Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  say istván

  fohászos
  haikufüzér

  szeretteimnek és barátaimnak

  „Mily csodás a Te hallgatásod mindabban, amivel ezerfelől üzen a teremtett világ…”

  Szent II. János Pál

  1
  halk fohásznyira
  átvillanva egedbe
  hagy legyek haikud

  2
  láthatatlan kéz
  végig tán épp most simítsz
  lankák vonalán

  3
  kerti homályból
  napomba lépdelj nyomot
  Uram nesztelen

  4
  felhőn keresztül
  szűrődő halk fénypermet
  szelíd hit eszmél

  5
  széthasadt felhő
  ég áldó pillantása
  jó remény fakad

  6
  végtelenjébe
  szűztiszta mennybolt olvaszt
  szeretet kap fel

  7
  szellőlibbenés
  netán halk fülbesúgás
  szemérmes égből

  8
  tisztulást terít
  tenyeremből arcomra
  forrásvíz s alkony

  9
  lelkem halk hitét
  Teremtőnk leltározza
  est leple alatt

  10
  éjjeli mennybolt
  ében színét szaggatja
  szép csodacsillag

  11
  juhok eb szamár
  amit ember nem ért még
  hisz ők értik már

  12
  szegényes szalmán
  gazdag gyolcspólya nélkül
  Isten-születés

  13
  és időnk megáll
  s e perc csöndjén testesül
  örök életünk

  14
  végtelen fényű
  mindenséggel telt szemek
  megírt kínhalál

  15
  lobbanó mécsfény
  gerendaárnnyal játszik
  kereszt sejlik föl

  16
  szomorú szemből
  tetteim néznek vissza
  fénytelen tükör

  17
  vétkeim terhét
  más vállára zsákolván
  áldást váróban

  18
  silány is voltam
  jobbik latornak lenni
  jobbodról akár

  19
  golgotádról le
  múltba hökkenek vissza
  gyóntató távlat

  20
  úgy fölemelném
  szégyenkező szememet
  s lám Fény emeli

  21
  esti pár lépés
  elnyugvó kertem mélyén
  akárha gyóntam

  22
  harang bong síkról
  hegy fölül csillag lüktet
  lelkem megbékül

  23
  millió csillag
  millió rajzolata
  szent tér-idő-terv

  24
  angyali szférát
  madárfalka ostromol
  vad szenvedéllyel

  25
  toronyból bongás
  s percre néma madárhad
  szeppen ég felé

  26
  toronycsúcs-kereszt
  áldozati lángokká
  töri napunkat

  27
  templom tornyára
  vérző alkonyfény omlik
  gyászoló szél kel

  28
  júdás tán mégsem
  tán kakasszóra péter
  mindent tudsz Uram

  29
  borzalom-órán
  jános lenni aligha
  ifjonti hűen

  30
  sikoltó korbács
  szép alázatot szaggat
  már semmi sem szent

  31
  véres verejték
  halántékkínzó tüskék
  s szelíd tekintet

  32
  mekkora súlyú
  ha utadon átvenném
  úgy készületlen

  33
  csontot roppantó
  csapások durva szögre
  e kéz majd áld még

  34
  halott fiútest
  szenvedő anyakarban
  megcsúfolt világ

  35
  összekuszálva
  megtört Szűz csillagait
  orkán tép mennyet

  36
  görbe út szélén
  kereszt s kínba rándult test
  zápor paskolja

  37
  árva feszület
  kis enyhet szél hord néha
  gazdátlan parlag

  38
  elhagyott kereszt
  lábsebe rozsdát vérzik
  kóborló szemnek

  39
  lábát érem föl
  hány szöget vertem belé
  ma is új kínnak

  40
  felszakadt oldal
  vért festő ecsetvonás
  pléh de szívet rejt

  41
  s legfölül tövis
  előrebukó fejen
  gyilkos fájdalom

  42
  kifordult idő
  pontjaira omló tér
  meggyilkolt Isten

  43
  s jő harmadik nap
  s falon át újra köztünk
  s ha tapinthatnám

  44
  tűpárna-város
  száz templomcsúcs-gombostű
  megváltás-jelek

  45
  falusi patak
  templom felé híd rajta
  keresztet rajzol

  46
  szőkülő kalász
  törni való kenyerünk
  Urunk teste lesz

  47
  aranyszínű szem
  büszkén duzzaszt bő levet
  Urunk vére lesz

  48
  Isten mosolya
  megművelt földön szerte
  napfénnyel árad

  49
  másodpercnyi táj
  mégis mindenségszilánk
  Teremtő-rejtek

  50
  nedves szirmokból
  csillanó fény varázsol
  lángnyelvecskéket

  51
  és szél támad föl
  immár Lélek érkezik
  imámba sajdul

  52
  százféle szóval
  egyként egynek érthetőt
  fülünkben ólom

  53
  lélekszabású
  egész élten keresztül
  hogyha maradnánk

  54
  nincsen magányom
  amelyik más lelkekkel
  össze ne érne

  55
  üveg és függöny
  s ami mögöttük lapul
  talán lélek is

  56
  villanó perc csak
  s egész életre talán
  lelket ejt foglyul

  57
  küzdelmes élet
  megharcolt súlyos évek
  Isten-pillanat

  58
  fáradt szemembe
  sejlő glória szűr fényt
  széle aranylik

  59
  felhőárnyék fut
  halk csepp hullik arcomra
  néma Isten-könny

  60
  öreg lócáról
  szép hitű bölcs tekintet
  szemben kápolna

  61
  templomok tornya
  dombcsúcsok fölé nyúlva
  bújt lelket jelez

  62
  rokkant stációk
  dombjáról nyűtt harangláb
  lódulna lentre

  63
  féloldalt hibbant
  vénséges márványkereszt
  megroggyant hanton

  64
  töprengés torpan
  temetőkapu előtt
  más dimenzió

  65
  temetői fák
  büszkébben kopaszodnak
  sokat tanultak

  66
  halottak napja
  lelkek csillaghidegről
  mécslángra látnak

  67
  foszlányos hangú
  tétova lélekharang
  elmegy valaki

  68
  leölt tanítvány
  vérző kövek körötte
  és gyógyult tömeg

  69
  vértanúk egyre
  kegyetlen káin-korunk
  imát küld értük

  70
  fakó házormon
  sebződő hajnali pír
  megváltás indul

  71
  széttárt karokkal
  felhőrejtekbe szállva
  hiszen ígérted

  72
  fennsík szegélyén
  néhány fenyő magában
  oltáron gyertyák

  73
  hazautamon
  rám fókuszol templomunk
  örök útjelző

  74
  templomkert felől
  megrendült lombok közül
  utánam súgtál

  75
  fohászt rezdültem
  vagy ajkam Te mozgattad
  bölcs irgalommal

  76
  társalkodhatnánk
  életek hogyanjáról
  jó Mindenható

  77
  hány és hány lélek
  Teremtőnk nagy könyvében
  milliárd haiku

  sióagárdon 2014 karácsonyán


  Dr. Say István

  Születtem 1950-ben Budapesten. A nyelvek tisztelete anyai örökségem, ő négy nyelven is fordított. Érettségiztem Budapesten a piaristáknál. Majd betűszedő nyomdaipari szakmát tanultam. Magyar nyelv és irodalom–népművelés szakos diplomát az ELTE Bölcsészkarán szereztem. Itt párhuzamosan tanulmányokat folytattam az akkor újként induló afrikanisztika szakon is. Ugyanezen az egyetemen nyertem el a bölcsészdoktori fokozatot (művelődésszociológiai témával). Már 21. századba ért át a nemzetközi kapcsolatok szak elvégzése a győri közgazdasági-jogi karon. Dolgoztam és éltem Budapesten, Kincsesbányán, Székesfehérvárott, Szekszárdon és Sióagárdon. Alapvető munkaköröm a közművelődési volt, de párhuzamosan óraadó tanárkodtam minden fokon. Jó félévtizedes köztisztviselői pályámon pedig valamennyi humán területen adódott tennivalóm. A rendszerváltástól különféle közéleti szerepeket is vállaltam megyei és helyi képviselőként is. 2011 novemberétől nyugdíjas vagyok. Élvezem az otthonomat jelentő Sióagárd szép békéjét. Legfőbb magánemberi örömömet fiam és menyem, lányom és vejem, valamint öt unokám jelentik. Mindig is érdekeltek az idegen nyelvek, utóbbi időben azok közül is a kicsik és a különlegesek. Gyermekkoromtól a családban kaptam a németet, azután nyolc éven át kötelezően az iskolai oroszt. Latinból érettségiztem, majd tanulgattam franciául és olaszul is. Angol szöveget szótárral olvasok. Az afrikanisztika szakon a szuahélivel ismerkedtem. A magyar szakon szükségszerűen a finnel. Édesanyám fordítóirodai lett származású kedves kolléganője vezetett be a lett nyelv rejtelmeibe. Utóbbi nyelv jóvoltából – a vepsze-lett szótár internetes felfedezésekor – jutottam el a vepszéhez. Ez lassan már tíz éve történt. Azóta több-kevesebb szabadidőmben kedvtelésemmé vált ez a nyelv. Bármennyire is furcsán hat, élőszóban hallani még sohasem hallottam, a Világhálón át fogott meg. Isten óvjon attól, hogy nyelvésznek és hozzáértőnek képzeljem magamat!

  Derűs amatőr vagyok…