Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Zelk Zoltán:

  Haikuk


  Október

  Arcába csapódott gyűrt falevelekkel
  s véreres szemekkel
  befordul utcánkba az első őszi reggel.

  Szakadék

  Két perc tátongó szakadéka közt
  zuhanva is fölnyújtom még kezem.
  Vagyok. Jelentkezem.

  Látogatóban egy öregúrnál

  - Ha lehetne, szeretnéd
  újra kezdeni?
  - Miért, lehet egy partit
  kétszer veszteni?

  ?

  Lehajoltál érte?
  Fölemelted ezt a sárga percet?
  Ujjaid közt porig szétmorzsoltad?

  Mikor beveszem az altatót

  Cinkék, őzek, lovak
  adjátok kölcsön álmaitokat!

  Sószagú reggelek

  Csörömpölő partok között
  sólepte testtel ébredek.
  Kardorrú halak csontjaimban.

  Meszelt égbolt

  Csak hunyorog, aki a napba bámul,
  de megvakul, ki másfél éve már
  háton fekve mindig a mennyezetre.

  Így mondta el

  Így mondta el álmát a vak:
  Az égboltot fölhasította
  egy fejszeélű pillanat.

  Akkor se

  Ha porrá zúzod, akkor se tudod
  mit rejtett a kavics,
  kinek a háza volt
  a szikla?

  Jaj, meg ne mondd!

  Mi ez a csönd, ez a
  hirtelen kővé dermedt lárma?
  Csak az isten csikorgatja fogát.

  Hagyaték

  Körömmel falra karcolt
  átmeszelt verseim
  az Istenre hagyom.

  Mert így igaz

  Barátaim azt hiszik, hogy fekszem,
  nem tudják, már járni tanulok
  megadóan, Isten oldalán.

  Áthúzott sorok

  Levetem átizzadt éveimet
  s megtörülközöm a halálba.

  Végre leírtam két sort és áthúzom –
  mert nemcsak nyavalyás,
  már nyavalyásul babonás is lettem - - -

  Három sor

  Kibírhatatlan kínok
  lángjai sem oltják
  halálfélelmemet!

  Rím

  hogy farkasbőr bundát hordhass,
  itt e három lelőtt ordas –
  nyúzd meg!

  Közeleg

  Még csak leskel az ősz, de már
  harangoznak a lombok.

  Két sor

  Be összebogoztam árnyékomat!
  Lesz-é időm annyi még, hogy kibontsam?

  Mielőtt

  Este, mielőtt lefeküdtem,
  bogot kötöttem egy verssorra –
  el ne feledjem mit akarok írni.

  Jelen!

  Álmomban hallom a nevem –
  ocsúdva, még fél-éberen
  fölkiáltok: Jelen!

  Szeptember az ilobai kertben

  Nagyapám almafái
  rakottan tántorognak,
  mint a zsákoló ember.

  Este

  Most fogja meg vagy most engedi el
  kezem az Isten?

  Akkor

  Már hallgat a szív. Fölhangosodnak
  Isten léptei.

  Fák

  Kertem, ligetem, erdőm
  a kórház udvarán a fák.
  Ablakon át.

  Füst

  Te felhőnek látod, de én tudom:
  miskolci petróleumlámpánk
  füstje bolyong az egeken!

  Felelj, ha vagy!

  Szélfútta levél a világ.
  De hol az ág? de Ki az ág?

  (1954)

  Hétfő

  1

  Ágyban? akkor is küszöbre kirakva –
  mustrálhat minket a halál.

  2

  Ki megéri a reggelt,
  kinyitja tenyerét:
  benne a napi aranykrajcár?

  3

  Áramütötte telefon –
  Meghalt Nagy László!!!
  Pernyeszín szavak.

  4

  Könnycseppek sisteregnek
  ajkunk parazsán.

  5

  Kezünkben a szégyenkenyér,
  szégyen-rozsdával befutott kanál –
  rágni, nyelni tudunk.

  6

  Illik a léthez a homály,
  az ablakot megszálló
  pirosszegélyű alkonyat.

  7

  Illik a hallgatás –
  a mindent elmondtunk
  egymásnak csöndje.

  8

  A villanyfény banalitása.
  Az árnyékok banalitása.

  9

  Párna és gyapjútakaró.
  És halálfélelem.

  10

  Iszkáz fölött és Óbuda fölött
  egyik perc másik percnek adja
  kanóca lángjait.

  Sorompó

  Mikor belépni akartam a kertbe,
  a kőris lehajtotta ágát -:
  állok azóta is
  a sorompó előtt.


   

  Zelk Zoltán (1906-1981)

  Forrás: http://terebess.hu/haiku/zelk.html