bolt.piarista.hu

Nóták

  Észak-mezőségi magyar népzene / Búza

  02. verd meg isten azt a szívet

  verd meg isten azt a szívet
  aki kettőt hármat szeret
  mer én csak egyet szeretek
  azért is sokat szenvedek
  na-na-na...
  
  verd meg isten verd meg azt
  kinek szíve nem igaz
  mer én csak egyet szeretek
  azért is sokat szenvedek
  na-na-na...
  
  falu végén van egy malom
  bánatot őrölnek azon
  nekem is van egy bánatom
  oda viszem lejáratom
  na-na-na...
  
  én vagyok annak molnárja
  ki a bánatot próbálja
  aki eztet megpróbálja
  annak nincs boldog órája
  na-na-na...
  

  05. mikor mentem a falumból kifelé

  mikor mentem a falumból kifelé
  lányok kísértek az állomás felé
  minden lánnyal kezet adtam sorjába
  csak a babám maradt legutoljára
  minden lánnyal kezet adtam sorjába
  csak a babám maradt legutoljára
  
  szervusz babám add ide a jobb kezed
  mert én téged igazán szerettelek
  jártam hozzád sok esőbe sok sárba
  hozzád jártam régi babám hiába
  jártam hozzád sok esőbe sok sárba
  sokat jártam régi babám hiába
  

  07. kaszárnya kaszárnya

  kaszárnya kaszárnya
  sűrű rácsos ablak rajta
  közepében egy kerek márvány asztal
  hej gyászlevelem rajta
  
  gyászlevelem rajta
  nincsen aki elolvassa
  van szeretőm egy tizennyolc éves lány
  hej aki elolvassa
  
  olvassa olvassa
  sűrű könnyeit hullassa
  ne hullasd a sűrű könnyeidet
  hej nem leszek a tied
  

  betlehem kis falujába

  betlehem kis falujába
  karácsonykor éjféltájba'
  fiúisten ember lett
  mint kisgyermek született
  
  őt nevezték jézuskának
  édesanyját máriának
  ki pólyába takarta
  befektette jászolyba
  
  az angyalok fenn az égben
  mennyei nagy fényességben
  zengetik az éneket
  fiúisten ember lett
  
  pásztorok a falu mellett
  báránykákat legeltettek
  hallották az éneket
  betlehembe siettek
  
  megtalálták a jászolyba
  jézuskát az istállóba
  és őt szívből imádták
  mennynek-földnek királyát
  
  megzendült az ének ember gyermek ajkán
  az úrjézus krisztus születése napján
  örömünnepe van az emberiségnek
  öröme az égnek ünnepe a földnek
  a várva-várt vendég hozzánk megérkezett
  az ígért messiás jézus megszületett
  jézus az árváknak igaz szószólója
  a bánatos szívnek megvigasztalója
  akik a búbánat poharát ürítik
  hozzon az úrjézus boldog jövőt nékik
  ámen
  
  szerencsés jó estét a házigazdának
  
  mennyből az angyal lejött hozzátok
  pásztorok pásztorok
  . betlehembe sietve menve
  
  az isten fia aki született
  jászolyba
  jászolyba fekszik barmok közt nyugszik
  az isten szent fia
  
  mellette fekszik az édesanyja
  mária
  ő lesz tinéktek üdvezítőtek
  
  szerencsés óra boldog éjszaka
  megszületett a kis jézus
  
  ó szerencsés jó estét
  
  melybe nekünk született
  aki jövendöltetett
  
  megváltó jézus
  alle-alleluja
  józsef és mária
  
  eridj te is szolgám
  ki vagy mi vagy honnan jöttél
  
  vajon józsef mit gondoltál
  hogy istállót választottál
  nem találtál nyugvóhelyet a városban
  hanem inkább barmok közt
  
  harsogjatok
  szűz volt
  az én gábriel angyalom boldognak mondá
  
  az ég és a föld
  ember és angyal
  krisztus született
  s a pásztorok zengnek
  
  a bundámat leteszem leteszem
  a subámat felveszem
  én juhász nem leszek
  
  feküdjetek le pásztorok csöndesen
  
  glória