bolt.piarista.hu

Nóták

  Écsi Gyöngyi / Árgyélus kismadár

  1. krisztusom kívüled

  (barka, reggeli imádság)

  krisztusom kívüled nincs kihez járulnom
  ily beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom
  nincs ki fekélyemből ki által tisztulnom
  veszélyes vermemből és megszabadulnom
  
  gyújtsd meg szövétnekit áldott szent igédnek
  és bennem virraszd fel napját kegyelmednek
  hozd fel rám napodat nékem is jó reggel
  hogy szolgálhassalak serényebben téged
  
  dicsértessél atyám isten magasságban
  a te szent fiaddal ott fenn méltóságban
  és a szentlélekkel mi vigasztalónkkal
  háromság egy isten áldj meg dolgainkban
  

  2. szól a kukuk, szól

  (béd, párosító)

  szól a kukuk szól ki kapuján szól
  barna leány őteződik
  kinn a bárány forgatózik
  szól a kukuk szól
  
  szól a kukuk szól ki kapuján szól
  kit adsz nékem király bíró
  kivel bécsbe menjek
  s e ződ fának árnyékjában
  kivel beszélgessek
  
  jános öcsével jános öcsével
  szép ő maga, szép gunyája,
  gyingyes dolomántja
  
  szól a kukuk szól ki kapuján szól
  jános öcsém ződ erdőbe
  fémlik a kard az övébe
  szól a kukuk szól
  

  3. ne aludj el

  (menyhe, hajnalkiáltó - ének)

  ne aludj el két szememnek világa
  mert majd fölgyön potus anni csillaga
  
  egyik csillag kostyál jános csillaga
  másik csillag potus anni csillaga
  
  akit adtam a jegygyűrűt add vissza
  homály fogta gyémánt kövét nem tiszta
  

  4. hej dunna dunna

  (zsére, ágyvivésnél)

  hej dunna dunna de puha
  párosan fekszünk alája
  
  ej haj a lánynak baja lesz
  sej esztendőre fia lesz
  
  sej ha fia lesz de jó lesz
  sej katonának való lesz
  

  erre gyere amerre én

  erre gyere amerre én
  úgy tudod meg hol lakok én
  gyertyavilágot gyújtok én
  barna legényt szeretek én
  
  szeretőmnek szeme-szája
  többet ér mint a pajtája
  mert pajtája fekete gyász
  de galambom aranykalász
  
  szeretőmnek szemöldöke
  többet ér mint a hatökre
  mert hatökre szántóvető
  de galambom csókra termő
  

  dunna dunna csipkés dunna

  dunna dunna csipkés dunna
  de sok legény alábújna
  
  még olyan is alábújna
  szent györgy napig elaludna
  
  adjon isten belé áldást
  esztendőre egy kis lyánykát híjú
  

  5. hajnal hasad

  (menyhe, hajnalkiáltó - ének)

  hajnal hasad csillag ragyog
  mégis a lyányoknál vagyok
  jaj istenem de szégyellem
  hogy a hajnal itt ér engem
  
  őszi harmat hideg eső
  ősszel érik meg a szőlő
  ha megérik borrá szűrik
  potus annit férjhez kérik
  
  s kostyál jános aranyvirág
  nem kell annak gyertyavilág
  megírja az a levelet
  két ragyogó csillag mellett
  
  kostyál jános aranybárány
  aranybetű van a vállán
  aki aztat elolvassa
  potus anni neve rajta
  
  potus anni pogácsája
  végig gürült az utcába
  hova-hova jó pogácsa
  kostyál jános udvarába
  
  s potus anni szőrszoknyaja
  beakadt a kapufába
  nem a kapufa fogta meg
  kostyál jános ragadta meg híjú
  

  6. hej madár madár

  (zobor vidék, szerelmi bájolás)

  hej madár madár kismadár
  mi van a lábadon selyemszál
  kötöm a kostyál jános lábára
  vetem a gyuris viktor ágyára
  hej viktor viktor mit gondolsz
  beteg jános miért nem szólsz
  főzzek neki kávét meggyógyul
  leugrik az ágyról megcsókul
  

  7. hej révész révész

  (kolon, révészek nótája)

  hej révész révész
  ifjú magyar révész
  vígy át a nagy hajón
  
  neked adom neked
  bizony néked adom
  szép selyemkendőmöt
  
  nem kell kedvemnek
  szép szerelmemnek
  bánatos szívemnek
  
  hej révész révész
  ifjú magyar révész
  vígy át a nagy hajón
  
  neked adom neked
  bizony néked adom
  szép aranygyűrűmöt
  
  nem kell kedvemnek
  szép szerelmemnek
  bánatos szívemnek
  
  hej révész révész
  ifjú magyar révész
  vígy át a nagy hajón
  
  neked adom neked
  bizony néked adom
  szép hajadon lyányom
  
  az köll kedvemnek
  szép szerelmemnek
  nincs bánat szívemben
  

  8. adjátok adjátok

  (zoborvidéki lakodalmas)

  adjátok adjátok
  minek is tartsátok
  máma a tejetek
  holnap meg a mienk
  
  nem adjuk nem adjuk
  nem korpán tartottuk
  mézvel etetgettük
  borval itatgattuk
  
  nincs a fűzfának hegye
  nincs a legénynek szeme
  szeme vóna elmenne
  itt nem szemtelenkedne
  
  három liter pájinka
  egy asszonnak micsoda
  két liter bor melléje
  mégse szédül meg tőle
  
  jaj de kutya kedvem van
  három liter bennem van
  ha még három bennem lesz
  annál kutyább kedvem lesz
  
  devca oresanské
  pod's nami na panské
  pod zeleny hájek
  sadit' majeránek
  
  karton dunna de puha
  kimaradtunk rózsám alóla
  adná az isten valaha
  ketten nyugodnánk alatta
  híjú
  

  9. a patakot folyóvíznek hívják

  (kolon, lakodalmas)

  a patakot folyóvíznek hívják
  tőlem a szeretőm igen tiltják
  verje meg az isten aki tiltja
  mert én őtet nem hagyom el soha
  
  lehullott a cidrusfa levele
  bánatos a balkó veron szíve
  ne szomorkodj megvan a te kedved
  kit a világ úgy ítél tetőled
  
  párta párta búre való párta
  hogy a török régen le nem vágta
  ha megfogom annyire hajítom
  a tengerbe búval lenyomatom
  
  mikor megyek a templomba esküdni
  egyik könnyem a másikot éri
  jaj istenem hogy fogok esküdni
  ha nem fogok igazán szeretni
  

  10. segélj el

  (menyhe, koszorúkötés)

  segélj el uram isten
  ahová mink elindultunk
  hegyeknek völgyébe
  virágoknak mezejébe
  
  téli ződ téli ződ
  szép apró téli ződ
  levelébe szép ződ
  virágjában igen ékes
  
  a vőlegény háza fölött
  egy nagy felhő kerekedett
  esik abból sűrű eső
  mossa össze mind a kettőt
  
  potus anni háza előtt
  egy szép kis kert kerítetött
  nyílik abba piros rózsa
  kostyál jános leszakítja
  

  12. az árgyélus kismadár

  (gömör)

  az árgyélus kismadár nem száll minden ágra
  én sem fekszem minden nap a paplanos ágyba
  szánj meg bánj meg szelíd galambocska
  
  ángyomasszonyt lefektették a paplanos ágyba
  engemet is lefektettek a szurgyik szájába
  hej kontyom nagy gondom csak az az én panaszom
  
  nem mehetek utcára legények számára
  megkötik a lábamat a bölcső gombjára
  hej kontyom nagy gondom csak az az én panaszom
  
  egyik gyerek karomon a másik az ágyon
  a harmadik bölcsőbe negyediket várom
  hej kontyom nagy gondom csak az az én panaszom
  

  13. elmegyek, elmegyek

  (berzéte)

  elmegyek elmegyek
  el is van vágyásom
  berzétének falujában
  nincsen maradásom
  
  akkor lesz mikor lesz
  visszajövetelem
  majd ha egy szem búza
  száz keresztet terem
  
  az pedig sosem lesz
  hogy annyit teremjen
  így hát kedves kisangyalom
  ne várj vissza engem
  

  táncrikoltások

  táncrikoltások
  (gömör)
  
  az én gatyám három szél
  járjuk mint a forgószél
  
  három napig úgy járom
  térgyig kopjék a lábom
  vess figurát olyan cifrát
  hogy a patkód hányjék szikrát
  
  fényes a hold mégse nap
  
  ne bocsásd meg forgasd meg
  a tempóját ugy add meg
  
  aki minket meggyaláz
  pokolban legyen kanász
  

  14. katonanóták

  (berzéte)

  el kell menni vagy már el kellett volna
  ha a bánat a bús szívemen nem volna
  de a bánat a bús szívemre rászállott
  engem igaz útamra nem bocsájtott
  
  el kell menni katonának messzire
  itt kell hagyni a babámat nincs kire
  terád hagyom legkedvesebb pajtásom
  éljed vele világodat nem bánom
  
  hazajöttem letöltöttem időmet
  add vissza a régi volt szeretőmet
  élted vele világodat idáig
  én meg élem a koporsóm bezártáig
  

  édesanyám fehérre meszelt háza

  édesanyám fehérre meszelt háza
  két kis évig lesz az fekete gyászba
  az a két év majd lejár babám nem hiába vár
  itt hagyom a berzéti nagy kaszárnyát
  
  mikor kezdtem a kufferom pakolni
  édesanyám akkor kezdett siratni
  édesanyám ne sirass köszönöm a nevelést
  két kis évig nem eszem a kenyerét
  engem anyám ne sirass inkább pálinkát hozass
  hadd mulasson a te katona fiad
  

  nem magamtól álltam be katonának

  nem magamtól álltam be katonának
  édesanyám íratott be huszárnak
  édesanyám íratott be sej-haj íratott
  mikor még a gyenge karján ringatott
  
  édesanyám kiállott a kapuba
  sírva nézi hogy a fia katona
  eridj haza édesanyám sej-haj nevelj mást
  az is jó lesz katonának majd meglásd
  
  házunk előtt mennek el a huszárok
  édesanyám én is közéjük állok
  én leszek az első század szakaszvezető
  nem a világ ez a három esztendő
  
  édesanyám ki a huszár ha én nem
  ki nyergeli fel a lovat ha én nem
  felnyergelem kesely lábú kis pej lovamat
  őrnagy előtt megugratom magamat
  

  sej haj elvitték a fiamat a nagykalapú jóskát katonának

  sej haj elvitték a fiamat a nagykalapú jóskát katonának
  fényes szuronyt választott magának
  fényes szurony rózsafa a nyele
  sej haj rá van írva nagy betűvel ferenc jóska neve
  

  15. aludj el

  (pozsony-csákány, altató)

  aludj el magzatom szemem fénye
  szegény életemnek egy reménye
  örömest ringatlak szívemből óhajtlak
  ó aludj aludj
  

  16. amott van egy nagy ház

  (péterfalva, rabének)

  amott van egy nagy ház
  törvényszék a neve
  törvényszék a neve
  hej de amit abban főznek
  keserű a leve
  
  abba van egy asztal
  búval leterítve
  búval leterítve
  hej de azon van egy pohár
  méreggel van tőtve
  
  akárkié legyen
  az a teli pohár
  az a teli pohár
  csak már értem jönne
  a hirtelen halál
  
  szállj el fecskemadár
  gömörön keresztül
  szombaton keresztül
  vidd el a babámnak
  ezt a szomorú hírt
  
  ha kérdi hol vagyok
  mondjad hogy rab vagyok
  mondjad hogy rab vagyok
  a szombati fegyház
  vaságyán hervadok
  
  térgyig bevasalva
  könyökig a vérbe
  könyökig a vérbe
  szemem be van esve
  a nagy sötétségbe
  
  sötétség takaróm
  vánkosom a tégla
  vánkosom a tégla
  kígyók békák szeme
  a világító gyertya
  

  17. ráolvasás igézet ellen

  se kilenc se nyolc se hét se hat
  se öt se négy se három se kettő se egy
  atyának fiúnak szentlélek istennek nevében ámen
  mikor a piros hajnal felhasad
  fejibű feje elejibű
  szemibű szeme púpaibú
  orrábú orrcimpájábú
  szájábú mejjibű
  torkábú gégeibű
  tüdejibű májábú
  lépibű veséjibű
  minden ízű porcikájábú
  úgy oszolna el a fájdalma
  mint az égen szétoszlatja az úristen a felhőköt
  úgy oszolna el a fájdalma
  stty stty stty
  

  18. jaj párocskám

  (zoborvidék, sirató)

  jaj párocskám jaj társacskám
  édes kedves galambocskám
  nekem édes nekem kegyes
  miért hagytál itt engemet
  jaj nyúgodjál te meg ebben az örökös házban
  akin sem ajtó sem ablak nincsen
  csak a nagy sötétség kegyeském
  jaj honnan lesselek
  kertről-e utcáról-e
  keletről-e vagy nyúgotról-e
  jaj annyit gondoltam rád s mit vártalak
  még a mai napig is várlak
  de sehonnat se jössz haza
  

  19. megszabadultam már

  (béd, halottas ének)

  megszabadultam már én a testi haláltól
  és megmenekedtem minden nyavalyáimtól
  bűntől és ördögtől ez csalárd világtól
  s az örök kárhozattól az örök kárhozattól
  
  lelkemet ajánlom az hatalmas istennek
  és testemet hagyom ő anyjának a földnek
  s e világot pedig az én félijimnek
  még ő benne élőknek még ő benne élőknek
  

  20. krisztus ki vagy nap

  (béd, esti imádság)

  krisztus ki vagy nap és világ
  minket sötétségben ne hágyj
  igaz világosság te vagy
  kárhozatra mennünk ne hagyj
  
  téged kérünk ó úristen
  oltalmazz minket ez éjjel
  nyugodalmunk benned légyen
  a mi lelkünk el ne vesszen
  
  emlékezzél meg mirólunk
  jól tudod mink gyarlók vagyunk
  kiket megváltál véreddel
  úristen kérünk ne hagyj el
  
  nehéz álom el ne nyomjon
  gonosz lélek meg ne csaljon
  testünk hozzá ne hajoljon
  és haragodba ne hozzon