Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  A szarvasokká vált fiúk

  (Román népballada Bartók Béla gyüjtéséből)

  Vala egy vén bátyó
  annak vala éppen
  kilenc fiusarja
  szép derék legények.
  Nem nevelte őket
  semmi mesterségre,
  szántásra vetésre,
  ménesterelésre,
  gulyaterelésre,
  hanem csak vadászni
  vad hegyeket mászni.

  Kilenc szép legények
  mind a vadont járták
  s mindaddig vadásztak,
  hogy előtaláltak
  csuda fiuszarvast.
  Addig addig űzték
  útjokat téveszték
  s változott belőlük
  kilenc hegyi szarvas,

  Nem várhatta őket
  az ő édesatyjuk
  felvette puskáját
  s megtalálta őket.
  Haj, mit is talált ő?
  Csuda szarvasnyájat,
  kilenc hegyi szarvast.
  Űzni kezdte őket,
  hideg kút fejénél
  féltérdre is állott,
  hogy közéjük lőne.
  Szóval így kiáltott

  szarvasok vezére:
  Édes jó atyácskánk,
  ne lövöldözz bennünk.
  Felveszünk mi téged
  a mi szarvainkra,
  hordozunk mi téged
  hegyhátról hegyhátra,
  oromról oromra,
  szikláról sziklára,
  magasztalunk téged
  egy magas kőszálra
  úrnak minden földön.
  Felelt szóról szóra
  az ő édesatyjuk:
  Atyátok szerette
  édes fiacskáim,
  gyertek haza, rátok
  vár édesanyátok.
  Vár titeket vággyal,
  meggyujtott gyertyával,
  teritett asztallal,
  kitöltött pohárral;
  sírdogál a házban,
  kelyhét tölti borral,
  házát tölti búval.

  Felelt szóról szóra
  szarvasok vezére:
  Édes jó atyácskánk,
  eredj haza szépen
  anyánk küszöbére,
  mert mi nem megyünk már,
  Ágas-bogas szarvunk
  nem fér be az ajtón,
  csak a hegytetőkön,
  a mi testünk nem tür
  fonott-szövött inget,
  csak leveles ágat,
  a mi lábunk nem lép
  tűzhely hamujába,
  csak leveles ágra,
  a mi ajkunk többé
  nem iszik pohárból,
  csak iszik forrásból.

  Fordította: Erdélyi József