bolt.piarista.hu

Nóták

  Észak-mezőségi magyar népzene / Magyarszovát

  02. Nincsen rózsa - Szépen veri - Szivaroztam

  nincsen rózsa mert lehullott a földre

  (Magyarszovát)

  nincsen rózsa mert lehullott a földre
  nincs szeretőm mert elhagyott örökre
  ha elhagyott hagyjon is el örökre
  úgysem lehet mindenkinek hat ökre
  
  sárga virág ha leszakítanálak
  mit mondanál babám ha elhagynálak
  azt mondanám verjen meg a teremtő
  mert nem voltál igaz szívű szerető
  

  szépen veri az eső a virágot

  (Magyarszovát)

  szépen veri az eső a virágot
  te meg babám kerüld meg a világot
  kerüld meg ezt a világot kereken
  mert nem voltál hű szeretőm sohasem
  
  de szeretnék az egen csillag lenni
  ott is csak a hajnalcsillaggal járni
  éjfél előtt megkerülném az eget
  hogy tudjam meg hogy a babám kit szeret
  
  verd meg azt a drága jó anyát
  ki eltiltsa babájától a fiát
  éntőlem is eltiltotta az anyja
  törné ki a válogatós nyavalya
  

  szivaroztam elégettem a számot

  (Magyarszovát)

  szivaroztam elégettem a számot
  s odahaza más öleli a babámot
  s más öleli másnak ül az ölébe
  más legénynek kacsingat a szemébe
  
  s életemben csak egyszer voltam boldog
  akkor is a két szememből könny hullott
  sírtam is én örömömbe hogy szeretsz
  s bánatimba hogy az enyém nem lehetsz
  

  05. Katonakísérő

  száncsák az erdei utat

  (Magyarszovát - katonakísérő)

  száncsák az erdei utat
  száncsák az erdei utat
  viszik a magyar fiúkat
  viszik a magyar fiúkat
  viszik a magyar fiúkat
  
  ződ az útnak a két széle
  ződ az útnak a két széle
  de bánatos a közepe
  de bánatos a közepe
  azon viszik szegényeket
  
  azon viszik szegényeket
  szegény magyar legényeket
  azon viszik szegényeket
  szegény magyar legényeket
  szegény magyar legényeket
  
  gyere pajtás katonának
  gyere pajtás katonának
  jobb dolgod lesz mint apádnak
  jobb dolgod lesz mint apádnak
  jobb dolgod lesz mint apádnak
  
  katonának jól megy dolga
  katonának jól megy dolga
  sóról fáról nincsen gondja
  sóról fáról nincsen gondja
  sóról fáról nincsen gondja
  
  katona az én életem
  katona az én életem
  jobb vállamon a fegyverem
  jobb vállamon a fegyverem
  jobb vállamon a fegyverem
  
  mikor aztat megdörgetem
  mikor aztat megdörgetem
  sirat engem a kedvesem
  sirat engem a kedvesem
  sirat engem a kedvesem
  
  sirat engem a madár is
  sirat engem a madár is
  meghajlik értem az ág is
  elhajlik értem az ág is
  lehajlik értem az ág is
  

  01. Halottkísérő

  (Magyarszovát)

  három utcán három angyal
  az egyik .
  sehol helyet nem találtok
  ha még máris .
  ?? amíg marisra nem találtak ?
  
  kiskertemben egy almafa
  mely rászállott bús gerlice
  úgy megrúgta gyönge lábát
  .
  
  

  03. A pávának három tolla aranyos

  a pávának a három tolla aranyos

  (Magyarszovát)

  a pávának három tolla aranyos
  a pávának három tolla aranyos
  nem leszek én az erdőben több lakos
  nem leszek én az erdőben több lakos
  
  az erdőben verbuválnak kötéllel
  megfogják a szegény legényt erővel
  
  a gazdagnak öt-hat fiát nem bántják
  a szegénynek ha egy is van elfogják
  
  megy utána apja-anyja sirassák
  kérik vissza száz forintér s nem adják
  

  04. Összerázás

  esik eső a nyomáson

  (Magyarszovát - összerázás)

  s esik eső a nyomáson
  ma van rajtam holnap máson
  saj-la-la...
  
  szeress babám csak nézd meg kit
  mert a szerelem megvakít
  saj-la-la...
  
  s azt gondoltam amíg élek
  mindig víg napokat érek
  de már látom hogy nem élek
  mindig szomorúbbat érek
  

  kicsi tulok nagy a járom

  (Magyarszovát - összerázás)

  kicsi tulok nagy a járom
  fiatal még az én párom
  kerek három évig várom
  mégis ő lesz az én párom
  
  kicsi tulok nagy a szarva
  nem fér be az istállóba
  le kell a szarvából vágni
  el kell a babámtól válni
  

  kicsi tulok nagy a járom

  (Magyarszovát - összerázás)

  kicsi tulok nagy a járom
  fiatal még az én párom
  kerek három évig várom
  mégis ő lesz az én párom
  
  kicsi tulok nagy a szarva
  nem fér be az istállóba
  le kell a szarvából vágni
  el kell a babámtól válni
  

  száradj el bokor hegytetőn

  (Magyarszovát - összerázás)

  száradj el bokor hegytetőn
  száradj el kedves szeretőm
  úgy száradj el mint a nádszál
  mint a lekaszált szénaszál
  
  verd meg isten azt a vermet
  ahol az én rózsám termett
  ne teremjen más egyebet
  csak a sok keserűséget
  
  én is voltam mikor voltam
  virágok közt virág voltam
  de rossz kertészre jutottam
  keze alatt elhervadtam
  
  én is voltam valaha
  szép asszonynak kocsisa
  de megrúgott a lova
  hogy egye meg a kutya
  

  06. Jár a kislány virágos virágos szép mezőben

  (Magyarszovát)

  jár a kislány virágos virágos szép mezőben
  fehér kendő lobog pici kezébe
  fehér kendő a szerelem zászlója
  azt szerettem akit nem kellett volna
  
  s mind azt mondják nem búsulok
  s mind azt mondják nem búsulok
  mer az utcákon nem sírok
  mer az utcákon nem sírok
  ejde sírok én otthon eleget
  hol nem lát senki engemet
  aj-la-la...
  
  verd meg isten azt a helyet
  verd meg isten azt a helyet
  ahol az én rózsám termett
  ahol az én rózsám termett
  hogy ne teremjen egyebet
  csak mind bút s keserűséget
  aj-la-la...
  

  07. Rikoltozás

  (Magyarszovát)

  ez az utca kövecses
  a menyasszony
  . le az ágyra
  hogy ne vigyék más faluba
  
  a menyasszony aranybárány
  aranybetű van a vállán
  a vőlegény olvasgassa
  pici száját csókolgassa
  
  . a bárány az erdőbe
  a menyasszony kiskertjébe
  siratja a koszorúját
  elhullassa a bimbóját
  
  lehullott a piros alma
  megszomjazott a nagy marha
  ...
  

  09. Azt gondoltam amíg élek hogy mindig víg napokat élek

  (Magyarszovát)

  azt gondoltam amíg élek
  hogy mindig víg napokat érek
  hogy mindig víg napokat érek
  de már látom megcsalódtam
  a búnak is helyet adtam
  a búnak is helyet adtam
  
  ej de ki nem akar búval élni
  menjen mennyországba lakni
  ki nem akar búval élni
  menjen mennyországba lakni
  csináljon a mennybe házot
  mer ott nem éri semmi bánot
  csináljon a mennybe házot
  mer ott nem éri semmi bánot
  
  úgy elmegyek meglássátok
  hogy soha hírem nem halljátok
  úgy elmegyek meglássátok
  hogy soha hírem nem halljátok
  mikor hírem meghalljátok
  gyászlevelem olvassátok
  mikor hírem meghalljátok
  gyászlevelem olvassátok