Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Udud István:

  Kölcsey utolsó imája

  Mindenható, ki trónolsz fönn a mennyben,
  s a végtelen tér pályáit betöltöd,
  lakozván roppant csillagokban éppúgy,
  mint bennünk, romló földi porszemekben,
  hallgasd, hallgasd meg, esdekelve kérlek,
  hűlő ajkamnak elhaló imáját.

  Ki a Mindenség alkotója vagy
  és számon is tartója mindeneknek,
  Te jól tudod, ó Egyetlen Tudás:
  miért, mi végre lettem én e földön;
  mért kellett válnom létem hajnalán
  máiglan sajgó-égő bélyegessé;
  miért vetted el tőlem, akiket
  – vér a vérükből – annyira szerettem;
  s miért hagytál meg, gyönge gyermeket,
  még gyöngébbeknek hitvány gyámolául;
  kétségbeesve, kételkedve hányszor,
  hányszor zokogtam-kérdeztem: – miért?

  De rendeléd, hogy elcsituljanak
  a test s a lélek csahos kínjai,
  s a csüggedésnek béklyóit lerázván
  létküzdelemre vértezzem magam.
  Akartam – tudni! Szomjú lelkemet
  kábítottam holt eszmék mákonyával
  a létezőknek lényegét kutatván,
  célját keresve vizsgálatba vonni;
  fölemelni az elesetteket,
  a gőgösöket alázatra intvén
  munkálkodni együtt a köz javáért:
  erre tettem föl akkor éltemet.
  Szent neved után legszentebb nekem
  a Hon neve volt: érette akartam
  küzdeni, tenni. Nála nemesebb célt
  nem láttam, melyért élni érdemes.
  Hányszor faggattam önmagam: megérte? –
  Mert nem fogytak el számról a miértek.

  Ki szeretetre szomjaztam szünetlen,
  mért vett körül annyi gáncs, megnemértés,
  sanda gyanakvás, fröcskölő gyűlölség?
  Miért, rokonim, pályatársaim?
  Miért? Feleljetek ti is, barátaim!
  S jaj, hányszor perzseltél meg olthatatlanul
  lángoddal, kínok kínja, szerelem!
  De mint hűs leplek lázas beteget,
  úgy hűtötték le pillantásaikkal
  vágyaimat a szépek, kik felé
  sóhajaim bús madárraja szállt.
  Tudom, ne mondjátok, tudom, miért.

  Mindenható, ki trónolsz fönn a mennyben,
  hallgasd, hallgasd meg, esdekelve kérlek,
  hűlő ajkamnak elhaló imáját!
  Érzem, immár az út végére értem,
  melyet pályámul nékem kijelöltél.
  Szenvedni – hosszú; érdemet szerezni,
  hatni, alkotni, gyarapítani,
  a hon üdvéért munkálkodni – rövid volt.

  De nem panaszlok. Megnyugszom Tebenned,
  ki mindenek szülője, mozgatója
  s végső nyugpontja vagy. Hálás szavakkal
  megköszönöm, mint irgalmaddal adtál:
  életemet, mely gátjaim dacára
  haszon nélkül tán mégsem múlik el;
  a négy folyam partján a drága földet,
  mely táplált s fölnevelt, s bár mint magam,
  szegény s nyomorult vala, de nekem
  egyetlenem: HAZÁM volt!
  Köszönöm ezt az ezerszer áldott-átkozott
  nyelvet, amelynél nincsen édesebb,
  noha sorsánál nincsen mostohább,
  melyen, ha kellett, szólnom adatott.

  Mindenható, ki trónolsz fönn a mennyben,
  hallgasd, hallgasd meg, esdekelve kérlek,
  hűlő ajkamnak elhaló imáját.
  Áldd meg a gyermeket, kit úgy szerettem,
  mintha enfiam volna; ó vezesd el
  az igazaknak ösvényére, váljék
  – vágyam szerint – honunknak hű fiává!
  Engem is áldj meg, én Uram! Kímélj meg,
  megbocsátván, a gyötrelmes haláltól!
  És áldd meg, áldd meg mindenekfelett
  e népet, mely már annyit bűnhödött,
  teremtő ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART!