Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Batta György:

  Egy mondat a szeretetről

  Hol szeretet van,
  Ott szeretet van
  Nemcsak a Bibliában rögzült Isten szavában,
  Nemcsak jó anyák mosolyában
  Megannyi mozdulatában,
  Lelkük minden zugában
  Ott szeretet van
  Nemcsak bölcs vének tanácsában
  Az évek ne a keserűséget teremjék benned – a mérget –
  Hol szeretet van,
  Ott szeretet van
  És nemcsak abban, ahogy mindegyik gondolatban
  Másokért dobban a költő-szív szakadatlan
  Ahogy az anya is ott lüktet végig a magzatban
  Hol szeretet van,
  Ott szeretet van
  Nemcsak mikor az ujjak mell-kupolákra simulnak
  S forró szerelmi vágyban tüzesedve a lázban
  Hevülnek vörösre gyúlva akár az űrhajó burka
  Hol szeretet van,
  Ott szeretet van
  S fönnmarad holtodiglan
  Nem számít, hogy a vágytól feszülő kupolából
  Marad csak roskadt sátor az idő viharától
  S már nem az ujjak – dermedt pillantások
  Simulnak enyésző testmezőkre
  Mik eltűnnek örökre
  Hol szeretet van,
  Ott szeretet van
  Nemcsak az estben aláhulló pehelyben
  E máris tökéletesben, mert arányaiban
  Jövendő világok váza – és remekben,
  Mert simulásában, arcodra hullásában,
  Ahogyan gyöngéden megérint az éjben –
  Abban szeretet van
  S hol szeretet van, puska nem dörren,
  Vér nem fröccsen, nem sújt tudatlan ököl sem váratlan,
  Edényeit a vér nem hagyja el a testben,
  Kering erekben, nem buzog sebekben,
  Torkolattüzek ibolyákban égnek csak, szelíd lángban
  Hol szeretet van,
  Ott szeretet van
  Szamócafej a vércsepp – igézve nézed
  Láthatsz fűszálat, áldott sörényes fákat,
  Tornyokat, kupolákat, de sehol katonákat
  Hol szeretet van,
  Nem baj, hogy más vagy
  Más a honod, a templomod, s nyelvedben,
  Lélek-emelte versedben másként
  Zendülnek az igék, csendülnek rím-harangok
  Hogy mongolos az arcod – szabad
  Hogy a szavak hozzád vonuljanak
  Mint hegyből a nyáj
  És senkinek se fáj, hogy bennük még
  Véreid rakta, Szent István-látta
  Tüzek parázslanak, Mátyás felhői gomolyganak,
  Budai paripák fújnak, holtakért gyertyák gyúlnak –
  Ott nem félsz
  Élsz csillagfénnyel a szemedben
  Nem gyűlöletben, hisz tudják:
  Tüdő halványlik, szívmoraj hallik,
  Oxigéntüzek égnek benned is, piros-kékek
  S lám, arcodon is közös a bélyeg
  A halál-sütötte enyészet
  Nézheted, mint állat bőrén a jelet
  Hol szeretet van,
  Elpusztíthatatlan
  Úri áradatból, az időfolyamból
  Arany szemcséit kimoshatod,
  S a világot belőlük összerakod,
  Mint ködből a tornyok, felhőből az ormok
  Ember s táj előragyog
  Megláthatod minden keservek könnyét
  Fájdalmak fekete gyöngyét mert
  Minden mi kín, a lélek-fény útjain
  Hozzád is átszáll
  Veled is munkál – fáj
  Bárhol a zsarnok: égetnek szenvedő arcok
  Szemükbol a kiáltás roncsoló sugárzás
  Fenyőtű hördül törten füst-fojtva a völgyben
  Zengő kövekből hallik
  Vizeken halál iramlik
  Rémülten hordod kozmikus sorsod
  Mint a bogár ahogyan löki-viszi a folyam
  Sodorja hullt falevélen –
  Nincs menekvés földön-égen?
  Kérded esetten, félelem-sebzetten,
  Idő-szegekkel verten a létkereszten
  Már-már abban a végső pillanatban ahonnan tovább nincsen
  S ekkor fénylik fel Isten
  Lelkedben, minden sejtedben
  Általa emberré épülsz,
  Már csak a jóra készülsz,
  Röpít a kegyelem
  Gyorsan, aranyló hit-burokban,
  Virágzó, békét sugárzó,
  S mint betlehemi fényözön
  Elönti bensődet az öröm
  Hogy benned szeretet van – kiapadhatatlan
  Látod, hogy növi be a világot
  Mint fénylő moha, arcok s virágok mosolya
  Halál nem rettent, serkent: a jóra
  Törekedhetsz, másokért cselekedhetsz,
  Nyújtod a kezed, s tenyeredbe veszed
  Akár egy cinege madárkát, a Földet
  Ezt az árvát, ezt a vergődőt, vérzőt,
  Lángokban égőt, csapzottat, meggyalázottat,
  Simítod, ne remegjen,
  Gyógyuljon, ne ernyedjen
  Úri fán fényesedjen
  Csak arról énekeljen:
  Ahol szeretet van
  Remény és jövő van