anyám,
  Kis Jézus ingben, glóriában
  Van a könyv első oldalán.
  Sok év előtt egyik sarokba
  Beírta jó anyám nevét,
  Lehajtom a betűkre főmet,
  Hogy fölidézzem szellemét.

  Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer
  Fehér ruhában láttam őt.
  Tavasz volt épp, a kedves ákác
  Virágozott a ház előtt.
  A lemenő nap fénysugára
  Reszketett ajkán, zárt szemén.
  Apám ott állt a ravatalnál,
  És vélem együtt sírt szegény.

  Hogy elmosódtak a betűk! Mily
  Sárgák s kopottak e lapok.
  Rég' volt, midőn ez imakönyvből
  Még az anyám imádkozott.
  Kék selyemszállal összekötve
  Van itt hajambul egy kevés.
  Aranyos fürtjeimhez akkor
  Nem illett még a szenvedés.

  Írott imádság töredéke
  Mellett van az anyám haja,
  Emitt egy szentnek vézna képe
  S egy régi, halvány Mária.
  Elnézem… Éppen így viselt meg
  A sors azóta engemet.
  Sokszor szeretnék sírni, hogyha
  Nem szégyellném a könnyeket.

  Az Úr imádságát ütöm fel
  (Kísérőm a nehéz úton),
  S vigasztalást vegyít a kínhoz
  A te imád, ó, Jézusom!
  Imádság kell a szenvedőnek,
  Akit a sors árván hagyott.
  Úristen, én nem zúgolódom:
  Legyen a te akaratod.

  Föl nem panaszlom a világnak,
  Csak szellemednek, jó anyám,
  Milyen kopár volt ifjúságom,
  S hogy mennyi bánat szállt reám.
  Tűrtem, reméltem, megalázva
  Idegenek közt éltem én;
  De azt a régi imakönyvet
  S emléked szentül őrizém.