Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Vörösmarty Mihály:

  A szent ember

  1

  Vészek ellen
  Szirtbe öltözött
  Kis szigetben
  Tengerzaj között
  Egy virító völgykebel nyilik meg
  A tavasznak és a szerelemnek.
  De tavasznak, szerelemnek
  Nem jut ember, mert csak egy van;
  És neki már nem teremnek
  A virágok e kis honban:
  Ősz szakálla, mint a tél
  Zöld tavaszba szőve,
  Átvilágol, merre kél
  A kies mezőbe.
  Amit vár, nem földi jó;
  Lelke túl jár a világon,
  Ajkiról szent imaszó
  Száll az égbe hálaszárnyon.
  Élte hányszor volt veszélyben,
  És családa,
  És hazája!
  Védelmezte a nagy isten.
  S ő megérte, hogy körűle
  Vére ifju koszorúja
  Felzsendűle;
  S a szabaddá lett hazát
  Már nem dúlja
  Ellenség és álbarát.
  És a hála
  Értök szálla
  Évről-évre a nagy éghez
  A nagy égnek istenéhez.

       Itt az ősz, bár lelke gazdag,
  Elfelejte már beszélni:
  Ő imában tud csak élni,
  És azontúl ajka hallgat.
  És imája vad, kegyetlen;
  Gondolatban tiszta, szent bár,
  De szavakban isten ellen
  Lázadást és pártütést zár:
  Mintha benső érzemény,
  S a hazudni termett szó,
  Váltig meg nem egyezvén,
  S mindenik bízván ügyébe',
  Mint makacs két osztozó,
  Felvinnék a pert az égbe.
  S szent imája,
  Vad danája
  Hangzott messze, hangzott ígyen:
  „Légyen átkozott az isten!”

  Csengve húll az ér a tóba s lenn
  Partvirány közt függ a menny,
  Változékony lenge kép,
  Lomb közé zárt végtelenség,
  Melyben hűvös napsugár ég,
  S így is mely dicső, mi szép!
  Fenn, a lombok sudarán
  Ringadozva játszik a szél;
  Könnyű, lengeteg nyomán
  Halk, varázsos suttogás kél;
  S a madárszó esti fuvolája
  A vidéket álommal kinálja.
  Ennyi báj közt, ennyi kéjben
  Zeng a szent ember danája,
  Fáradatlan mondja szája:
  „Légyen átkozott az isten!”

       És ha vész jön,
  S a föld vérét, a nagy tengert,
  Melyen szárnya tajtékot vert,
  Az egekre feldobálja,
  S mint itélet harsonája
  Átüvölt a habmezőkön,
  S a szigethon rejtekében
  Mint farkas, mely kútba lépett,
  Zsarnok, aki már nem véthet,
  Megszorulva sír mérgében:
  A szent férfi égre néz,
  S hangosabban mint a vész,
  Mint a tengerek nyögése,
  Harsog hálakitörése;
  Zengi folyton, csüggedetlen:
  „Légyen átkozott az isten!”

  2

  Vész elől a szirtöbölbe
  Útazók jövének.
  És előttök megnyílt enyhe
  A völgy rejtekének.

  Ott az ősz szent, térden állva,
  Kis kereszte mellett,
  Súlyos átkot isten ellen
  Hőn imádva zengett.

  Bámulattal körbe fogják,
  S hallva, mely imát szól:
  Jobban mint a fergetegtől,
  Félnek az imától.

  Csak Gerő, a jámbor püspök,
  Nem csalódik benne,
  Mert nem függ a szóbeszéden
  Egyedül figyelme.

  Ő ez eltévedt szavakban
  Legbuzgóbb imát ért,
  S oktatólag közbeszólal
  Isten szent nevéért.

  És az ősz, hogy embert szemlél,
  Emberszózatot hall,
  Szemre főre nézve hallgat
  Boldog ámulattal.

  S mintha lelkét föltalálná,
  Szíve újra élne:
  A megjobbított imára
  Ébred szenvedélye.

  S amint zengi; szóról szóra
  Magasabb lesz kedve:
  „Legyen áldott a nagy isten!”
  Mondja lelkesedve.

  S száraz arcán, napvilága
  Mellett az örömnek,
  Tiszta fényes gyöngyszemekben
  Szent könyűk ömölnek.

  3

  Lassan, mint a bőszült ember
  Indulatja,
  Szűnik a vad tenger
  Magas áradatja.
  S oly sok élet s kincsszerek
  Temetői;
  Nyájasodni kezdenek
  Arca mély redői.
  S a hajós nép
  Vígan fellép
  Lenge hajlakára;
  Eljutandók nemsokára,
  Ahol a hon
  Vár fiára,
  S túl a csalfa tengeráron
  Leng elébe
  Szép határa
  Tünde képe.
  Mégis a szigettanyára
  Vissza-visszanéznek.
  S míg regélnek
  Egyre másra,
  Bámulattal a szent férfit,
  Kit, mint vélték, őriz a hit,
  Épen a hajóval szemben,
  Futva látják s rémületben.
  Ahol a part víz felé lejt,
  S a tengerbe
  Hosszu keskeny nyelvet ölt be,
  Mintha versenyt futna széllel, habbal:
  Ott szalad nagy sebbel-lobbal.

  Most iszonnyal felsikolt a nép:
  A remete a tengerre lép.
  Őrültnek látszik vak merénye,
  S hogy halált kér oly szilárd erénye.
  S ím csodák csodája!
  Elsimúl a hab dagálya;
  S mint egy óriási szem
  Bámulattól megmeredve,
  Mintha jéggé fagyna nedve,
  Áll a roppant vízelem.
  S már a sík mélynek felette
  Jár a puszta honnak szente,
  S egy rövidke pillanatban
  A födélen, a hajón van.
  Ott rebegve
  Hőn esengve
  Mit kereshet, mit akarhat?
  Mért tevé e vészes útat?
  Visszakéri szívnyugalmát:
  Elfelejté jobb imáját.
  Bölcs Gerő e nagy csodára
  Így szól a nép hallatára:
  Embereknek hangzik a szó,
  Isten szív után itél:
  Aki hisz, szeret, remél,
  Az jobbjához feljutandó.
  Csalfa szívre, cifra szóra,
  A szerencsés hazudóra
  A világ hallgat bolondúl:
  A magas menny meg nem indúl.
  Téged isten
  Jól megértett,
  Életedben
  Angyallá tett:
  Mondd tovább is bátran szent imádat,
  És ne rettegj semmi földi vádat.

  1845 eleje (?)