Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Szentgyörgyi Albert:

  Psalmus Humanus és hat ima

  Uram, ki vagy Te?
  Szigorú apám?
  Vagy szerető anyám vagy?
  Aki a Mindenséget szülte meg?
  Maga a Mindenség?
  Törvénye, mely irányít?
  Életet teremtettél, hogy visszavedd?
  Teremtőm-e, vagy én alkottalak
  Megosztani magányom és felelősségemet?

  Isten! Nem tudom, hogy ki vagy,
  De Tehozzád kiáltok gondjaimban,
  Félek magamtól, embertársaimtól!
  Lehet, hogy nem érted szavaimat,
  De hangjaim szótalan is elérnek.

  Első ima: Isten

  Uram!
  Te nagyobb vagy, mint teremtett világod,
  És a Mindenség a Te lakhelyed.
  Saját képemre formáltalak Téged,
  Így lettél gonosz, irigy és hiú,
  Dicséretre és áldozatra vágyó,
  Ki megbosszulja kis vétkeimet,
  Azt kívánod, Neked építsem házadat,
  Míg embertársaimnak se étke, se lakása.

  Isten! Hadd dicsérjelek, javítva a Teremtés
  Nekem szánt szögletét, s betöltsem kis világom
  Jószándékkal és fénnyel, boldogsággal, meleggel.

  Második ima: A vezetők

  Uram!
  Vezetőket választunk, hogy vezessenek minket,
  S Neked szolgákat adunk, Téged szolgáljanak.

  De a vezetők nem Hozzád vezetnek,
  Békét óhajtó, néma hangunkra nem figyelnek,
  Hatalomtól megszálltan űznek emberre embert,
  S a Neked adott szolgák már nem Téged szolgálnak,
  A hatalmat szolgálják, és megáldják a fegyvert,
  Amellyel kínoznak, ölnek a Te nevedben.

  Isten! Oly vezetőket adj, akik a Te szolgáid,
  Akik Hozzád vezetik, békében vezetik
  Az emberhez az embert.

  Harmadik ima: A szív és az elme

  Uram!
  Adtál szívet szeretni, szomjazni szeretetre.
  Elmét, hogy gondolkodjunk és alkossunk vele.

  S én betöltöttem szívem félelmes gyűlölettel,
  És a szív az értelmet, hogy megépítsen szörnyű,
  Gyilkos szerszámokat.

  Széttörni a világot, magam, s társaimat,
  Megrontani az élet megszentelt anyagát.

  Isten! Tisztítsd meg szívemet, értelmemet emeld fel,
  Testvéreimnek testvére legyek.

  Negyedik ima: Energia és sebesség

  Uram!
  Az anyag titkos erőit feltártad előttünk,
  Hogy nehéz munkánk könnyítsd s felemeld életünk,
  Hangunknál sebesebben tanítottál utazni,
  Hogy embertől embert ne válasszon el a távol.

  Mi kínálódva bombákba préseltük az erőt,
  Hogy a föld messzi sarkaiba repüljön,
  Nyomort és pusztulást hozzunk az emberekre,
  Felperzseljük a földet, hogy üresség legyen.

  Isten! Ne engedd, hogy ledöntsem az élet templomát,
  Hadd, hogy tudomásommal magasztaljam a létet,
  Legyen rövid életem méltósággal teli.

  Ötödik ima: A Föld

  Uram!
  Azért adtad a Földet, hogy rajta éljünk,
  Megmondhatatlan kincseket halmoztál bensejébe,
  Képessé tettél rá, hogy értsük alkotásod,
  Könnyítsük munkánkat, megfékezzük az éhezést, a kórt.

  Mi meg azért ássuk ki a kincseket, hogy
  Elherdáljuk félelmes, pusztító eszközökre,
  Leromboljuk velük, mit mások építettek,
  És végül ellenünk forduljanak.

  Isten! Add, hogy a teremtésben társaiddá legyünk,
  Hogy megértsük és tovább jobbítsuk tetteid,
  Hogy itt, glóbuszunkon biztos otthonra leljen
  A jólét, boldogság és a harmónia.

  Hatodik ima: A gyermekek

  Uram!
  Elválasztottad a férfit s a nőt, hogy kölcsönös keresésben
  A lélek legmélyebb húrjain a legmagasabb harmónia szóljon.
  E keresésből jönnek gyermekeink, a kedves gyermekek,
  Hozzánk fordulnak tisztán, tapasztalatlan.

  S én gyűlölettel, félelemmel, előítélettel töltöm elméjüket,
  Bunkeremben az élet sötétjét, hiábavaló törekvést tanulnak,
  S ha felnőnek, nemes tettekre készen
  Módszeres gyilkosságra késztetem őket,
  Erkölcs nélkül leélni legszebb éveiket.

  Isten! Mentsd meg a gyermekeimet,
  Mentsd meg értelmüket,
  Hogy romlásom ne ronthassa meg őket,
  Mentsd meg életüket,
  Hogy a másra fogott fegyver ne őket érje,
  Szüleiknél jobbak lehessenek,
  Hogy majd felépíthessék saját világuk,
  Szép, tiszta, méltányos, jót akaró világot,
  Hol béke és szeretet uralkodik
  Örökké.

  Fordította: Beney Zsuzsa