Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Gergely Ágnes:

  Szikrázó kelta szerelem

  Egy versfordítás története

  Sándor Tamás sebész főorvos különös kéréssel fordult hozzám 2010 nyarán. A következő évben, azaz 2011. augusztus 20-án lesz az ötvenedik házassági évfordulója; fordítsam le az ünnepi alkalomra William Butler Yeats (1865–1939) When You are Old című versét. A magyar fordítással szeretné feleségét, Erikát megajándékozni. De hiszen a versnek már van magyar fordítása, 1960-ból, mondtam meglepetten. Boldogult professzorom, Kardos László fordította; az egyetemen tőle tanultam a műfordítás művészetét. A vers a ronsard-i téma újraéneklése; magyar címe: Ha megöregszel.

  – Tudom – válaszolta dr. Sándor. – De nem adhatok a feleségemnek olyan költeményt ajándékba, amelyben a költő szerelmesét a magyar fordításban úgy nevezi: szürke néne.

  Az angol vers első sorában előfordul ugyan a szürke, vagyis gray szó – When you are old and gray and full of sleep –, de a néne, ez a kedélyes, vidéki szó az én drága professzorom betoldása. A full of sleep (teli álommal) képét a fordítás kihagyja. Szabó Lőrinc, aki ugyancsak lefordította a verset, feltehetően az 1950-es években – fordítását Ha ősz leszel s öreg címmel a 2000-ben megjelent második magyar Yeats-kiadás közli –, felnagyítja az álomittas képet: Ha ősz leszel, s öreg, s est közelít… Ez már nem kedélyesség, ez fenyegetés. Ezután Szabó Lőrinc érzékibbre, keményebbre hangolja a verset, mint Kardos László:

  S hogy hányan szerették az ifjúság
  Gyönyörét benned, hazug s hű szivek

  (Szabó Lőrinc)

  S hogy szépséged s hulló mosolyodat
  hányan szerették, hány hű s ál-barát

  (Kardos László)

  A pillanat tünékenységét mindkét fordítás másként ragadja meg. Itt következik a portréfestő rejtett önarcképe, Kardos László szavaival:

  de változékony arcod bánatát
  s zarándok lelked egy szerette csak.

  És Szabó Lőrinc megfogalmazásában:

  De egy férfi zarándok lelkedet
  Szerette, s romló arcod bánatát.

  Az eredetiben a szeretett nő arca: your changing face (változó arcod; a vers hősnője, Maud Gonne ugyanis színésznő volt) – Kardos László változékony arcról ír, Szabó Lőrinc romló arcról.

  A romló arc baudelaire-i vázlata van akkora sértés, mint a szürke néne, még ha a jövőbe vetítjük is.

  A vers végén Yeats a szerelem szökésével fenyeget, az elszalasztott alkalommal, amelyet mindenki ismer. Az izzó rácsra hajló öregasszony ott ül majd egyedül, a tűznél, míg a szerelem messze jár, bujdokol a hegyek és a csillagok közt. Kardos László szövegében:

  elillant, elszállt túl a hegyeken,
  s csillagfüzér közt bújt meg szép feje.

  Szabó Lőrinc áthangolásában:

  S hogy vonta, túl az égi hegyeken,
  Arcára a csillagok fátyolát.

  Mindkét fordító gyengéden fejezi be a verset, Kardos László a szép fejjel, Szabó Lőrinc a csillagok fátyolával.

  Szerettem ezt a verset, és szerettem mindkét fordítást. Igyekeztem elkerülni a buktatókat, a szürke nénét, a romló arcot, s ami olyan gyönyörű mindkét fordításban: a nyugtalan Maud Gonne zarándok lelkét (the pilgrim soul in you). Minden egyezést nem tudtam elkerülni, például azt, hogy vedd le könyvemet (Szabó Lőrinc; take down this book), azt, hogy szépséged (Kardos László; your beauty), vagy azt, hogy bánatát (sorrows; ezt mindhárman a bánat szóval fordítottuk). Nem lett tökéletes a fordításom, kicsit „juhászgyulás” a hangja, de talán átad valamit egy versbarát magyar orvosnak és feleségének abból a kelta szerelemből, amely Dublin felől most is idáig szikrázik.

  Gergely Ágnes

  William Butler Yeats

  Ha öreg leszel

  Ha öreg leszel, ősz és álmatag,
  S bólongsz a tűznél, vedd le könyvemet,
  Olvasd lassan, míg lágy tekinteted
  S szemed mély árnyát visszaálmodod;

  S hogy hányan szerették a pillanat
  Fényét, szépséged, hívek s ál-hivek,
  De bolygó lelked egy szerette meg,
  S a bánatot az illó arc alatt;

  A rács felizzik, lehajtod fejed,
  Hát mormold búsan, hogy a Szerelem
  Megszökött, ott jár fönn a hegyeken,
  S arcát elrejti a csillagsereg.

  Gergely Ágnes fordítása

  Forrás: Új Ember 2012. január