Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Arany János:

  Honnan és hová?

     Mily rövid az élet!…
  Mint hullócsillag futása,
  Mely földünk körébe jutva,
  Lángra gyúl, és tűz-barázdát
  Írva elszalad, gyorsabban,
  Mint egyet pillantanál.
  Útja honnan jött? hová visz?…
  Míg sötét volt, s ujra az lesz,
  A világ-ür végtelenjén
  Hol bolyongott? és hová fog?…
  Ki tudná megmondani!
     Míg tündöklött, addig élt.

     S honnan jössz te, lélek…
  Mely csak e föld gőz-körében
  Vetve lángot, addig fénylel,
  Amig éppen áthaladsz;
  Bölcsőd és sirod homály.
  Akkor lobbanál-e föl csak
  Az állatban, s véle múlsz el?…
  Vagy jövél a végtelenből
  Ismeretlen, hosszu pályán,
  S visszatérsz azon megint?…
  Oh, ha nem volt, és ha nincs
  E parányi csillogáson
  Innen és túl folytatás:
     Mily rövid az élet! –

     Megfelelsz te, lélek.
  Volt idő, mikor tagadták
  A futamló csillagot:
  Semmi az, csak földi pára,
  Lobban, és fut, és el-ég.
  Most a szellemet tagadják:
  Semmi az, csupán anyag,
  Agyvelő, vér és ideg
  Összhatása, mely azonnal
  Véget ér, ha szétbomol
  Agyvelő, vér és ideg.
  Az anyag a halhatatlan:
  Fűben-fában újra éled,
  Összetársul, meg elszéled
  Mindörökké, szakadatlan;
  Hanem e feltámadást
  A szellem nem éri meg:
  Ez üres hang, nincs sehol,
  Puszta réme ferde agynak,
  Mílyet századok ránk hagynak –
     S csak zavarja a tudást.

     Oh, ti, akik jobb felemnek
  Már e földön mély sírt ástok:
  Oly bizonyos hát tudástok,
  Hogy helye sincs védelemnek?
  Nem mond ellen az a szellem;
  Mely kutat, hogy támaszt leljen
  Megtagadni önmagát?
  S nem rettegné, ha meglelte
  – Mit tudása így teremte –
  Azt az örök éjszakát?…
  Ah, jobb volna kissé várni,
  Nehogy úgy találjon járni
  Az a híres tudomány,
  Mint ama gyors fénnyel jára,
  Mit csillagnak vélt a golyhó,
  Ő azt mondá: csak gyúlt pára:
  S ím, ma áll, hogy égi bolygó –
     Mi lehet még ezután?

     Ami annyi szívbe oltva
  Élt világ kezdete olta;
  Mit remélt a hindu, párz;
  Amért lángolt annyi oltár,
  Zengett Szíonon a zsoltár:
  Hogy nem addig tart az élet
  Míg alant a testbe' jársz;
  Hanem egykor újra éled,
  S költözzék bár fűbe, fába
  Vagy keresztül állaton:
  Lesz idő, hogy visszatérhet
  Régi nemes alakjába,
  Megtisztúlva, szabadon;
  Vagy a „boldogok szigetjén”,
  Mint hivé a boldog hellén,
  Vagy az üdvezűltek helyén,
  Mint reméli keresztyény,
  Lesz dicsőbb folytatása:
  Én ezt meg nem tagadom. –

     Mit hisz a tudós? ő lássa,
  Földi pályám' ami nézi:
  Annak immár vége lesz,
  Vissza senki nem idézi; –
     S rövid foglalatja ez:

  Mély homályban, éjfél tájban,
  Kis fény is ha nagynak tetszik,
  Hogy a föld körén bolyongtam:
  Egy barázdát én is vontam.
  Az emberek ráveték
  Pillantásukat egy percig, –
  S egy tudós tán megfigyelt
  És lapjára, sok száz jelhez
  – Ahogy csillagfutást felvesz –
  Könnyed, vékony karcolással
  Rólam is tőn némi jelt,
  Mire reggel ő sem ismer;
  S összevéti annyi mással
  A jövendő nemzedék,
  Mely se kérdi tán, se tudja,
  Nem is igen lesz rá gondja:
  Hogy itt éltem, s a tömegben
     Én is lantot pengeték.

  1877 júl. 14