Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Makkai Ádám:

  Jézus és a démonok imája

  Kányádi Sándornak
  70. születésnapja alkalmából

  …És akkor a démonok meglátván az Úr Jézust
  felismerék, hogy Ő az Istennek Fia, a Megváltó,
  eszelősen rohanni kezdének,
  karjaikkal vadul hadonászván és köpdösvén,
  eltorzult arccal és iszonyú hangokon visítton-sivítvást
  ekként rikoltozának:

  „…mert hogy mostantól mindörökké
  a gyilkosoké és a terroristáké minden ország, a hatalom
  és a dicsőség az uzsorabankároké, soha senki embernek
  fiát a Gonosztól meg ne szabadíthassa!
  Dühöngjön-dübörögjön hát a kísértés –
  mi visszük ebbe az embert!
  Mivel senki soha senkinek semmit
  megbocsátani nem tud, hát ne is akarjon,
  s ne legyen sem földi sem földöntúli hatalom,
  mely megbocsáthatna az embereknek!
  A mindennapi kenyérmorzsát az irigység, a dögvész,
  a nemzeti, faji és osztályharc kereszttüzében
  a gyűlölet potyogtassa véres sárba a koldus gyermekek kezéből!
  A földön csakis a kétarcú Sátán, Lucifer és Ahrimán
  akarata érvényesülhessen – mint ahogyan a mennyekben
  se valósuljon soha meg az átkozott Isten akarata!

  Őnéki nincsen országa, el tehát sose jöjjön,
  káromkodásra tanítjuk vele az embert,
  mert Őistensége már régesrég kihalt a mennyekből,
  ahol nincs is, nem is lesz, és sosem is létezett,
  mert mindenki elfelejtette Arkangyalaival egyetemben…”

  Befejezvén a Hegyi Beszédet, meghallá ezt akkor az Úr Jézus,
  Istennek Fia, A Megváltó, és ahogy szeliden lépdesne
  göröngyről göröngyre, iszonytól émelyeg vala, lávaként dőlt a könnye.
  Fekete tölcsérként örvénylett, zúgott a káosz:

  „Ezt kell most megfordítani!” – így szólt hát magához,
  „ezt kell most beszívni, megemészteni s átfordítani valóra,
  lenyelni a vihart s átgyúrni szellemi-lelki ennivalóra,
  hogy élhessen az ember!
  Démon-ködöt kell falnom csonttörő kínok közt…
  Keresztfán… tudom, hogy meg kell halnom…
  Keserű ez a pohár – bár elmúlna! – Atyám! Súgom és ordítom:
  Sátánnak imáját én most megfordítom!

  És elhagyván a zajongva zsongó népet tovább méne,
  feljebb a dombtetőre, tekintete izzott, zihált a tüdeje,
  majd lerogyván egy fekete palakőre,
  s bár még mindegyre a démonok káromló imáját hallá,
  csendesen megszólalt, s renge a domb míg vallá:

  „Teremtő Szent Szellem! Mi Atyánk! Az Ige,
  ki lakozol Mennyekben, Napokon, Holdakon a földekig le,
  legyen a Te Neved szentség, szakramentum,
  hitbéli megtérés, teremtő momentum!
  Valósuljon meg a Te világod rendje,
  Terved fénye süssön rá az emberekre!
  Akarjuk akarni, amit Te gondoltál,
  s ne éreznők soha, hogy mily messze volnál!
  Legyen egy-ugyanaz, amit „fent” és „lent” látsz,
  teremtett világod sátra: székesegyház!
  Adj kenyeret hozzá, napról-napra élnünk,
  testünk épségéért hogy ne kelljen félnünk.
  Amit mi elrontánk, kérünk, úgy írd jóvá,
  mint mi a másokét – lerótt kegy-adóvá…
  Lásd, könnyű az embert kísértésbe vinni –
  szabadíts meg ettől s taníts Benned hinni!
  Ahrimán-Lucifer-Sátánt kötnéd fékre,
  Szabadíts meg, Isten, a gonosztól végre!
  Tiéd minden ország, hatalom s dicsőség –
  örök Ámen-t zeng az angyali díszőrség…”

  Le is fordíttaték mindenféle nyelvre
  amit az Úr Jézus felmonda a hegyre.
  Arameus, görög, latinul vulgáta,
  – emberi agyalás százszor átmunkálta –
  volt katolikus és protestáns verzió,
  teológus viták: mindez, mondd, mire jó?
  Krisztus Miatyánkján bármilyen is a rag,
  ez „Fekete Lyukon” átszűrt anti-anyag,
  azaz Szent Varázslat – hadd ne értse tömeg –
  földi halálunkon átszűrt szellem-szöveg.
  Így lőn a Megváltó szókkal szenvedése
  sátánfi világunk újjáteremtése.

  Szentendre, 1998, Halottak napja