Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Szöllősi Zoltán:

  Aranymise

  Borián Tibor piarista tanárnak

  Május vége van, fény, nyárelő,
        mégis, mint termés ünnepére
  jöttem, Aranymisédre, őszen,
        kétezernyolcban Kecskemétre.

  Jöttem históriás lélekkel,
        szemben, ím, az emlékezéssel:
  eltéptem sokszor égi pányvám,
        s megint a régi, szent kötés kell.

  Voltunk első növendékeid,
        kölykök még, kiket menekítitek
  gonosz káoszából a Rendbe –
        vagyunk is máig megjelöltek.

  Anyánk arcában s apánkéban,
        jaj, hányszor sápadt el az arcunk:
  mert harmadszorra is leverték
        igazunkat, szabadságharcunk.

  Tanítottál nekünk, ifjú pap,
        irodalmat és történelmet,
  s megtanultam, mi felnőtté tesz –
        értelmét szó mögött a csendnek.

  Tanultam a madáchi időt:
        ami egy, mindig egynek lássam,
  mondhassam, s Attilával megint,
        „háltak az utcán” – itt, a mában.

  Hallják meg most, „Ne bántsd a magyart!
        mindegy, Zrínyi kiáltja, vagy én,
  és mindegy, kinek szíve jajgat:
        „Az emberfaj sárkányfog-vetemény.”

  S ki zokogta át az óceánt –
        mit tovább mi sírunk a mából,
  mert mireánk is Magyarország
        „Néz, mint Krisztus a kereszfáról.”

  Marad-e szavam, jó tanárom?
        sok volt s mind nehezebb lecke –
  marad-e szavam, mikorra kell,
        még az utolsó feleltre?

  Közülünk, jaj, hány név, akihez
        szemünk arcot hiába keres,
  házuk már fény: kerítésük is,
        mint lécek rése, csak fény lehet.

  Vonat hozott, ahogyan régen,
        és mellettem kelve-elesve
  futott, futott a tavaszi táj,
        megríkatott gyermeki kedve.

  Eljöttem, hát segíts, hisz pap vagy,
        ne fedje szemem könny, se este,
  emeld fölénk az ostyát, Napot,
        süssön ránk Jézus tiszta teste.