bolt.piarista.hu

Nóták

  Ájfalusi utca végig bazsarózsa

  1. A népdalkör csokrai I.

  sej az áji utcán sétál három lyány

  sej az áji utcán sétál három lyány
  a három közül az egyik az én babám
  három közül az egy énrám nevetett
  az csalta meg az én árva szívemet
  
  nyitva van a babám rácsos kapuja
  baljával integet hogy menjek el oda
  de én innen oda úgy se mehetek
  százat csalogatok egyet szeretek
  

  sej az áji dobogós kőhídnál

  sej az áji dobogós kőhídnál
  három legény rozmaringot kaszál
  én leszek a rozmaring szedője
  a barna legény igaz szeretője a sötétbe
  
  míg azt mondják ez se szép az se szép
  olyan vagyok mint a csillagos ég
  olyan vagyok mint az engedelem
  a két orcámon kivirít a szerelem a sötétbe
  
  édesanyám vett nekem kalapot
  fújja a szél rajta a szalagot
  ha lefújja magam is lobogtatom
  ezt a szőkét idecsalogatom a sötétbe
  

  ha kiállok este a kapuba

  ha kiállok este a kapuba
  végignézek az egész faluba
  nem látom azt ki az enyém lenne
  el van az én szívem keseredve
  
  hozzáfogtam a napjaim számlálni
  hány éjszakát fogok hozzád járni
  megszámlálom reggel délbe este
  el van az én szívem keseredve
  

  2. Katonanóták

  söpörjetek söpörjetek ájfalusi lányok

  söpörjetek söpörjetek ájfalusi lányok
  jönnek már a jönnek már a harctéri betyárok
  betyárok betyárok azok betyárok is lesznek
  három évig az olasz fronton jaj de sokat szenvedtek
  

  áll a hajó a balaton vizébe

  áll a hajó a balaton vizébe
  megakadt egy rózsabokor tövébe
  rózsabokrot ki kell vágni
  a hadihajónak meg kell állni
  hadd tudjon egy határvadász beszállni
  
  őrmester úr úgy vezesse századját
  arrafelé tartsa az út irányát
  őrmester úr arra tartson
  amerre a kisangyalom áll az utcasarkon
  úgyis tudom hogy vélem akar beszélni
  

  elmehetsz már akár le is akár fel

  elmehetsz már akár le is akár fel
  a magyarnak párját nem találod fel
  mer a magyar ha térdig jár is a vérbe
  a vérbe de a vérbe a vérbe
  mégse sóhajt fel a csillagos égre
  

  3. Aki a legtöbb dalra emlékezett

  ájfalusi fenyves erdő a tanyám

  ájfalusi fenyves erdő a tanyám
  ott vár engem minden este a babám
  ott találja aranyvesszős tanyáját
  mellette a sugár jegenyefáját
  
  

  három bokor ribizli

  három bokor ribizli
  három kislány szemezi
  nem kell nékem a ribizli
  csak az aki szemezi
  
  három bokor saláta
  három kislány kapálta
  nem kell nékem a saláta
  csak az aki kapálta
  
  három bokor köménymag
  jaj de büszke legény vagy
  mit ér a büszkeséged
  ha nincs szép feleséged
  

  söprik a kassai utcát

  söprik a kassai utcát
  masíroznak a katonák
  tizenhat esztendős barna kislány
  megyen a regement után
  
  kérdi tőle a kapitány
  hova mégy te barna kislány
  ne kérdezze sejhaj főkapitány
  megyek a szeretőm után
  
  el van zárva el van zárva
  a kassai kaszárnyába
  kassai kaszárnya lyukadjon ki
  te meg babám szabadulj ki
  

  sárgul már a diófa levele

  sárgul már a diófa levele hideg akar lenni
  mi dolog az hogy a kisangyalom nem akar szeretni
  szeress kisangyalom hogy ne legyek árva
  hogy ne tudja ez a betyár világ mért van a szívem gyászba
  
  azér van az gyászba mer be vagyok zárva
  a kassai három emeletes tüzérkaszárnyába
  

  4. Aki kisfiúként ott volt az 1939-es fonográf-felvételnél és tanult

  ma két hete ha nem három

  ma két hete ha nem három
  hogy a számadómat várom
  amott jön egy szamárháton
  ő lesz talán ha jól látom
  
  közeledik a falkámhoz
  azt kérdi hogy van-e károm
  károm nincsen de nem is lesz
  míg ez a nyáj a kezemen lesz
  
  

  elveszett a lovam

  elveszett a lovam
  rozmaring erdőben
  elszakadt a lagos szárú csizmám
  a keresésében
  
  ne keresd a lovad
  be van az már hajtva
  a tornai szolgabíró udvarában
  szól a csengő rajta
  
  ismerem a csengőm
  vékony szólásáról
  ismerem a régi volt szeretőmet a
  csinos járásáról
  

  temető kapuja

  temető kapuja
  sarkig ki van nyitva
  arra járnak a vidéki lyányok
  rólam szedik a virágot
  
  szedjétek szedjétek
  rólam a virágot
  csak azt egy szál fehér liliomot
  lyányok le ne szakajtsátok
  
  ha leszakajtjátok
  el ne hervasszátok
  ültessétek a sírom tetejére
  vissza a fekete földbe
  

  5. Asszonyok külön-külön és együtt

  lágy a kenyér

  lágy a kenyér igazán csakugyan pirítani nem lehet
  gyenge a lány igazán csakugyan férjhez adni nem lehet
  meg kell kérni de szépen kérni a mariskám mamáját
  van-e kedve igazán csakugyan férjhez adni a lányát
  
  a mariska igazán csakugyan a konyhába mosogat
  szeretője igazán csakugyan az ablakon kopogtat
  ne kopogtass csak gyere be magam vagyok idebe
  nem haragszik igazán csakugyan terád az édesanyám
  

  mély a tiszának a széle

  mély a tiszának a széle
  de még mélyebb a közepe
  át akarok-arok rajta menni
  piros rózsát szakajtani
  
  piros rózsa ne illatozz
  barna legény ne fáradozz
  mer ha énutánam fáradozol
  soha meg nem házasodol
  

  ezt a kislányt még akkor megszerettem

  ezt a kislányt még akkor megszerettem
  mikor véle legelőször beszéltem
  megtetszett a gyönyörű szép szaváért
  homlokára göndörödött hajáért
  
  bíró uram tegyen törvényt ha lehet
  tiltsák tőlem a régi szeretőmet
  száraz ágon azt fütyüli a sárgarigó
  szerelembe nem parancsol a bíró
  
  szerelembe nem parancsol a bíró
  diófával tüzel a szolgabíró
  fogok én még diófával tüzelni
  ki elhagyott fog még engem szeretni
  

  faggyúgyertyát égetek én

  faggyúgyertyát égetek én
  barna kislányt szeretek én
  zinger varrógép jaj de nagyon szép
  a szeretőm kökényszemű szép
  

  somodiba sütik a jó perecet

  somodiba sütik a jó perecet
  tizenhat esztendős kislányt szeretek
  pajtásaim azért haragusznak rám
  hogy tizenhat éves kislány a babám
  
  nem vagyok szép csak a szemem világít
  nem vagyok én a babámnak elég szép
  vagyok olyan kiért babám elhagytál
  különb kislányt szeretek mint te voltál
  

  6. Férfiak, asszonyok a Nyugdíjas Házban

  csütörtökön este jer nálunk

  csütörtökön este jer nálunk
  mindenféle virág van nálunk
  ha fehér kell fehéret adok
  ha piros kell az meg én vagyok
  
  erre gyere erre nincsen sár
  nincsen az ajtómon semmi zár
  kinyílik az ajtó magától
  a szeretőm gyenge karjától
  

  állomáson három cigány hegedül

  állomáson három cigány hegedül
  mind a három a babámnak hegedül
  ötven pengős piros selyemsál a nyakába
  rák essen a hátrafésült hajába
  
  

  rozmaringnak kettő a szokása

  rozmaringnak kettő a szokása
  télen-nyáron lehajlik az ága
  ha lehajlik újra kisarjadzik
  van egy legény rólam álmodozik
  

  ájfalusi utca

  ájfalusi utca
  végig bazsarózsa
  szállj le huszár a fekete lovadról
  szakajts egyet róla
  
  nem szállok le róla
  nem kell bazsarózsa
  én a tied te pedig az enyém
  úgy sem leszünk soha
  

  házunk előtt mennek el a huszárok

  házunk előtt mennek el a huszárok
  édesanyám én is közéjek állok
  én leszek az első század szakaszvezető
  nem a világ ez a három esztendő
  
  húzd rá cigány szakadjon el a húrod
  már énnékem úgysem sokáig húzod
  majd el húzod nékem amerikába
  amerika neviork városába
  
  nem úgy van az kutya cigány hogy leülsz
  féllábon állj mikor nékem hegedülsz
  féllábon állj mikor a babámat forgatom
  jaj de régen nem ily jó világom
  
  egy tányéron három alma de piros
  a legénynek lányhoz járni nem tilos
  tilos volna még akkor is eljárnék
  ha egy igaz szeretőre találnék
  

  7. Egy énekes, aki 1865-ben született

  az kardomnak markolatja ezüstből

  az kardomnak markolatja ezüstből
  most csavartam ki a német kezébűl
  ki kell verni a hazából
  áldott kis magyarországból örökre
  
  majd kiverik a kék inges huszárok
  előre mén a magyar lovasságuk
  lőj utána magyar baka
  nem jön már az többet vissza de soha
  

  mikor vót akkor vót

  mikor vót akkor vót
  ájba ez nagy bánat
  mikor hajdú lajost
  vitték katonának
  
  fekete gubába
  sarkantyús csizmába
  úgy ment el búcsúzni
  hajdú udvarába
  
  mariskám kincsecském
  hozd ki a kendőcském
  hadd törülöm bele
  fekete szemecském
  

  csörög-csattog a vasajtó

  csörög-csattog a vasajtó
  talán jön a tömlöctartó
  kezébe hozza a gyertyát
  vizitálja bűnös rabját
  
  vizitálja az vasamat
  örülnek az rabságomnak
  ki az rabságomnak örül
  kés járjon a szíve körül
  

  8. Régibb és újabb katonanóták

  mikor katonává lettem

  mikor katonává lettem
  kis pej lovam felnyergeltem
  bevezettem a ?
  rúgott-vágott kesej lába
  
  kapitány úr káromkodik
  hogy a lovam nem jól ugrik
  szoríjja meg a derekát
  kapja bele sarkantyúját
  
  panaszolom az istennek
  nincs ereje a testemnek
  kódis kenyér só nincs benne
  nincs a huszárnak ereje
  

  katonának nem jó lenni

  katonának nem jó lenni
  mer keveset adnak enni
  keves keves ez a sárga leves
  katonának de keserves
  
  katona az én életem
  vállamon van a fegyverem
  két sarkantyúmat hogyha összeverem
  sirat engem a kedvesem
  
  sirat engem a madár is
  földre hajló virágszál is
  az is azér hajlik meg előttem
  szólna hozzám ha lehetne
  

  mikor kezdtem masírozni

  mikor kezdtem masírozni fegyver volt az első
  sírt a bundás hullt a könnye mint a záporeső
  ne sírj bundás ne sírj letelik a katonaidő
  nékem is volt de már letelt a három esztendő
  
  pokrócomnak a négy sarkára varrom a nevemet
  közepébe de közepébe a szenvedésemet
  hadd olvassa sej-haj egy bundás regruta
  kinek van még a kaszárnyába sok szép vasárnapja
  

  9. Gyermekjátékok

  csiga biga gyere ki

  csiga biga gyere ki
  ég a házad ide ki
  kapsz túrót vajat
  holnapra is marad
  

  itt a lakat itt a kulcs

  itt a lakat itt a kulcs
  itt az arany gyűrű
  itt csörög itt dobog
  szabad-e az aranyos ládácskába kotlaskodni
  
  gyere elő száz esztendős vén bába
  túrós haluskára
  
  

  lánc lánc lánc

  lánc lánc lánc
  eszterlánc
  eszterlánci cérna
  cérna volnék karika karika
  szederszemű juliska
  fordulj angyal módra
  
  

  fehér liliomszál

  fehér liliomszál
  ugorja a tiszába
  támaszd meg oltalmad
  a sion világba
  hej simakodj meg szépen
  vidd el ördög vidd el
  kosaradba tedd el
  minél jobban rimánkodik
  annál jobban vigyed
  

  ezt szeretem ezt kedvelem

  ezt szeretem ezt kedvelem
  ez az én édes kedvesem
  szól a kakas szól
  ki kapuján szó
  nem szól a másén
  a kis ?
  a kis ? mutogassa
  barna kislány csalogassa
  szól a kakas szól
  

  bújj bújj zöld ág

  bújj bújj zöld ág
  zöld levelecske
  nyitva van az aranykapu
  csak bújjatok rajta
  nyisd ki rózsám kapudat kapudat
  hagy öleljem válladat válladat
  szita-pita péntek
  szomorú csütörtök
  zab szerda
  

  erdő mellett nem jó lakni

  erdő mellett nem jó lakni
  mer sok fát kell hasogatni
  tizenhárom ölet meg egy felet
  öleljen meg engem aki szeret
  
  

  10. A népdalkör csokrai II.

  már csakugyan úgy kell annak lenni

  már csakugyan úgy kell annak lenni
  ájfaluból ki kell nekem menni
  oly szívesen kimegyek belőle
  nincs szeretőm kit sajnáljak benne
  
  az alvégen nyikorog a kurbim?
  még azt mondják a szeretőm szegény
  ha megölel a gyenge két karjával
  nem cserélek ezer jó gazdával
  
  húzd rá cigány húzd rá a nótámat
  hadd törje ki a rossz a babámat
  úgy húzzad hogy a babám felébredjen
  hogy a szíve százfelé repedjen
  

  elmennék én tinálatok az este

  elmennék én tinálatok az este
  hogyha a házatok szemetes ne lenne
  rézsarkantyúm felveri a szemetet szemetet
  barna legény sose leszek a tied
  
  három levele van a lóherének
  három szeretője van a legénynek
  negyedikkel most megyen a templomba befele
  kinek köti be a fejét örökre
  
  barna kislyány jól gondold meg magadat
  hova temeted a leányságodat
  az ájfalusi gyöngyvirágos oltár elé leteszem
  onnan többé soha fel nem vehetem
  

  sej az áji híres suszter

  sej az áji híres suszter varrta meg a cipőmet
  felkeresem a régi szeretőmet
  arra megyek amerre a fényes nap lejár
  amerre az ájfalusi rezes banda muzsikál
  
  fiumei kikötőben áll egy hajó kikötve
  abban van az én szeretőm meglőve
  azt a hajót háromszázszor is körülsiratom
  mégsem kel fel megcsókolni engemet a galambom
  

  11. A kilencvenéves dalos...

  két tölgyfa közé besütött a holdvilág

  két tölgyfa közé besütött a holdvilág
  az én babám abba fésüli magát
  göndör haját százfele fújja ja szél
  azt is köszönöm hogy idáig szerettél
  

  rózsabokor mosolyog a hegytetőn

  rózsabokor mosolyog a hegytetőn
  piros kendős kislány sétál a mezőn
  szép a mező megszépült a virágtól
  meg attól a piros kendős kislánytól
  

  sej tegnap este kinéztem az ablakon

  sej tegnap este kinéztem az ablakon
  jaj de sűrűn ragyogtak a csillagok
  ahány sűrű csillag ragyog az égen
  sej annyi csókkal maradtam el a héten
  
  sej barázdába kiköllöt a pacsirta
  ezt a levelet a régi szeretőm írta
  könnyes szemmel azt olvastam belőle
  sej hogy ha lehet halál választ el tőle
  

  ezt a csárdás kis kalapot édesanyám vette

  ezt a csárdás kis kalapot édesanyám vette
  mellé a bokrétát a kedves kisangyalom kötte
  sír az édesanyám a szeretőm engem gyászol
  ellenséges ágyúgolyó választ el egymástól
  

  12. ...és a fia

  nem messze van ide kismargica

  nem messze van ide kismargica
  környöskörül folyja azt a tisza
  közepében a bakonyi csárda
  abba mulat egy betyár bújába
  
  csaplárosné jó estét jó estét
  hát ez a szép szilaj csikó kié
  jó bort iszik annak a gazdája
  most érkezett nincs egy fél órája
  
  küldje ki hát annak a gazdáját
  nem bántjuk mi ha megadja magát
  ki se megyek meg se adom magam
  aki legény hajtsa el a lovam
  
  én a lovam nem is nagyon bánom
  csak a nyeregizzajtóm sajnálom
  nyereg alatt van a bugyelláris
  abba hever százezer dollár is
  
  egyet kaptam egy szép pej csikóért
  a másikat rá való szerszámért
  harmadikat egy szép barna lányért
  kit nem adnék széles e világért
  

  körös-körül dörög az ég

  körös-körül dörög az ég nagyokat villámlik
  ez a rongyos cigánysátor kívül-belül ázik
  a sátorban az emberek fúrókat éleznek
  az asszonyok a faluban kártyáikat vetnek
  összekoldul szénát-zabot félszemű lovának
  ringyet-rongyot kenyér haját a sok purgyéjának
  

  13. Lakodalmas dallamok

  verd meg isten azt a papot

  verd meg isten azt a papot
  aki minket összeadott
  sose szerettük mink egymást
  mégis ránk adta jaz áldást
  

  hej menyecske menyecske

  hej menyecske menyecske
  mért vagy olyan szépecske
  
  azért vagyok szépecske
  mert a szemem mert a szemem kékecske
  

  kimostam a zsebkendőmet tiszta fehérre

  kimostam a zsebkendőmet tiszta fehérre
  nem is adom akármilyen legény kezébe
  annak adom kit igazán szeretek
  akivel az oltár elé mehetek
  
  ha elmegyünk a templomba kérdezi a pap
  szereted-e vőlegény a menyasszonyodat
  másfél évig voltam a szeretője
  már ezután párja leszek örökre
  
  hazamegyünk a templomból kérdi az anyám
  szereted-e az uradat lyányom igazán
  ha már eddig megelégedtem véle
  már ezután párja leszek örökre
  

  14. Egy másik régi énekes

  édesanyám sok szép szava

  édesanyám sok szép szava
  kire nem hajlottam soha
  hajlanék már de már késő
  esik előttem az eső
  
  édesanyám rózsafája
  én voltam a legszebb ágja
  de egy betyár leszakajtott
  kalapjánál elhervasztott
  
  isten áldja ?
  lehetsz már én felőlem zöld
  akár ki is virágozhat
  mégis téged letaposlak
  

  fényes csillag jaj de sokat utazol

  fényes csillag jaj de sokat utazol
  nem láttad-e a babámat valahol
  láttam biz én lipótvári fegyházban
  tikot lopott azér van oda zárva
  
  debrecenben sütik a jó kenyeret
  tizenhat esztendős kislányt szeretek
  úgy szeretem szóval ki sem mondhatom
  majd meghalok ha egy napig nem látom
  

  lóra csikós lóra

  lóra csikós lóra elszaladt a ménes
  csak egyedül maradt magába ja nyerges
  
  elibe elibe sárga ló elibe
  mer be talál menni a virágos kertbe
  
  ha be talál menni sok kárt fog ott tenni
  kedves galambomnak sokat kell fizetni
  

  15. Első világháborús katonanóták

  kedves édesanyám nincs már nékem szeretőm

  kedves édesanyám nincs már nékem szeretőm
  nincsen aki kimossa ja zsebkendőm
  mosd ki anyám olyan legyen mint a fehér hó
  mert már holnap reggel jön a magyar behívó
  
  románia felé nem tudjuk mi az utat
  százados úr vezessen minket oda
  elvezetlek jó fiaim én is elmegyek
  a jóisten tudja ki jön vissza veletek
  
  gyertek magyar fiúk húzzunk drótot ha lehet
  közeledik már a román hadsereg
  szólnak az ágyúk ropognak a kézifegyverek
  most látszik meg babám mit ér egy magyar gyerek
  
  kedves édesanyám ha fel akarsz keresni
  a kárpátok hegyaljába gyere ki
  megtalálod síromat egy kőszikla alatt
  kedves édesanyám ott sirasd ki magadat
  

  utászszázad csinálja már a keresztek fáját

  utászszázad csinálja már a keresztek fáját
  de sok szőke barna kislány várja a babáját
  de csak minden tizediknek jön vissza a párja
  a többinek doberdónál nyugszik a babája
  

  ha kimegyek a tiroli hegyekre

  ha kimegyek a tiroli hegyekre
  feltekintek a csillagos nagy égre
  csillagos ég merre van a magyar hazám
  merre sirat engem az édesanyám
  

  16. Románcok (Aki 1939-ben maga dalolt a fonográfba)

  kihajtottam a libámat

  kihajtottam a libámat sej-haj a pástra
  arra jött a bíró fia meghajigálta
  
  ne hajingáld bíró fia hamvas gunárom
  hazamegyek az apádnak elpanaszolom
  
  adjon isten bíró uram sej-haj jó napot
  adjon isten édes lányom néked mi bajod
  
  a fia meghajigálta hamvas gunárom
  mit kérsz érte édes lányom néked megadom
  
  a fejeér a lábaér két köböl búzát
  a májaér a zúzáér két arany almát
  
  hát még az a tarka-barka hamvas farka hát még az maga mennyit ér
  végy el engem bíró fia nem kell semmidér
  

  egyszer egy királyfi

  egyszer egy királyfi
  mit gondolt magába
  ihajja csuhajja
  mit gondolt magába
  
  kenyeres tarisznyát
  kötött a nyakába
  elment hogy megkérje
  gazdag ember lányát
  
  isten hozta nálunk
  üljön le minálunk
  ihajja csuhajja
  üljön le minálunk
  
  nem azér jöttem én
  hogy én itt leüljek
  ihajja csuhajja
  hogy én itt leüljek
  
  hanem azér jöttem
  jössz-e hozzám vagy sem
  ihajja csuhajja
  jössz-e hozzám vagy sem
  
  nem megyek nem megyek
  mer én gazdag vagyok
  ihajja csuhajja
  gazdagra is vágyom
  
  elment hát megkérni
  szegény ember lányát
  ihajja csuhajja
  szegény ember lányát
  
  isten hozta nálunk
  üljön le minálunk
  ihajja csuhajja
  üljön le minálunk
  
  nem azér jöttem én
  hogy én itt leüljek
  ihajja csuhajja
  hogy én itt leüljek
  
  hanem azért jöttem
  jössz-e hozzám vagy sem
  ihajja csuhajja
  jössz-e hozzám vagy sem
  
  elmegyek elmegyek
  mer én szegény vagyok
  ihajja csuhajja
  szegényre is vágyom
  

  17. Részletek a betlehemesből

  gloria gloria in excelsis deo

  glória glória in excelsis deo
  siessetek pásztorok
  repüljetek angyalok
  muzsikát indítsatok
  
  ékesen csendesen
  jöjj el jézus én szívem
  
  már a kakukkmadárkák is
  ezen a hangon énekelnek
  glória glória
  józsef és mária
  

  in glória in fantula

  in glória in fantula
  otes frates salutares
  in gloria ti cuntates
  
  

  az öreg juhásznak jól vagyon dolga

  az öreg juhásznak jól vagyon dolga
  
  mert megházasodni
  nem akar soha
  de mit tudjunk tenni
  megházasítani
  bolondság volna
  
  verduink vedere
  mondja a kecskés
  
  

  zöld erdőbe jer pajtás

  zöld erdőbe jer pajtás jer pajtás
  ott lesz nékünk jó lakás jó lakás
  nem kell szőlőt kapálni kapálni
  mégis fogjunk bort inni bort inni
  
  

  juhászim pajtásim

  juhászim pajtásim
  de elaludtatok
  e nyájacska mellett
  magamat hagytatok
  
  nyáron a pásztorság
  mezei uraság
  aki ezt nem hiszi
  csupán csak nyájasság
  
  

  isten áldja meg e háznak gazdáját

  isten áldja meg e háznak gazdáját
  töltse meg isten pincét s kamaráját
  pincét s kamaráját gabonás tárházát
  isten áldja meg e háznak gazdáját
  

  18. Balladák

  megöltek egy legényt

  megöltek egy legényt
  hatvan forintjáért
  a tiszába belevették
  szép szürke lováért
  
  tisza be nem vette
  partjára kitette
  arra jött egy halászlegény
  hálójába tette
  
  arra jött az anyja
  költi de nem hallja
  szép fekete göndör haja
  vállára van fagyva
  
  arra jött az apja
  kelti nem de hallja
  sárga sarkantyús csizmája
  lábára van fagyva
  
  arra jött babája
  kelti de nem hallja
  kelj fel kelj fel édes rózsám
  borulj a vállamra
  
  borulj a vállamra
  hagy vigyelek haza
  harmadnapig negyednapig
  nyugodj a házamba
  

  egri báró kapujában van egy fa

  egri báró kapujában van egy fa
  kis iluska ott sírdogál alatta
  kis iluska nem juhászlegénynek való
  gyenge lábát fel-felveri a tarló
  
  jaj de szépen kifaragták azt a fát
  amelyre a juhászlegényt akasszák
  fújja a szél gyolcsingát gyolcsgatyáját
  jaj istenem mért szerettem bárólyánt
  
  

  19. Még három jellegzetes dal, amely nem maradhatott ki

  irem irem fehér irem

  irem irem fehér irem
  barna legény az irigyem
  azért lett ő az irigyem
  mert én őtet nem szeretem
  
  sok irigyem a faluba
  kettő-három egy kapuba
  el akarnálak rejteni
  de az isten nem engedi
  
  én ültettem az almafát
  más szedi le az almáját
  én szerettem e nagy szép lyánt
  más éli véle világát
  

  a múlt éjjel nem aludtam egy órát

  a múlt éjjel nem aludtam egy órát
  hallgattam a kisangyalom panaszát
  éjfél tájban elzsibbadt a jobb karom
  bal karommal ölelem a galambom
  
  ha meguntál kisangyalom szeretni
  szabad néked más szeretőt tartani
  adjon az ég szebbet-jobbat nálamnál
  nékem pedig csak olyat mint te voltál
  

  haza fiú haza haza már

  haza fiú haza haza már
  mer a piros hajnal hasad már
  mer a piros hajnal aranyos
  este csókollak meg de nem most
  

  20. Így szoktunk mulatni! (Kocsmai mulatozás)

  iszik a betyár a csapon

  iszik a betyár a csapon
  sír a kislyány az ablakon
  ne sírj kislyány olyan nagyon
  nem ütik a betyárt agyon
  
  ha a betyárt agyonütik
  sárga földbe eltemetik
  eltemetik sárga földbe
  sej az áji temetőbe
  

  betyár vagyok én betyárnak születtem

  betyár vagyok én betyárnak születtem
  zöld erdőbe a bokor alatt nőttem
  zöld erdőbe a bokor a szállásom
  ájnak falujába nincsen maradásom
  

  sugár magas jaj de magas

  sugár magas jaj de magas a nyárfa teteje
  halvány sárga de halvány sárga annak a levele
  
  én is olyan most is olyan halvány sárga vagyok
  volt szeretőm egy piros barna kislány de már rég elhagyott
  
  majd ha egyszer hűtlen babám összetalálkozunk
  úgy elmegyünk egymás mellett még csak nem is szólunk
  
  te mész jobbra hűtlen babám én meg megyek balra
  sárba taposom a fényképedet rá se nézek soha
  
  szép a napnak a fölkelése szép a lemenése
  föl van jegyezve a csillagokban rég el vagy felejtve
  föl van jegyezve a csillagokban rég el vagy felejtve