Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Wass Albert:

  Nagypénteki sirató

  Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra megyünk,
  messzi út porából köpönyeget veszünk…
  Nem egyszáz, nem kétszáz: sokszáz éves nóta.
  Így dalolják Magyarhonban talán Mohács óta.
  Véreim! Véreim! Országútak népe!
  Sokszázéves Nagypénteknek
  soha sem lesz vége?
  Egyik napon Tamás vagyunk,
  másik napon Júdás vagyunk,
  kakasszónál Péter vagyunk.
  Átokverte, szerencsétlen
  nagypéntekes nemzet vagyunk.
  Golgotáról Golgotára
  hurcoljuk a keresztfákat.
  mindég kettőt, soh'se hármat.
  Egyet felállítunk jobbról,
  egyet felállítunk balról,
  s amiként a világ halad:
  egyszer jobbról, egyszer balról
  fölhúzzuk rá a latrokat.
  Kurucokat, labancokat,
  közülünk a legjobbakat,
  mindég csak a legjobbakat.
  Majd, ahogy az idő telik,
  mint ki dolgát jól végezte:
  Nagypéntektől Nagypéntekig
  térdelünk a kereszt alatt
  húsvéti csodára lesve.
  Egyszer a jobbszélső alatt,
  másszor a balszélső alatt,
  éppen csak hogy a középső,
  az igazi, üres marad.
  Nincsen is keresztfánk közbül,
  nem térdel ott senki, senki.
  A mi magyar Nagypéntekünk
  évszázadok sora óta
  évszázadok sora óta
  ezért nem tud Húsvét lenni.
  Így lettünk országút népe,
  idegen föld csavargója,
  pásztortalan jószág-féle.
  Tamással hitetlenkedő,
  kakasszóra péterkedő,
  júdáscsókkal kereskedő.
  Soha-soha békességgel
  Krisztus-Úrban szövetkező.
  Te kerülsz föl? Bujdosom én.
  Én vagyok fönt? Bujdosol Te.
  Egynek közülünk az útja
  mindég kivisz idegenbe.
  Bizony, jól mondja a nóta,
  hogy elmegyünk, el-elmegyünk,
  messzi nagy útakra megyünk.
  Messzi nagy útak porából
  bizony, köpönyeget veszünk.
  S ebben a nagy köpönyegben,
  sok-sok súlyos köpönyegben
  bizony pajtás, mondom Néked:
  rendre, rendre mind elveszünk.

  Bajorerdő, 1947