Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Langer Ilona:

  Szent Pál levele a korinthusiakhoz

  Szóljak bár a legszebb földi nyelven
  vagy csodáljátok angyali dalom, –
  ha szeretetem nincsen: nem vagyok más
  mint zengő érc, vagy pengő cimbalom.

  Legyek bár jós, ködös jövőbe látó,
  ki felfedi: mit rejtenek a csillagok;
  erős hitemmel bár hegyet emeljek,
  szeretet nélkül semmi sem vagyok…

  És olvadjak fel a könyörületben:
  fosszam meg minden kincstől magam,
  csak más legyen a gazdag és boldog –
  ha szeretetem nincsen: hasztalan!

  A szeretet türelmes és mindig nyájas,
  és nem féltékeny arra, aki nagyobb…
  A bűnnek hozzá még árnyéka sem ér el,
  nem nagyravágyó, felfuvalkodott…

  A szeretetnek soha sincs haragja:
  nem gondol rosszat, csak a jót akarja;
  sohasem rombol, mindig csak teremt
  a szeretet, mert hetvenhétszer szent.

  És soha semmit sem akar magának:
  hiszen testvére néki az alázat!

  A szeretet csak szeret, hisz, remél:
  a vállán mindig ott van a kereszt, –
  és légy bár Júdás, vagy bal lator:
  Szívéről, – hidd el, – akkor sem ereszt!

  és megszűnnek a nyelvek, nemzetek:
  és minden, ami van, elenyészik
  – de örökké él a „Szent”-Szeretet!