Szegedi Piaristák

bolt.piarista.hu

Címlap » Iskola » Megoldas1.html
  Fedezzük fel Szegedet! Ifjú helytörténészek 2. levelező csapatversenye 2004

  1. FELADATLAP - MEGOLDÓKULCS

  A BAROKK VÁROS (FORRÁS: BÁLINT 46-87. o.)

  1. Melyik városrészt nevezi Rácvárosnak egy 1698-as leírás? Palánkot
  2. Nevezze meg azt a 4 városrészt, amelyet De la Croix Paitis térképén is megtekinthetünk! Vár, Palánk, Alsóváros, Felsőváros
  3. Hány lakosa volt a városnak 1720-ban az összeírás szerint? 4949 fő (5 pap és tanító, 13 kereskedő)
  4. Milyen nagy munka biztosította az1712-es árvíz után a Város fennmaradását? A Vár építése
  5. Mi a csillagsánc? Az Eugenius-árok 19 m széles vízzel teli árok + 6 m széles földsánc palánkkal
  6. A mai város utcanevei alapján írd le, hogy hol volt kapuja a Palánknak? Péterváradi /Szabadkai kapu (Kárász és Kölcsey utca sarkán), Budai/Kecskeméti (Kossuth Lajos sgt. Vadász u.), Csongrádi kapu (Juhász Gyula és Szent Mihály u.)
  7. Az egykori Mária Terézia-kapuból milyen maradvány látható? A mai várrom
  8. Kik a lajmások? A hajóvontató rabok
  9. Miért nem volt a 18. század elején, télen a szegedi pusztának lakossága? Mert a lakosság beköltözött a városba
  10. 1731-től kezdve jött létre Szeged legelső újkori városrésze. Mi a neve? Rókus
  11. Milyen gazdálkodás folyt Franciahögyön, Názáreten, Rómán, Jerikón és Kálvárián? Kertészet, szőlészet
  12. Mikor volt Szegeden az első térrendezés? 1728 táján szűntetik meg az ősi temetőt a Dömötör-templom körül.
  13. Ki alkotta a Szerecsön Máriát? Morvay András, szegedi festő
  14. Kiknek volt a védőszentje Szent Anna? Gazdaasszonyok és szabók
  15. Mikor készült a ráctemplom ikonosztáza? 1761
  16. A napsugaras díszítés milyen barokk kultusszal, díszítő motívummal van összefüggésben? Szentháromság-kultusz, istenszem-motívum
  17. Honnan kapta a nevét a Boldogasszony sugárút? Egy Mariahilf állt a mai Hősök kapuja helyén

  SZEGED SZEBB LESZ, MINT VOLT. (Szeged 16. évfolyam 3. szám 2004. március 12-21. o.)

  1. Hol szakadt át 1879. március 12-én a töltés? A rókusi állomás utolsó váltójától 150 m-re az alföld-fiumei vasútvonalon
  2. 1879. március 6-án melyik települést semmisítette meg az ár? Algyőt
  3. Az árvíz másnapján hol nyílt meg a piac? Az Oskola és az Oroszlán utcában
  4. Melyik épületben ült össze a Víz után a törvényhatóság rendkívüli közgyűlése? Hungária szálló, a mai SZAB székház
  5. Hol volt Tisza Lajos kormánybiztos szegedi lakó-, valamint a királyi biztosság műszaki osztályának épülete? Az új Zsótér-ház és a Főreáltanoda
  6. Mit tudott a költségvetéséből finanszírozni Szeged a város újjáépítésekor? A város feltöltését, az utak kövezését, a fásítást, a csatornázást, a városház, a színház, az újszegedi Vígadó felépítését, (3 megnevezés már pontot ér)

  TISZA-PARTI ÉS ÁRVÍZI SÉTA (Dusha 91-127. o. + egyéni megfigyelés)

  1. Milyen magasra emelik a körtöltést? 10 m a 0 pont felett
  2. A városterületet átlagosan hány méterrel töltötték fel? 2
  3. Hány cm különbség van a nagykörút és a kiskörút vízszintmagassága között? 120
  4. Milyen magasra engedték építeni a középületeket? Legfeljebb háromemeletes
  5. Mekkora kerületű, ill. alapterületű volt a törökkori vár? 876 m és 50-51 ezer m2
  6. Milyen jelentőségű téglavára volt az árvízig szegednek? Az Alföld legjelentősebb téglavára

  7. A Móra Ferenc Múzeum vasúttörténeti és árvízi kiállításaira kérdezünk rá
  8. Hány képpel mutatja be Petrovics László Szegedi árvíz, 1879 című műve a pusztítást? 4
  9. A Szeged szebb lesz, mint volt című nagyméretű festményt (1896) ki alkotta? Vágó Pál
  10. Kit ábrázol a festő az 1., a 2., a 3., a14. számú alakban? Ferenc József, Kremminger Antal, Pálfy Ferenc, Pulz Lajos
  11. Nevezzen meg 1 fényképészt, aki az árvizet megörökítette? Keglevich Emil, Klössz Gy., Lauscher, Plohn Illés
  12. Ki írta ezt: Mutassa meg, hogy mire képes a szegedi magyar? Kossuth Lajos
  13. Az árvíz előtti és az újjáépült Szegedet hasonlítsa össze! Hogyan hívják ma a Budai utat? Kossuth Lajos sugárút
  14. Melyik templom mellett húzódott a Kórház tér? Rókusi templom
  15. Mikor érkezett Szabadkáról Szegedre a MÁV Üzletvezetőség? Melyik épületbe (utca, házszám) költözött? 1888-ban a Széchenyi tér 9. számú Zsótér-házba. Majd a székház elkészültekor Tisza Lajos krt. 28-30. számú épületbe
  16. Ma milyen intézménynek ad otthont az egykori vasúti leszámoló palota? SZTE BTK
  17. Hány mozdonnyal terhelték a vasúti Tisza-hidat? 30
  18. Ki volt a Nagyállomás tervezője? Pfaff Ferenc
  19. Mikor ért Szegedre a vasút? Hogyan befolyásolta Szeged fejlődését? 1854. március 5. nagyvárossá, ipari. Kereskedelmi központtá vált.
  20. A 6. amerikai légitámadásban 8 bombatalálatot kapott a vasúti híd? Melyik napon volt ez? 1944. szeptember 3.

  21. Nevezze meg Vásárhelyi Pált ábrázoló szoborcsoport férfi mellékalakjának eszközeit? Mi a mestersége? A pihenő kubikus ruházata hagyományos parasztviselet, subában, mellette a ladik, a kötél, ásó, evező, a talicska és a csákány.
  22. Mi látható az egykori temesvári vasúti hídból? Mikor helyeztek el rá emléktáblát? Az újszegedi hídfőmaradvány. 1988
  23. A Belvárosi hidat 1883-ban adták át a forgalomnak. Ki építette? A 2. világháború után 1948-ban fejezték be az újjáépítést. Az emléktáblán olvasható, hogy ki rombolta le, ki építette újjá? Feketeházy János tervezte és az Eifel-cég építette. A fasizsta rombolás elpusztította, a népi demokrácia teremtő ereje újjáépítette. Szeged 1948. november 21.
  24. A rakpart mellvédjén lévő vízmércéről leolvasható, hogy mikor és mekkora volt a két legnagyobb, ill. a két legkisebb árvízi vízmagasság? A legkisebb magasság: 806 cm (1879. március 5.) és 820 cm (1962. április 22.). A legnagyobb magasság: 929 cm (2000. április 23.) és 960 cm (1970. április 2.)
  25. Patay László négy képben örökítette meg a Dómban a nagyárvizet. Azon a képen, amely a Dómot is ábrázolja, ki tart a kezében kenyeret? Egy idősebb nő, talán a művész édesanyja (?).
  26. Miért kapta jogosan a nagykörút egyes szakasza a következő fővárosok - Róma, Brüsszel, Párizs, London, Berlin, Bécs, Moszkva - nevét? Ők anyagilag támogatták az újjáépítést
  27. A 2004-es megemlékezésen ez az emlékmű mivel bővült? Örökláng

  28. Melyik városrészben található az Árvíz utca? Miért épp ott? Rókus, onnan jött a Víz
  29. Pultz Lajos emléktáblája a Pultz utca melyik épületének falán található? Szeged Város I. sz. Kórház. Pultz u. 1.
  30. Hol látható Benczúr Gyula: Tisza Lajos festménye és Lechner Lajos emlékköve? A Városháza díszterme, ill. a Lehner tér
  31. Milyen magasan olvasható a kövezettől ez a felirat: A víz it vot. 1879 március 12.? A Havi Boldogasszonny-templomban mellmagasságban (171 cm).
  32. Hol olvasható:...magyar éjben/ Virrasztó lángod nagy-messze remeg...? Az Árvízi emlékművön (Dugonics tér) olvasható Juhász Gyula: Szonett Szegedhez című verse.
  33. A körtöltésen áthelyezték az árvízi emlékművet a gátszakadás helyére. Keresd fel, idézd az emléktábla szövegét!
   Az emléktábla szövege 1908-1919-ig:
   1879. MÁRCIUS 12-ÉN ÉJJEL EGY ÓRAKOR
   EPONTON TÖRVE ÁT A GÁTAT A TISZÁNAK
   A PETRESI VÉDVONALON KIÖNTÖTT ÁRJA.
   ROMBA DÖNTVE A VÁROST, AMELYET
           I. FERENC JÓZSEF
   APOSTOLI KIRÁLY TEREMTŐ SZAVA,
   A VILÁGNAK ÉS ORSZÁGNAK RÉSZVÉTE,
   POLGÁRAINAK ESÉLYE ROMJAIBÓL ÚJRA EMELET.
   ISTEN ÁLDÁSA LEGYEN E VÁROSON
   ÉS ÚJJÁALKOTÁSAIN.


   1929-től napjainkig:
   PETRESI TÖLTÉSNÉL SZILAJON
   ÁTTÖRVE A GÁTAT, RÁNK E
   HELYEN SZABADULTAK AZ ÁR HULLÁMPARIPÁI.
   ÉGI HARAG MÚLTÁN KISÜTÖTT AZ ÉGI SZIVÁRVÁNY, SZŐKE
   TISZÁNK ÖRÖKÖS BÉKÉT KÖTE.
   NAGY SZEGEDÜNKKEL
           MÓRA FERENC


   A vízbetörtés helyére áthozatta
   Szeged M. J. Város
   A nagyárvíz 125. évfordulóján
           2004