Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Tótfalusy István:

  Karácsonyi leoninusok

  Barmok romlatag ágyán, Jessze ígéretes ágán
      Új élet született; boldog a Szűz: anya lett.
  Barmok romlatag almán, kisfia fekszik a szalmán,
      Barlang, ágy csupa fény: Isten, a Szűznek ölén.
  Künn viharok furulyáznak, tépik a pusztai fákat.
      S lám, elnyugszik a szél benne, az akol küszöbén.

  Játszik a gyermek, a karja kicsúszott, nincs betakarva,
      Mária nézi: nevet – „Fúj az ökör meleget!”
  Fúj az ökör… s ugye, jó lesz? – fürge tüzet vete József:
      Lobban a rőzserakás, mind csupa láng, ragyogás.

  Csillan a jó bari szőre, vidáman a szürke tetőre
      Fény fut. Koppan a kő: „Pásztorok, gyertek elő!”
  Vének s ifju legények, jönnek, az ajkukon ének.
      Billeget ám a dudás, fújja a kis furulyás!
  Néz az ökör: „Soha ilyet!”, a csacsi nagy füle billeg.
      Mind forróbb, tüzesebb, Mária könnye pereg.
  Anyja ölében a gyermek, tapsol a mennyei herceg:
      Kedv, öröm, isteni tett - Krisztus megszületett!

  Barmok romlatag ágyán fekszik a második Ádám,
      Új ág, égi virág, újul a régi világ.