bolt.piarista.hu

Nóták

  Észak-mezőségi magyar népzene / Bonchida, Válaszút

  04. zavaros a tisza vize nem tiszta

  zavaros a tisza vize nem tiszta
  rávezetem kis pej lovam nem issza
  s még hogy igya mikor olyan zavaros
  nem vagyok én a rózsámnak ???
  
  gyere babám fogd meg a kantár szárát
  gyere babám fogd meg a kantár szárát
  hadd vessem le ferenc józsef ruháját
  hadd vessem le ferenc józsef ruháját
  
  hadd viselje az a huncut regruta
  hadd viselje az a huncut regruta
  kinek van még harminchat kis hónapja
  kinek van még harminchat kis hónapja
  

  06. mikor mentem a falumból kifelé

  mikor mentem a falumból kifelé
  lányok kísértek az állomás felé
  úgy kísértek mint egy szegény vándorlót
  kinek szíve fekete gyászba borult
  
  vékony héja van a piros almának
  gyönge szíve van az édesanyámnak
  édesanyám a gyönge szíved meghasad
  ha a fiad katonának bennmarad
  
  két út van előttem melyiken induljak
  két szép szeretőm van melyiktől búcsúzzak
  ha az egyiktől elbúcsúzom a másik haragszik
  így hát az én gyönge szívem soha meg nem nyugszik
  

  08. tőtik az erdei utat

  tőtik az erdei utat
  viszik a magyar fiúkat
  viszik viszik szegényeket
  szegény magyar legényeket
  kit lefelé kit felfelé
  
  de nem a hazája felé
  de nem a hazája felé
  hanem galícia felé
  hanem galícia felé
  galícia közepébe
  
  van egy kaszárnya építve
  van egy kaszárnya építve
  oda viszik szegényeket
  szegény magyar legényeket
  szegény magyar legényeket
  

  03. szerelem szerelem

  szerelem szerelem
  átkozott szerelem
  mér nem termettél meg
  minden falevelen
  minden falevelen
  diófa levelen
  
  hogy szakasztott volna
  minden szegény leány
  mer én szakasztottam
  de elszalasztottam
  
  újra szakasztanék
  ha jóra akadnék
  ha jóra és szépre
  régi szeretőmre
  
  s régi szeretőért
  mit nem cselekednék
  tengerből a vizet
  kalánnyal kimerném
  tengerből a vizet
  kalánnyal kimerném
  
  s annak fenekéről
  apró gyöngyöt szednék
  abból a rózsámnak
  gyöngybokrétát kötnék
  
  abból a rózsámnak
  gyöngybokrétát kötnék
  na-na-na
  

  1:44

  1:44
  
  beli buba beli beli
  kutyasággal teli teli
  beli buba a párnára
  kicsi kutya a szalmára
  
  édesanyám sok szép szava
  kit fogadtam kit nem soha
  most fogadnám de már késő
  mer az idegen az első
  
  s hull a könnyem mint az eső
  s hull a könnyem mint az eső
  ki ölembe ki a földre
  ??? kebelembe
  
  beli buba beli buba
  kicsi buba a párnára
  a kiskutya a szalmára
  a kiskutya a szalmára
  

  3:20

  3:20
  
  be sok esőbe sok sárba
  de sok legény megcsalt már
  ha még ez az egy megcsal
  megátkozom hogy meghal
  ha még ez az egy megcsal
  megátkozom hogy meghal
  
  ha te tudnád amit én
  te sis sírnál nem csak én
  ha te tudnád amit én
  te sis sírnál nem csak én
  
  keservessebben mint én
  keservessebben mint én
  ha én eztet tudtam volna
  hogy tavasszal nyílik rózsa
  
  nem volnék a senki rabja
  csak az én rózsám galambja
  nem volnék a senki rabja
  csak az én rózsám galambja