Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Berzsenyi Dániel:

  Fohászkodás

  Isten! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
  Csak titkon érző lelke ohajtva sejt:
     Léted világít, mint az égő
        Nap, de szemünk bele nem tekinthet.

  A legmagasb menny s aether Uránjai,
  Mellyek körülted rendre keringenek,
     A láthatatlan férgek: a te
        Bölcs kezeid remekelt csudái.

  Te hoztad e nagy Minden ezer nemét
  A semmiségből, a te szemöldöked
     Ronthat s teremthet száz világot,
        S a nagy idők folyamit kiméri.

  Téged dicsőit a Zenith és Nadír.
  A szélveszek bús harca, az égi láng
     Villáma, harmatcsepp, virágszál
        Hirdeti nagy kezed alkotásit.

  Buzgón leomlom színed előtt, Dicső!
  Majdan, ha lelkem záraiból kikél,
     S hozzád közelb járulhat, akkor
        Ami után eped, ott eléri.

  Addig letörlöm könnyeimet, s megyek
  Rendeltetésem pályafutásain,
     A jobb s nemesb lelkeknek útján,
        Merre erőm s inaim vihetnek.

  Bizton tekintem mély sirom éjjelét!
  Zordon, de oh nem, nem lehet az gonosz,
     Mert a te munkád; ott is elszórt
        Csontjaimat kezeid takarják.

  [1807-1808 körül. Végleges formája: 1810]