bolt.piarista.hu

Nóták

  Életfa

  1. lőrincrévi emlékek

  lőrincréve de szép helyen van

  (lőrincréve)

  lőrincréve de szép helyen van
  mer a templom a közepibe van
  köröskörül vadgesztenye
  rászállott egy bús gerlice
  
  miért búsulsz de bús gerlice
  visszajő ja te párod ide
  nem kell nékem senki párja
  ha az enyim el van zárva
  
  el van zárva rézes zár alá
  büszke román király
  elveszett a láda kulcsa
  meg sem szabadulok soha
  

  repülj madár repülj

  (lőrincréve)

  repülj madár repülj
  zöld erdőn keresztül
  nézd meg az én régi galambomat
  maga van egyedül
  
  ha kérdi hogy vagyok
  mondd hogy beteg vagyok
  lőrincrévi kis kórházban vagyok
  majd hogy meg nem halok
  

  domboldalon zabot arat lina

  domboldalon zabot arat lina
  domboldalon zabot arat lina
  zabot arat fekete lovának
  szeretőt keres magának
  

  3. diófából van az édesanyám ajtója

  (mezőség)

  diófából van a diófából van az édesanyám ajtója
  lassan gyere babám lassan gyere babám lassan gyere be rajta
  lassan gyere be rajta
  nem alszik az anyám a jó édesanyám lépésedet meghallja
  
  márványkőből van a márványkőből van az édesanyám fejfája
  az alá járok én az alá járok én szombaton és vasárnap
  kelj fel anyám szólj hozzám
  árva kislány vagyok szeretőm elhagyott bánatimban meghalok
  

  4. szék városi öreg templom harangja

  (szék, mezőség)

  szék városi öreg templom harangja
  jaj de ritkán hallszik nálunk a hangja
  de amikor elhozza az esti szél
  eszembe jut hogy te engem szerettél
  
  nem szeretsz már nem hallom a harangszót
  nem hoz nekem az életben soha jót
  sírig tartó hű szerelmet fogadtál
  s az estéli harangszónál megcsaltál
  
  száradjon el minden virág a réten
  aludjon el minden csillag az égen
  nap se süssön gyász borítsa az eget
  mer egy legény csalta meg a szívemet
  

  5. szeress szeress csak nézd meg kit

  (marosszék, székelyföld)

  szeress szeress csak nézd meg kit
  mer a szerelem megvakít jaj-jaj-jaj...
  mer engem megvakított
  örökre megszomorított jaj-jaj-jaj...
  
  verd meg isten azt a szívet
  aki kettőt hármat szeret jaj-jaj-jaj...
  mer én csak egyet szerettem
  mégis eleget szenvedtem jaj-jaj-jaj...
  

  7. istenem istenem

  (gyimes)

  istenem istenem
  vajon mi lelt engem
  három méter piros szalag
  hejde nem ér körül engem
  
  még a múlt hónapban
  csak egy felet vettem
  s vékony karcsú derekamra
  hejde páros csukrot köttem
  

  8. cserkész csokor

  ablakomba ablakomba besütött a holdvilág

  ablakomba ablakomba besütött a holdvilág
  aki kettőt hármat szeret nincsen arra jó világ
  lám én csak egyet szeretek mégis de sokat szenvedett
  ez az álnok béres legény csalta meg a szívemet
  
  ha bemegyek ha bemegyek new york-i csárdába
  cifra nyelű kis bicskámat vágom a gerendába
  aki legény az vegye ki aki bátor az teheti
  még az éjjel zsandárvérrel írom ki a nevemet
  

  vármegyeház udvarába

  vármegyeház udvarába
  muzsikálnak éjféltájba
  ott is azért muzsikálnak
  hogy elvisznek katonának
  
  töltik a nagy erdő útját
  viszik a magyar katonát
  viszik ki galíciába
  messze idegen országba
  
  gyere pajtás katonának
  jobb dolgod lesz mint apádnak
  nem kell kaszálni kapálni
  csak a lányok után járni
  

  kispiricsi falu végén folyik el a kanális

  kispiricsi falu végén folyik el a kanális
  enyém vagy te kisangyalom ha bánja az anyád is
  cin cin cillárom de beteg a virágom
  
  mind megitták a pálinkát nem tudtak hazamenni
  kispiricsi falu végén kocsit kellett fogadni
  cin cin cillárom de beteg a virágom
  

  9. erdő erdő erdő de szép kerek erdő

  (szék, mezőség)

  erdő erdő erdő de szép kerek erdő
  sárgarigó madár benne a kerülő
  én is voltam a sűrű erdő kerülője
  egy szép barna legény igaz szívű szeretője
  
  várni várni babám de sokat kell várni
  ezér a kislányér három évet kell szolgálni
  összegyűjtöm a sűrű könnyeim tentának
  rózsás leveleket írok haza a babámnak
  

  11. árpádhoni szüreti mulatság

  sudár magas sudár magas

  sudár magas sudár magas a nyárfa teteje
  halvány sárga de halvány sárga annak a levele
  
  én is olyan én is olyan halvány sárga vagyok
  volt szeretőm egy csinos barna kislány de már rég elhagyott
  
  de majd egyszer hűtlen babám összetalálkozunk
  úgy elmegyünk mi egymás mellett hogy még nem is szólunk
  
  te mégy jobbra hűtlen babám én meg megyek balra
  sárba taposom a fényképedet nem veszlek el soha
  

  sárga csikó sárga nyereg rajta

  sárga csikó sárga nyereg rajta
  ez a kislány jaj de nagyon árva
  megmutatom nem lesz mindig árva
  szüret után én leszek a párja
  

  a csősz kislány minden este kiáll a kapuba

  a csősz kislány minden este kiáll a kapuba
  oda várja a csősz legényt édes mézes csókra
  a csőszlegény a babáját kebelébe zárja
  megígéri szüret után ő lesz majd a párja 
  

  12. mezőkölpényi dalok

  bánat bánat de nehéz vagy

  (mezőkölpény)

  bánat bánat de nehéz vagy
  de rég hogy a szívemen vagy
  eladnálak de nincs kinek
  bánatja van mindenkinek
  
  utca utca bánat utca
  bánatkővel van kirakva
  azt is az én rózsám rakta
  hogy én sírva járjak rajta
  nem járok én sírva rajta
  járjon aki kirakatta
  

  jaj de csendes jaj de csendes eső esik

  (mezőkölpény)

  jaj de csendes jaj de csendes eső esik
  halálomat halálomat sokan lesik
  azért lesik halálom
  vegyék el a galambom
  aj-la-laj...
  
  azt gondoltad azt gondoltad rózsám bánom
  hogy tetőled hogy tetőled el kell válnom
  megválásom csak egy álom
  szívemet másnak ajánlom
  aj-la-laj...
  

  babot vittem a malomba

  (mezőkölpény)

  babot vittem a malomba
  azt hittem hogy törökbúza
  törökbúza édes málé
  szép élet a nagy leányé
  
  mert a leány piros rózsa
  ha kiteszik a kapuba
  de a legény büdös gomba
  kivetik a ganyédombra
  

  13. verd meg isten azt a szívet

  verd meg isten azt a szívet
  aki kettőt hármat szeret
  mer én csak egyet szeretek
  azér is sokat szenvedek
  sa-na-na...
  
  falu végén van egy malom
  bánatot őrölnek azon
  nekem is van egy bánatom
  oda viszem lejáratom
  

  mikor megyek a faluból kifelé

  mikor megyek a faluból kifelé
  lányok kísértek az állomás felé
  minden lánynak kezet adtam sorjába
  csak a babám maradt legutoljára
  
  szervusz babám add ide a jobb kezedet
  mer én téged igazán szerettelek
  jártam hozzád sok esőbe sok sárba
  sokat jártam régi babám hiába
  

  nem úgy van most mint volt régen

  nem úgy van most mint volt régen
  nem az a nap süt az égen
  nem az a nap nem az a hold
  nem az a szeretőm ki volt
  
  aki volt már rég elhagyott
  szebbre vágyott de nem kapott
  szebbre vágyott de nem kapott
  még olyat se mint én vagyok
  

  csujogatás

  ide lábom ne oda
  ne a szomszéd faluba
  mer a szomszéd faluba
  nincs ilyen jó muzsika
  

  15. kalotaszegi búcsúzás

  úgy ki tudnám panaszolni magamat
  ha valaki meghallgatná szavamat
  elmondanám minden búmat s bánatom
  isten veled kökényszemű galambom
  
  addig megyek még a szememmel látok
  ameddig egy sűrű erdőt találok
  sűrű erdő közepébe kaszárnya
  oda leszek édes rózsám bezárva