Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Tompa Mihály:

  Boldogság

  Hol vagy, hol vagy életünknek
  Szép tündére, boldogság?!
  Karjaidban kik pihennek?
  Ajkaid kik csókdossák?
  Fényes orczád néha, néha,
  Szemünk előtt megjelen;
  Vagy csak a szív álma képzel
  Kétes ködben, fellegen?

  Széles ország-út az élet,
  És mi rajta vándorok;
  Elfáradunk, elepedünk,
  Vérző lábunk tántorog;
  S boldogságért esdekelvén,
  Míg előre jár szemünk:
  Csendes kunyhó vagy keresztfa
  Közelébe érkezünk.

  De a vándor a kis kunyhót
  Elmellőzi botorul;
  Öntagadás, türelemnek
  Keresztjéhez sem borul;
  A csalképet űzve, annyi
  Fáradalmat elvisel;
  S meglepvén az éj sietve:
  Az útfelen alszik el.

  Voltam ábránd! völgyeidben,
  Hol szellő s lomb enyeleg;
  Jártam oh vágy! szirttetődön,
  Melly szédítő s meredek.
  Hű csók mézét szítta ajkam,
  Koszorus volt homlokom…
  S ha valék-e boldog akkor?
  Ne kérdjétek, nem tudom!

  Szív, oh szív! ha boldog vagy már,
  Ha több kéj nem fér beléd:
  Mi remegtet, mi nyom mint a
  Fa harmatos levelét?
  Ah, miért kell a boldogságban
  Öntudatlan érezni:
  Hogy azt egy szempillantásban
  El is lehet veszíteni?

  Mért van, hogy ha szíved álma
  Megvalósul, s a tied:
  A szép bálványt összetörni
  Maga a szív úgy siet!?
  Csábít, vonz a fátyolos kép
  Melly távolról int felénk,
  Hogy megrontsa a kicsinylés,
  Amit küzdve megnyerénk.

  Zaklat a vágy, s űzve szívünk
  Ösmeretlen tájakig:
  Nem boldog ha kéjt nem ízlel,
  Nem, ha azzal jól-lakik.
  A bánatban örömet kér,
  Az örömben bánatot;
  Csendességből zajba vágyik,
  S csendbe hogy ha zaklatott.

  S míg az élet, mint az égbolt,
  Hol borongós hol derűlt;
  És megkóstol a halandó
  Édeset és keserűt:
  A végóra elközelget,
  És szemét, hogy béfogják,
  Életén átnézve kérdi:
  Mi volt hát a boldogság?!