Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Ratkó József:

  Halott halottaim

  ki hiányzik közülünk ki hiányzik
  ki hiányzik közülünk ki hiányzik
  ki hiányzik a jövő fehér falai közül
  ki hiányzik a favágók a mesteremberek közül
  a költők közül a parasztok közül
  a szülők közül ki hiányzik
  ki hiányzik közülünk ki hiányzik
  Budai Nagy Antal mellől ki hiányzik
  ki hiányzik Dózsa György seregéből
  Bethlen úr mellől ki hiányzik
  ki hiányzik Rákóczi talpasai közül
  ki hiányzik közülünk ki hiányzik
  ki hiányzik a felnégyeltek közül
  a karóba húzottak közül
  a kerékbe töröttek közül ki hiányzik
  ki hiányzik a jövő fehér falai közül
  az akasztottak közül ki hiányzik
  a regimentből ki hiányzik
  ki hiányzik az őszirózsás
  koszos cselédek közül
  ki hiányzik a jövő fehér falai közül
  ki hiányzik közülünk ki hiányzik
  ki hiányzik közülünk ki hiányzik?

  Halottaim, halott halottaim.

  Nem szül nekem a fa fiút,
  csak madarat, csak madarat.
  Kikapart méhek az odúk,
  lakatlan kismama-hasak.
  Rám ki hasonlít, ki hasonlít,
  ki őriz az időben engem?
  Elevenszülő szerelem,
  segíts, segíts meg engem!

  Tündöklik ez a tél, szívemet megérinti,
  hóhártyás talppal megtapossa,
  pompázik, kényeskedve sétál.
  Páváskodó, halálos évszak,
  bögyében a holtak kihűlnek.
  Az ég derengő inkubátor,
  feltöltve füsttel, stronciummal.
  Hol vagytok, édeseim, népem,
  korahalottaim, zabi-halottaim,
  holtak között lelencek, anyátlanok,
  kitagadottak az időből,
  hol vagytok, édeseim?

  Miasszonyunk, miasszonyunk
  fekszik a műtőasztalon,
  most hoz halálra titeket,
  nem kínlódik, öle alatt vödör;
  és ott, a még anyaölmeleg
  vérkocsonyában, a kocsonyás
  vérmocsárban, süppedő
  vérlápban, véringoványban
  kicsi virág, kicsi virág,
  úsztatja két pici karját,
  állát föl, föl, föltartja,
  fuldoklik, kiáltozik:
          anyám, édesanyám
          fogadj vissza engem
          hatalmas öledbe
          nem csináltam semmit
          nem csináltam semmit
          első fürdővizem
          a te véred vala
          az lett utolsó is
          az lett utolsó is
  s elhallgat. Meghalt? Meg sem született.
  S nem halhat meg, aki nem élt még,
  s nem élhet, aki meg sem született.
  Mert a halál a születőké;
  mert az élet a születőké.

  Tömegsír ez a vödör? ez a szerelem-illatú
  és fém-illatú és vérrel illatozó?
  Nemzet-sír? Vörösmarty látomása?

  Kerülnek innen tűzre, szemétre,
  fejükön vérből korona,
  égnek a kicsi-Dózsák
  sercegve-sisteregve.
  Ki esz föl titeket,
  hitetek kibe épül,
  húsotok kit nevel
  szerelemre, forradalomra?
  Mi készül itt, milyen irtóztató
  rend, hogy ennyi az áldozat?
  Milyen forradalom veretett itt le?
  Mennyi Werbőczi s Zápolya
  kell ennyi halálhoz?

  Köttetett béke a halállal,
  nagy-szégyenű, iszonyú.
  S amit nem végzett el a fegyver,
  deres, hüvelykszorító, kaszatömlöc,
  karó, tüzes trón, akasztófa, kerék,
  elvégzik most a szikék,
  nikkelkanalak, csipeszek,
  elvérzik ez a nép.

  Kerülnek innen tűzre, szemétre,
  egymillió, kétmillió,
  kezükön vérből kesztyű,
  mellükön vérből vért,
  fejükön vérből korona.
  Griffen, szarvasbogáron
  indulnának haza.

  Az ég derengő inkubátor,
  feltöltve füsttel, stronciummal.
  Műszerfény: meteor villan.
  Félnek az én édeseim ezen a dombon.
  Nem jár itt farkas, hogy örökbe
  fogadná párosával őket.
  Tántorgó tenyerű öregek
  szedegélnek nagymama-arccal.
  Melyiket a millió közül?

  Itt vagytok-e mind, a jövőből
  örökre hiányzók, halott halottaim,
  akiknek nem jut élet,
  akiknek nem jut halál?
  Itt vagy-e kicsi énekesem, drágám?
  mintha én ettelek volna meg,
  torkomból fölénekelsz:
          hóhér-anyácskám, gyönyörűm,
          gyönyörtől zengő hegedűm,
          játsszunk: ki szeret engem?
  s énekel az a másik is, szépet lát, hómosta
  födetlen leánytestet, száját fölszakítja az ének:

          akarsz-e szeretni velem?

          Bemutatlak a holtaknak;
          apám-anyám mit szól hozzád,
          mit mondanak a csípődre,
          derekadra – jó-e szülni? –

          Jaj, édeském, jaj, vérecském,
          csípőm ki se kerekedett,
          fülem ki se türemkedett,
          szülőrésem meg se nyílt még,
          ujjaimat hártya fogja –
          hogy tudnálak én szeretni?

  Azt mondja erre a fiú, kiénekelve a rothadó, meleg
  rongyok, cserepek, trachomás üvegdarabok, szalmaszálak,
  málló félcipők, csontok, kenyérhajak közül, fölénekelve a
  romlás púpjából, ahova lökték:

          jaj, édeském, jaj, vérecském,
          ujjaidat fölnevelem,
          csípődet kigömbölyítem,
          gyöngyvé rakom fogaidat,
          szülőrésed meghasítom,
          kerülhetsz a hátam mögé,
          szeress engem!

  S így alapíttatik horda, nagycsalád, nemzetség, törzs, új nép,
  ebből a szerelemből, s vándorol jövőt foglalni,
  hazát foglalni, élők és halottak közül örökre kitaszítva.
  Tőlük izeg, vonaglik, lökdösődik, kúszik odább ez a domb.
  Mert nem ketten vannak és nem százan vannak. Kétmillió szerelem,
  kétmillió korahalottam, fele a földé és fele a tűzé,
  nézd, hogy igyekszik odakötődni fához, kimetszett
  köldök-gyökerével a földhöz, beletapadni kidobott bögre ölébe!
  S megépül halott-Magyarország, ők nemzenek új kicsiket, és
  lesz vala közülük költő, akinek szájából kivirágzik végre
  a szegénységünket, lóvátett reményeinket visszavarázsló
  hatalmas ének!

  Forrás: Szép Versek 1972, 239-243.