bolt.piarista.hu

Nóták

  Érdi Bukovinai Székely Népdalkör - Istenem, országom

  1.

  én vótam az igaz árva

  (Bukovina)

  én vótam az igaz árva
  aki jótól el van zárva
  nem vót apám s nem vót anyám
  nem vót nekem igaz hazám
  
  úgy elmenyek arra helyre
  honnat madár nem jár erre
  úgy elmenyek meglássátok
  hírem soha nem halljátok
  
  mikor hírem meghalljátok
  levelemet s olvassátok
  levelemet s olvassátok
  ha a könnyűtől látjátok
  

  istenem országom

  (Bukovina)

  istenem országom
  hol lesz meghalásom
  erdőn-e vagy mezőn
  vagy idegen földön
  
  az idegen földön
  olyan beteg vagyok
  szomszédim házáig
  elig elámbolygok
  
  szomszédim azt mondják
  talán meg es halok
  én es azt gondolom
  meg sem es maradok
  
  az erdei vadak
  lesznek siratóim
  az égi madarak
  lesznek kísérőim
  

  idegen földre ne siess

  (Bukovina)

  idegen földre ne siess
  ha a hazádba megélhetsz
  idegen földre siettem
  mert hazámba nem élhettem
  
  idegenek idegenek
  megettétek a szüvemet
  ha nem értik a szavamot
  hogy értenék bánatimot
  
  de meguntam a bujdosást
  idegen földön a lakást
  bú ebédem bánat napom
  bánat minden gondolatom
  
  olyan nap nem jő az égen
  könnyem ne hullna a földre
  ki a földre s ki ölömbe
  ki a gyászos kebelembe
  
  napom napom fényes napom
  homályba borult csillagom
  süss még egyszer világoson
  ne csak mindig homályoson
  

  2.

  kesereg egy árva madár

  (Bukovina)

  kesereg egy árva madár
  melyik minden ágra leszáll
  kesereghet azér szegény
  ő es olyan árva mint én
  
  verje meg az egek ura
  ki a nagy bánatot írja
  nekem es van egy bánatom
  oda viszem s leíratom
  
  ez a világ olyan világ
  mint a magyarófa virág
  sokat ígér keveset ad
  amit ad es keserűt ad
  
  ingem anyám elátkozott
  mikor a világra hozott
  lábaival ringatgatott
  a szájával átkozgatott
  
  nem átkozott csak azt mondta
  ne legyek szerencsés soha
  nincs a jóba van a rosszba
  van a mindennapos búba
  
  estefelé jár az idő
  szállást kérnék de nincs kitől
  apám anyám es meghaltak
  testvéreim megtagadtak
  
  mind azt monyák nem üsmernek
  nem es tudják hogy ki legyek
  nem vagyok én atyafii
  elbujdoshatok én tőlik
  
  hegyek völgyek vad ligetek
  hadd bujdossak én bennetek
  hadd bujdossak a vadokval
  sírjak a kis madarakval
  

  hozd fel isten azt a napot

  (Bukovina)

  hozd fel isten azt a napot
  hogy süsse fel a harmatot
  a harmatot a mezőket
  a bánatot a szüvemen
  
  felsütött a nap sugara
  minden ember ablakára
  én istenem mi az oka
  az enyimre nem süt soha
  
  sír a szemem hull a könnyem
  de hejába fáj a szüvem
  feljött a nap szépen rogyog
  búval hagyott sírva kapott
  
  jobb lett volna ne születni
  mint ennyi bánatot érni
  búval élem világomot
  sírva tőtőm napjaimot
  
  teremtett az isten bura
  anyám szült nyomoruságra
  jobb lett volna kis koromba
  ha az isten elvett volna
  
  eltelt tőlem minden vígság
  csillagom sem ragyog imán
  felsütött a hajnalcsillag
  nekem soha meg sem virrad
  

  ó bújdosó szegény legény

  (Bukovina)

  ó bújdosó szegény legény
  idegen földön jövevény
  szennyes szakadozott inge
  nagyon rongyos köpönyegje
  
  jól megunta szegény magát
  ahol még a nap sem süt rá
  nap sem süti világoson
  a hold es csak homályoson
  
  napom napom fényes napom
  süssél egyszer világoson
  ne csak mindig homályoson
  hogy hazámot es láthassam
  
  ha jaz erdőt levághatnám
  szép hazámot es láthatnám
  látom füstjit de csak alig
  hogy az égen lengedezik
  
  én istenem valahára
  rendelj szállást az árvának
  hogy ne jusson bujdosásra
  egyik ajtóról másikra
  

  3.

  túl a vízen egy diófa

  (Bukovina)

  túl a vízen egy diófa
  alatta sír három árva
  oda menyen szép szűz márja
  s kérdi mért sírsz három árva
  
  hogy ne sírnánk szép szűz márja
  édesanyánk föld gyomrába
  adok nektek három vesszőt
  verjétek meg a temetőt
  
  keljen keljen édesanyánk
  mert elszakadt a gyászruhánk
  nem kelhetek három árva
  mert a sírom be van zárva
  
  amott jön egy szép menyecske
  két orcája ki van festve
  az lesz nektek mostohátok
  aki gondot visel rátok
  
  mikor fésüli fejetek
  véres lesz majd a fésütök
  mikor tisztát ad reátok
  véres lesz majd ruhácskátok
  

  4.

  búcsúzik a kicsi fecske

  (Bukovina)

  búcsúzik a kicsi fecske
  mikor leszáll kis fészkibe
  kicsi fészkét itt kell hagyni
  jön a hideg el kell menni
  
  mikor csíkból elindultam
  könnyem se volt úgy búsultam
  a babámtól el kell válni
  szülőfalum itt kell hagyni
  
  kicsiny falum te mindenem
  édesanyám itt szült ingem
  megátkozott az én sorsom
  fájdalmas a bujdosásom
  

  árva az a madár

  (Bukovina)

  árva az a madár
  kinek párja nincsen
  én es árva vagyok
  jaj mert nekem sincsen
  
  sem eső nem esik
  sem felhő nem látszik
  méges az én bundám
  két oldala ázik
  
  de hogyne es ázna
  mikor mindig sirok
  könnyeim árjával
  én már alig birok
  
  megkötöm a lovam
  szomorú fűcfához
  leteszem magamot
  két első lábához
  
  ráhajtom a fejem
  a babám vállára
  hullajtom könnyeim
  hószínű nyakára
  

  látom az életem

  (Bukovina)

  látom az életem
  nemigen gyönyörű
  elhirvadt orcámon
  folydogál a könnyű
  
  sírjatok szemeim
  hulljatok könyveim
  gyakran áztassátok
  elhirvadt orcáim
  
  nekem ne vétsetek
  mert én árva vagyok
  idegen országban
  csak egyedül vagyok
  
  fúvom az énekem
  de nem jókedvemből
  csak a bú fúttassa
  szomorú szüemből
  

  5.

  ez az utca bánat utca

  (Bukovina)

  ez az utca bánat utca 
  bánot kőből van kirakva
  az én rózsám az rakatta
  hogy én járjak sírva rajta
  
  nem járok én sírva rajta
  járjon aki kirakatta
  nem járok én sírva rajta
  járjon aki kirakatta
  
  világteljes életembe
  soha nem éltem kedvemre
  most éltem volna kedvemre
  most es bu szállt a szüvembe
  
  elgondoltam életembe
  mire vetem bús fejemet
  vettem fejem bujdosásra
  idegen földön lakásra
  

  kifelé áll a szekeremnek rúdja

  (Bukovina)

  kifelé áll a szekeremnek rúdja
  isten tudja jóra visz-e vagy rosszra
  elvisz ingem messze földre meghalni
  hogy ne tudjon senki ott megsiratni
  
  de szeretnék tölgyfa lenni az erdőbe
  ha valaki tüzet rakna belőle
  mert a tölgyfa kék lángval ég füst nélkül
  az én szüvem soha nincs bánat nélkül
  
  édesanyám ha meguntál nevelni
  vigyél ingem a piacra eladni
  adjál oda a legelső kérőnek
  ha nem adtál a régi szeretőmnek
  

  6.

  szomorú fűzfának harminchárom ága

  (Bukovina)

  szomorú fűzfának harminchárom ága 
  arra reaszállott harminchárom páva
  ki kékbe ki zöldbe ki tiszta fehérbe
  csak az én édesem tiszta feketébe
  
  elment a madárka üres a galicka
  azt üzente vissza menjek el utána
  én biza nem menyek inkább meggyászolom
  délig feketébe délután fehérbe
  
  istenem istenem szerelmes istenem
  hogy kell világomot búval eltöltenem
  búval és bánatval nagy szűfájdalomval
  búval és bánatval nagy szűfájdalomval
  

  búbánat búbánat átkozott búbánat

  (Bukovina)

  búbánat búbánat átkozott búbánat
  de megkönyörögtem ne ?
  méges ? álltál szüvembe bészálltál
  szüvem közepibe kővárokot raktál
  
  anyám édesanyám mért szültél vót ingem
  szültél volna követ s vetted volna vízbe
  madárka madárka ne zavard a vizet
  hadd igyam belőle s hadd haljak meg tőle
  

  hegyek-völgyek között állok

  (Bukovina)

  hegyek-völgyek között állok
  szüvemet öli a bánat
  hegyek-völgyek álljatok meg
  hogy panaszkodjam meg nektek
  
  ingem anyám megátkozott
  mikor a világra hozott
  azt az átkot tette reám
  ország-világ legyen
  
  ott se legyen megállásom
  csipkebokoron szállásom
  ott se legyen megállásom
  csipkebokoron szállásom
  

  7.

  elment a madárka üres a galicka

  (Bukovina)

  elment a madárka üres a galicka
  azt izente vissza visszajő tavaszra
  ha tavaszra nem bár búzapirulásra
  ha még akkorra sem tudd meg hogy sohasem
  
  anyám édesanyám megharagudt reám
  kitette zászlaját s veri szüvem búját
  vedd bé anyám vedd bé vedd bé te zászlódat
  ne szomorítsd szüvét a te leányodnak
  

  elszentült a nap az égről

  (Bukovina)

  elszentült a nap az égről 
  válni kell a szeretőmtől
  addig járt az anyád szája
  fejet kellett hajts te rája
  
  sirat ingem a madár es
  lejjebb hajlik még az ág es
  sirathatom én magamot
  az én eltőtt napjaimot
  
  sír a szemem hull a könnyem
  fáj igazán fáj a szüvem
  fáj a szüvem ? belöl
  nyomja a bú mindenfelől
  
  bánat bánat de nehez vagy
  de rég hogy a szüvemen vagy
  bánat bánat de megettél
  ingem jobban mindeneknél
  

  ahol én eljárok még a fák es sírnak

  (Bukovina)

  ahol én eljárok még a fák es sírnak
  gyenge ágaikról levelek lehullnak
  hulljatok levelek rejtsetek el ingem
  mert az én édesem mást szeret ingem
  
  sirass rózsám sirass míg előtted járok
  azután ne sirass ha tőled elválok
  megsiratnak engem az erdei vadak
  az erdei vadak az égi madarak
  

  megérett a buza mert sok szél találja

  (Bukovina)

  megérett a buza mert sok szél találja
  megreped a szüvem mert sok bú rongálja
  akit a bú rongál fiatal korába
  az ne várjon sok jót éltinek napjába
  
  gyászba borult az ég s az üdő változik
  csak a bú sokasul s az öröm távozik
  ? ígér nekem az élet mindenben
  mert gyötrelmet érzek halálig szüvemben
  

  8.

  azt gondoltam amíg élek

  (Bukovina)

  azt gondoltam amíg élek
  mindig víg napokot élek
  de aminél tovább élek
  annál több bánatot érek
  
  hogy el van a szüvem zárva
  mint a ruha ? a ládába
  szél nem éri nap se süti
  csak a nagy bánat megöli
  
  megyek az úton lefelé
  senki se monnya gyere bé
  gyere bé rózsám gyere bé
  csak magam vagyok idebé
  
  széket adok leültetlek
  ágyot vetek lefektetlek
  szép hajnalba felébresztlek
  s egy pár csókval eleresztlek
  

  9.

  bú életem bánat napom

  (Bukovina)

  bú életem bánat napom
  de bánatos helyen lakom
  bánat olyan mint a jó szél
  merre járok mindenütt ér
  
  bukovina lapulj lapulj
  tőlem babám ne bújj ne bújj
  mert ha elbújsz úgy es látlak
  ha kereslek megtalállak
  

  én elmenyek babám valamerre

  (Bukovina)

  én elmenyek babám valamerre
  bukovina kellős közepibe
  ott leszállok tulipán képébe
  édesemnek háza elejébe
  
  akkor iszom mikor kedvem tartja
  akkor es csak ha galambom adja
  azt es csak úgy ha szájából adja
  mint küs galamb a társát itatja
  

  ha én egyszer egy kis madárka lennék

  (Bukovina)

  ha én egyszer egy kis madárka lennék
  nagy világba de messzire elszállnék
  megkeresném a jó édesanyámot
  megtalálnám az igazi páromot
  
  ha felmegyek arra magos tetőre
  feltekintek a csillagos egekre
  csillagos ég merre van az én hazám
  merrül sirat ingem az édesanyám
  
  dehogy sirat rég el vagyok felejtve
  meg se haltam el vagyok már temetve
  szerencsétlen csillag alatt születtem
  kit szerettem azé sose lehettem
  

  10.

  tavasz tavasz szép zöld tavasz

  (Bukovina)

  tavasz tavasz szép zöld tavasz
  ki mindeneket újítasz
  fákot virágba borítasz
  csak ingemet szomorítasz
  
  tavaszi szél utat száraszt
  s a nagy hóból vizet áraszt
  minden burján társat választ
  s minden burján társat választ
  
  ? pántlika könnyű gúnya
  mert azt a szél fúddogálja
  de a ruha nehez gúnya
  mert azt a bú hajtogatja
  

  11.

  sej csillag csillag szép hajnali csillag

  (Bukovina)

  sej csillag csillag szép hajnali csillag
  azt gondoltam soha fel nem virjad
  fel kell kelni sok fáradt legénynek
  sej dologra kell állni szegényeknek
  
  sej búza búza szép tavaszi búza
  közepibe van egy csipkerózsa
  széle piros a közepe sárga
  ide gyere babám csókolj utoljára
  
  sej árpa árpa szép tavaszi árpa
  közepibe van egy rezgőnyárfa
  rezgő nyárfa vál a levelitől
  sej én es válok a régi szeretőmtől
  

  a dindzsényi istállóra rászállott egy páva

  (Bukovina)

  a dindzsényi istállóra rászállott egy páva
  vizet hozott a szájában céklások számára
  igyatok céklások mert szomjasok vagytok
  azt csak az isten maga tudja mikor szabadultok
  

  nyisd ki édesanyám zöldre festett kapudot

  (Bukovina)

  nyisd ki édesanyám zöldre festett kapudot
  ereszd bé a rég nem látott lányodot
  béeresztlek édes lányom vártalak vártalak
  letőt a két hónap mióta nem láttalak
  
  nyisd ki édesanyám zöldre festett kapudot
  ereszd bé a keselylábú lovamot
  keselylábú csillagos a homloka homloka
  most vagyok én szabadságos katona
  

  12.

  galac felől most indul ki a hajó

  (Bukovina)

  galac felől most indul ki a hajó
  tetejibe ki van tűzve a zászló
  cédrus fája sárgára van kifestve
  isten veled szülőföldem örökre
  
  mikor kezdett a nagy hajó süllyedni
  az istenhez kezdtünk mük fohászkodni
  de kérésünk nem hallotta senki se
  s a nagy hajó elmerült a tengerbe
  
  aki meghal a tengerbe temetik
  a holttestit a nagy halak elnyelik
  a csontjait hullámok ringatgatják
  odahaza kis árvái siratják
  
  hadikfalvi postásterem zárva van
  a megküldött gyászlevele benne van
  hadikfalvi postás lánya jöjjön ki
  a megküldött gyászlevelet hozza ki
  ha kihozza megfizetek érette
  benne van az édesapám fényképe
  

  13.

  mit a nyáron két hajtóval kerestem

  (Bukovina)

  mit a nyáron két hajtóval kerestem
  mind a hadiki lányokra költöttem
  vettem nekik favirágú rokolyát
  kivel babám nem sirüli meg magát
  
  tűzről való friss menyecske vagyok én
  a legények csókot kérnek adok én
  adok biza kettejivel hármával
  nem törődöm az anyósom szájával
  
  ha én tudnám ki lesz az én anyósom
  elküldeném pokolba gyorsvonaton
  fát es küldnék az elégetésére
  száz ördögöt az összetépésére
  

  kilikadt a kis dézsám feneke

  (Bukovina)

  kilikadt a kis dézsám feneke
  a savanyító kifolyt belőle
  a savanyító mind kifolyt belőle
  a szeretőm elhagyott örökre
  
  én nem bánom ha így es ha úgy es
  találok én szeretőt még mást es
  fenn az égen ragyognak a fényes csillagok
  hadd el babám majd eszedbe jutok
  

  kicsi rózsám kirugom a két szemedet

  (Bukovina)

  kicsi rózsám kirugom a két szemedet
  eltetted az egész nyári keresetem
  keresetem nem sajnálom
  szerettelek csak azt bánom
  
  nem megmondtam kicsi rózsám csalfa ne légy
  magos sorkú cipőt a lábodra ne végy
  méges magos sorkút vettél
  hadikfalvi csalfa lettél
  
  két fekete göndör hajú lovam vagyon
  még az éjjel az egyiket elmulatom
  elmulatom nem sajnálom
  szerettelek csak azt bánom
  

  14.

  a búzamezőben három féle virág

  (Bukovina)

  a búzamezőben három féle virág
  a legelső virág a szép búzavirág
  a második virág a szép szőlővirág
  a harmadik virág a szép szegfűvirág
  
  felel nékije a szép búzavirág
  szebb vagyok s jobb vagyok annyival náladnál
  mer ingemet visznek az oltári helyre
  ott ingem neveznek jézus szent testinek
  
  felele nékije a szép szőlővirág
  szebb vagyok s jobb vagyok annyival náladnál
  mer ingemet visznek az oltár szegibe
  ott ingem neveznek jézus szent vérinek
  
  felele nékije a szép szegfűvirág
  szebb vagyok s jobb vagyok annyival náladnál
  mer ingem leszednek koszorúba kötnek
  legények s leányok kalapjukba tesznek
  

  15.

  édes kicsi kincsecském

  (Bukovina)

  édes kicsi kincsecském
  kicsi feleségecském
  mosd meg az én ingecském
  hogy járjak én szépecskén
  
  édes kicsi bojtárkám
  hozd vissza a báránykám
  ha kicsi es ha nagy es
  számos ha legküsebb es
  

  fehér fuszulyka virág

  (Bukovina)

  fehér fuszulyka virág
  ne járj hezzánk napvilág
  gyere nálunk gyere nálunk setétbe
  hogy üljek a hogy üljek az ölödbe
  
  fehér kancsó piros bor
  mindjár rám kerül a sor
  iszom a bort ölelem a babámot
  kivel élem ezt a rongyos világot
  
  nincsen pénzem de majd lesz
  majd ha egyszer vásár lesz
  eladom a feleségem párnáját
  még az éjjel mind megiszom az árát
  

  paracsuta pipaszár

  (Bukovina)

  paracsuta pipaszár
  szeretőmnek feje fáj
  hogyha fáj es hadd fájjon
  nem mondtam hogy pipáljon
  
  szép a leány egy üdeig
  tizenhat esztendeig
  tizenhatot megmúlja
  s a legények bolondja