bolt.piarista.hu

Nóták

  Ökrös / Bonchida, háromszor

  2. csak azt mondd meg jó galambom melyik úton mész el

  csak azt mondd meg jó galambom melyik úton mész el
  felszántatom én azt az utat aranyos ekével
  be is vetem én azt szemenszedett gyönggyel
  be is boronálom a sűrű könnyeimmel
  
  amerre én járok még a fák is sírnak
  gyönge ágaikról bús levelek hullnak
  hulljatok levelek rejtsetek el engem
  mert az én édes galambom mást szeret nem engem
  hulljatok ti bús levelek sűrűn az utamra
  hogy ne tudja az én rózsám merre van galambja
  
  jól meggondold rózsám elejét-utolját
  hogy kivel kötöd be két szemed világát
  mert nem kölcsön kenyér hogy visszaadhassad
  se nem tiszta búza hogy learathassad.
  
  nem is hársfa gyöker hogy összevághatnád
  nem is tollas vánkos hogy megfordíthatnád
  megtaláltad rózsám életednek párját
  őszi rózsa szegfű teljes majoránnát
  

  sirat engem a madár is

  sirat engem a madár is
  földre lehajlik az ág is
  a füvek is harmatoznak
  értem könnyeket hullatnak
  
  lement a nap a hegy mögé
  más ül az én rózsám mellé
  ültem én is üljön más is
  üljön még az irigyem is
  
  sose hittem de már hiszem
  a szerelem búra viszen
  búra búra búbánatra
  elviszen a másvilágra
  

  de szeretnék az égen csillag lenni

  de szeretnék az égen csillag lenni
  az ég alján az ég alján homályosan ragyogni
  éjfél után megkerülném az eget
  hogy tudjam meg hogy tudjam meg hogy a babám kit szeret
  
  nem jó csillag lenne már énbelőlem
  nem sokáig nem sokáig ragyognék én odafent
  mert mikor az egen kéne ragyogni
  akkor mennék akkor mennék a babámat ölelni
  
  az én lovam nem szereti a zabot
  mert a réten mert a réten a ződ árpára kapott
  jobb is néki a ződ árpa mint a zab
  maradj te is maradj te is kis angyalom magadnak
  

  bonchidai nagy hegy alatt

  bonchidai nagy hegy alatt
  van egy forrás titok alatt
  aki abból csuhaj vizet iszik
  babájától elbúcsúzik
  
  nem úgy van most mint volt régen
  nem az a nap süt az égen
  nem az a nap csuhaj nem az a hold
  nem az a szeretőm ki volt
  
  aki volt már rég elhagyott
  szebbre vágyott mint én vagyok
  szebbre vágyott hej de nem kapott
  még olyat se mint én vagyok
  

  rákos rákos hova lettél

  rákos rákos hova lettél 
  szép híredből de kiestél
  már minálunk a magyar szó
  ritka mint a fehér holló
  
  a csatában trombitálnak
  mint a sasok vívni szállnak
  fáj szívem fáj ha ezt látom
  hazám földjét sírva szántom
  
  barna kislány a faluból
  ne végy vizet a rákosból
  magyar csonton folyó vize
  könnyektől sós annak íze
  

  3. szerettelek nem tagadom

  szerettelek nem tagadom
  de már annak vége vagyon
  s aki miatt vége vagyon
  annak az ég jót ne adjon
  
  eljárhatsz már kapum előtt
  nem vigyázlak mint azelőtt
  mert azelőtt vigyáztalak
  újult szívem ha láttalak
  

  4. ablakomba besütött a holdvilág

  ablakomba besütött a holdvilág
  az én babám abban fésüli magát 
  göndör haját százfelé fújja a szél
  köszönöm babám hogy eddig szerettél
  
  ha meguntál édes rózsám szeretni
  szabad néked más szeretőt keresni
  adjon az ég szebbet jobbat nálamnál
  nekem pedig csak olyat mint te voltál
  

  úgy szeretem jánoskát jánoskát jánoskát

  úgy szeretem jánoskát jánoskát jánoskát
  mint cigány a töltött malackát
  jánoska is engemet engemet de engemet
  letépi az ingemet az ingemet
  
  kon hin kodákáj ável 
  sze gyándé járkhá kérél delá le.
  ákhárel mán té khéláu
  mé phéráu ká ná dzsánáu
  
  (ki az aki jön felém
  kacsint a szemével
  hív engem táncolni
  azt mondom nem tudok)