Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

  Ferenczes István:

  Csíksomlyói Naphimnusz

  Mindenható Isten, fölséges Atyánk,
  Téged dicsér minden és téged áld.
     Szívünkből száll minden ének,
     Könyörgés, hála, dicséret
           Hozzád kiált.

  Nevedet sem vagyunk méltó kimondani,
  Előtted csak dadogva tudunk szólani,
     Csíksomlyón a por is áldott,
     Fölmagasztalt alkotásod,
           Ki mondja ki…

  Aranyban ragyog Urunk és Apánk a Nap,
  Keletről nyugatra jár, rajtunk áthalad,
     Őbenne lakik Máriánk
     Ő lett a hazánk, pátriánk,
           Tenger s a part.

  Ringat, altat, eljátszik velünk Földanyánk,
  Téged dicsér mikor ver s amikor megáld,
     Mikor gyümölcs ragyog a fán,
     Amikor elhull a virág
           S hó hull reánk.

  Téged dicsér, a téli égről ránk ragyog,
  Szerelmünk hívogat, asszonyunk a Hold,
     Feléd emeli arcunkat,
     A szegénynek utat mutat
           És csillagot…

  Ahol az a csillag ragyog, ott él Öcsénk,
  A Szél, bárányfelhőt terelve száll fölénk,
     Áldott légy, Uram, érte is,
     Rosszaság semmi benne nincs…
           Öleld körénk.

  Madonna-kékben tengerárnyi hópihét,
  Adtál nekünk sok húgocskát, csillag-csibét,
     Tejutat, Göncölt, ragyogást,
     Mint szelíd őznek álmodást
           S békés ébredést.

  Téged áld, Uram, a Víz, a mi szép Nénénk,
  Tóból, tiszta forrásból tükröt tart elénk
     Végestől a végtelenig,
     Ő visz a kéklő tengerig
           Kegyelmedért.

  Kőkertünkben Téged áld a szomorú fűz,
  Ha este jön, árnya alatt Bátyánk, a Tűz
     Lobogtatja igazságát,
     Megmelegíti az árvát,
           Félelmet űz.

  Erdőink alatt medve, farkas, róka jár,
  Kezünkre száll pitypang és cinege madár,
     Gyopár, sólyom, tücsök, kökény,
     Téged áld minden teremtmény,
           Tégedet vár.

  Ki másoknak megbocsát, Téged dicsér,
  Téged áld mind, ki tűri a szenvedést,
     A legjobban azt szereted,
     Ki életen át szenvedett
           Szerelmedért.

  Laudato sii mi signore, áldott légy,
  Ha jön a jó halál, ha eljön majd a Vég.
     Boldogok, kik Benned múlnak,
     Veled élnek, veled halnak.
           Te vagy a fény.

           Te vagy a fény.

  Forrás: http://www.forrasfolyoirat.hu/0204/ferenczes.html