Szegedi Piaristák

Sapientia

bolt.piarista.hu

  Székely János:

  Semmi soha

  Minisztereket rehabilitálnak, kiket
  golyók vagy más sérelmek értek.
  Dicsőség nékik, nem pedig gyalázat!
  Derék dolog, helyeslem, egyetértek.

  Csakhogy emlékszem másra is.
  Agyamban tülkölnek, konok
  lidércekként kísértenek
  holmi fekete autók.

  Emlékszem trógerekre,
  kik szavazni rángatták kezem.
  Reflektorfényben villogó
  börtönökre emlékezem.

  Egynéhány szász családra, mely
  elszállt a szélben, mint a polyva.
  A Gecse út pincéiből
  feláradó halálsikolyra.

  Egy-egy sovány parasztra, kit
  úgy győztek meg, hogy főbe verték.
  A rabszolgákra, akik
  a Duna-csatornát építették.

  Emlékszem szólamokra
  és kulák-perekre.
  Táborokra, felbontott levelekre,
  és lehallgatott telefonokra.

  Népre, melyet a félelem
  rábírt, hogy gyilkosát imádja.
  Emlékszem életemre, és
  emlékszem rabruhás apámra.

  S mivel csak én emlékezem,
  s nem fogja senki más a pártját
  javaslom, hogy a népet is
  azonnal rehabilitálják!

  Hát tőlem név szerint ki kér
  bocsánatot? Vigaszt ki ád,
  hogy végig kellett néznem
  az apokalipszis iszonyát?

  A meddő férfi-évekért,
  a rettegésért, melyben éltem.
  A meg nem írott versekért,
  a versért, melyet összetéptem!

  A pimasz hazugságokért,
  amelyeket le kellett nyelnem.
  A szégyenért, hogy máig is
  szégyellnem kell anyanyelvem.

  Az átokért, hogy tollamat
  tudatlanok terelték, lesték,
  hogy agyamban turkálhatott
  a bőgő tehetségtelenség!

  Hogy nem lehettem az, aki
  lehettem volna, akit vártak!
  Mi kárpótolhat mindezért,
  és mikor rehabilitálnak?

  1968