Szegedi Piaristák

Sapientia

bolt.piarista.hu

Címlap » Kk » 0802.html
   « január   március » 
  A Dugonics András Piarista Gimnázium

  2008. február

  havi kulturális programjai


  

  (Böjtelő hava – Télutó hava)


  Áprily Lajos: Nő már a nap
  
  

  Ember, ne félj: nő már a nap! A jégfogú szél nem harap.

  A koldus is dúdolva jár, ragyog rongyán a napsugár.

  A gond sem él mindig, ne hidd, ragadd meg és a hóra vidd.

  A hóval szétfoszlik hamar: elmossa egy langyos vihar.

  A déli szél kürtjébe fú, léggömbbel játszik egy fiú.

  Most elszakadt a gömb-zsineg s gömbje boldogan lebeg.

  Ringatja a tavasz szele- szállj fel, kedvem, szállj fel vele!


  2008. február 1. péntek, 18 óra

   Boldogasszony – gyermekrajz, képzőművészeti és fotókiállítás

   Boldogasszony tiszteletére rendezett gyermekrajz, képzőművészeti és fotókiállítás megnyitója

   Beszédet mond Harangozó Imre néprajzkutató, közreműködik Ivánovics Tünde népdalénekes, Fábri Géza kobzos

   A kiállítás helyszíne: Piarista Templom

  2008. február 1. péntek, 1830

   „Vajon miért mesélt nekem annyi sok mindent nagyapó?” – Egy csángó pásztor emlékei

   Harangozó Imre néprajzkutató könyvbemutatója

   Tanácsterem

  2008. február 3. vasárnap, 1030

   Gyermekfarsang

   Játékok, jelmezbemutató, tánc

   Díszterem

  2008. február 5. kedd, 15 óra

   Babaváró klub

   Hrabovszky Monika Mária dúla vezetésével

   Tanácsterem

  2008. február 7. csütörtök, 15–17 óráig

   Tudatos felkészülés a családi életre – előadássorozat

   A félelmekkel való szembesülés a vajúdás alatt, születésélmények – Majorné Tutsek Zsuzsa dúla előadása

   Tanácsterem

  2008. február 12. kedd, 16 óra

   Baba-mama klub

   G. Kovács Judit védőnő vezetésével

   Tanácsterem

  2008. február 14. csütörtök, 15–17 óráig

   Tudatos felkészülés a családi életre – előadássorozat

   Az óvodás korú gyermek személyiség és játékfejlődése – Milyen játékokkal játsszon az óvodás, mit játszunk mi a gyermekünkkel? A játéktevékenység megfigyelése, mint diagnosztikus módszer – Szabó Mónika pedagógus előadása

   Tanácsterem

  2008. február 14. csütörtök, 17–19 óráig

   Gyermektáncház

   a Mentés Másként Trióval

   Népi gyermekjátékok, népmesék, népdalok, népszokások

   Díszterem

  2008. február 19. kedd, 15 óra

   Babaváró klub

   Hrabovszky Monika Mária dúla vezetésével

   Tanácsterem

  2008. február 21. csütörtök, 15–17 óráig

   Tudatos felkészülés a családi életre – előadássorozat

   Az újszülött gondozása – mit tehetünk a jó kezdetért? Éjszakai gondoskodás, családi ágy – G. Kovács Judit védőnő előadása

   Tanácsterem

  2008. február 23. szombat, 15 óra

   Családi Kézműves Játszónap

   Nemezelés, fonás, szövés, gyékényfigurák készítése

   Aula

  2008. február 26. kedd, 16 óra

   Anyatejes klub

   G. Kovács Judit védőnő vezetésével

   Tanácsterem

  2008. február 28. csütörtök, 15–17 óráig

   Tudatos felkészülés a családi életre – előadássorozat

   A várandósságra, az anyaságra való felkészülés a művészetek segítségével – Hrabovszky Monika Mária dúla előadása

   Tanácsterem

  2008. február 28. csütörtök, 18 óra

   Mátyás király

   Szántai Lajos előadása

   Tanácsterem


  Jeles napok februárban

  2 – 6. Farsangfarka
  A hivatalos farsangi időszak vízkereszttől hamvazószerdáig tart. A legmulatósabb időszak farsangfarka: szombat estétől húshagyó kedd éjfélig tart. Ekkor szokásosak a nagy evések-ivások, lármás mulatozások, téltemetési szokások, a busójárás, a legényavatás, alakoskodás, farsangi felvonulás.

  2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja
  Ezen a napon emlékezik az egyház arról, hogy születése után 40 nappal szülei Jézust bemutatták a templomban. A mise végén gyertyát szentelnek, a Világ Világosságának tiszteletére. Eredetileg ősi tavaszkezdő tűz ünnep lehetett.

  3. Balázs napja
  A balázsolás régi szokás nálunk, több rítusa ismeretes, a ma szokásos az X alakban összekötözött két szentelt égő gyertyát a pap a hívők álla alá teszi és kéri, hogy Szent Balázs őrizze meg a hívőket a torokbajtól és minden betegségtől. Szent Balázs ugyanis a torokbetegségek ellen védi a híveket, legendája szerint ugyanis egy alkalommal halszálkától fuldokló gyermeket mentett meg.

  6. Dorottya napja
  „Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja” – tartja a közmondás, vagyis a Dorottya napi erős fagy Julianna napkor enged ki.

  10. Skolasztika napja
  Ilyenkor vágják az oltóágakat és metszik a fákat. Úgy tartják, azért ez a megfelelő időpont, mert ekkor a fa még nem rügyezik, nem „sír”.

  11. Elek napja
  Ősi tavaszkezdő nap, de pásztornap és gonoszjáró nap is. A gyergyói székely hegyi pásztorok e napon tartják a kígyók ünnepét, mert hitük szerint a kígyók ekkor bújnak elő odúikból. A pásztoroknak „dologtiltónap”, mert ha nem tartják meg az ünnepet, akkor a kígyók megmarják a jószágot. Ugyanakkor gonoszjáró nap is, ezért hogy elűzzék a gonosz szellemeket, a hegyeken hatalmas tüzeket raknak.

  14. Bálint napja
  Termőnap, a verebek is ezen a napon kezdenek párosodni. Újabban nálunk is megünneplik a Valentin Napot, mint a szerelmesek Nyugat-Európai ünnepét.

  19. Zsuzsanna napja
  Zsuzsanna elviszi a havat és megszólaltatja a pacsirtákat.

  24. Mátyás napja
  „Ha Mátyás jeget talál, tör, ha nem talál, csinál.” Ekkorra már mindenkinek elege van a télből és hiszik, hogy ha Zsuzsanna nem, akkor Mátyás biztosan elviszi a havat és lehet kezdeni a tavaszi munkákat.


  Farsangi szokások

  Évről évre megrendezték a farsangi felvonulást. A menet élén négy alakoskodó haladt, ezek fehér ruhát viseltek, amelyre fekete foltokat varrtak. A fejükön álarc volt, a hátukon kenderből hajfonat, róka, vagy ökörfark. Övükre csengőt, vagy marhakolopot akasztottak, a kezükben ostort vittek. Az utat végigtáncolták. A felvonulók kezében lapát volt, amivel egy óvatlan pillanatban felkapták a havat és a bámészkodó asszonyok, lányok arcába dobták. Sok helyütt kiszebabát készítettek (szalmából, kócból, rongyokból), ez személyesítette meg a télboszorkányt, amit aztán elégettek, vagy vízbe vetettek. A farsang vége a férfiak mulatónapja volt, ezen asszony nem vehetett részt. A farsang vége azonban igen veszélyes periódus is, mert ilyenkor titokzatos erők működnek, amik alkalmasak a növények, állatok, sőt az emberek termékenységének a befolyásolására is. Ezért különféle szertartásokkal igyekeztek a titokzatos erőket a javukra fordítani: húshagyókedden és hamvazószerdán tilos volt kenyeret sütni, fonni, varrni, a kútból vizet meríteni, a hamvazószerdán gyújtott tűz hamuját a káposzta-palántákra szórták, hogy a hernyókat elűzzék, húshagyókedd éjjelén senkinek nem volt szabad az utcára merészkedni, mert megjelenhetett előtte az ördög, vagy a boszorkány és rosszra csábíthatta.


  A programok helyszíne:
  Dugonics András Piarista Gimnázium
  6724 Szeged, Bálint Sándor u. 14.

  telefon: 62/549-095
  honlap: http://www.szepi.hu/kk/

  A programok támogatói:
  Renovabis (Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken
      mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa)
  Nemzeti Kulturális Alapprogram – Népművészeti Kollégium
  Szeged MJV Önkormányzata – Kulturális Alap
  Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány
  Polgári Magyarországért Alapítvány


  A Dugonics András Piarista Gimnázium termei, udvara és aulája bérlehető különféle rendezvények, konferenciák, szakmai tanulmányi napok, fogadások lebonyolítása céljából. A terembérleti lehetőségekről részletes felvilágosítást személyesen, vagy a 62/549-090 telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.