bolt.piarista.hu

Nóták

  Ökrös / Kalotaszegi mulató énekek

  1. kalotaszegi mulató énekek

  szántani kén' tavasz vagyon
  a szerszámom széjjel vagyon
  ekevasam vasváron van
  járomszegem szegeden van
  
  a tengelyem dengelegen
  a kerekem kerepesen
  s négy szép tulkom a vásárba'
  isten tudja hol az ára
  

  bujdosik az árva madár

  bujdosik az árva madár
  s minden ország szélén leszáll
  hát az olyan árva mint én
  hogy ne bujdokolna szegény
  
  olyan házat csináltatok
  ablakot rá nem vágatok
  abba reám földet hánynak
  ott tudom nem taszigálnak
  
  úgy elmennék de nincs kivel
  kenyerem sincsen amivel
  kérnék kölcsön de nem kapok
  mert tudják hogy árva vagyok
  

  kimegyek a hegyre

  kimegyek a hegyre
  lenézek a völgybe
  ott látom a babám
  tiszta feketébe
  
  tiszta feketébe
  pohár a kezébe
  köszöntsd reám babám
  hadd igyak belőle
  
  mintsem rád köszöntném
  inkább elönteném
  tengernek a habját
  kalánnyal kimerném
  

  esik eső ház ereszén lecsorog

  esik eső ház ereszén lecsorog
  az én babám csak kesereg csak zokog
  kedves babám ne hullasd a könnyedet
  találsz te még olyat mint én eleget
  
  búra búra búbánatra születtem
  édesanyám búban nevelt fel engem
  búban nevelt búban éltem idáig
  búban élek koporsóm lezártáig
  

  új a csizmám galambom el akarom viselni

  új a csizmám galambom el akarom viselni
  de a császár nem akarja engedni
  engedd császár nem a te pénzed ára
  ezt a kedves galambom vette vásárfiára
  
  ha felülök galambom a fekete gőzösre
  isten tudja hol szállok ki belőle
  majd kiszállok valahol a harcmezőn
  ott lesz nekem galambom majd a gyászos temetőm
  

  az én kis pej lovam nem szereti a szénát meg a zabot

  az én kis pej lovam nem szereti a szénát meg a zabot
  hej de amióta amióta a zőld árpára szokott
  az én kisangyalom szoktatta a lovamat az árpára
  engem pedig fiatalon engem pedig maga mellé az ágyra
  
  ej te hamis kislány mért szoktattál magad mellé az ágyba
  nem gondoltál arra hogy engemet elvisznek katonának
  besoroztak engem el is visznek a regátba hadimunkára
  azt a kutya mindenit azt a betyár mindenit a világnak
  
  mind azt mondják hogy nem kapok szeretőt
  kapok bizony minden újjamra kettőt
  a madárnak is van párja nagy a világ határa
  terem legény minden leány számára
  

  ha elindul az a vonat hej de az a vonat hadd menjen

  ha elindul az a vonat hej de az a vonat hadd menjen
  én utánam senki ne keseregjen
  ha valaki hej de én utánam kesereg
  az áldja meg aki engem teremtett
  
  édesanyám volt az oka volt az oka mindennek
  mért nem adott engem a szeretőmnek
  adott volna ja de engem oda csak annak
  kit a szívem kiválasztott magának
  

  gyöngyvirágos a türei nagytemplom

  gyöngyvirágos a türei nagytemplom
  te vagy benne legszebb virág galambom
  úgy elnézlek te gyönyörű virágszál
  azt se tudom hogy a pap mit prédikál
  aranycsatos imakönyv a kezedbe
  isten tudja mi van a te szívedbe
  
  kék virágos a mérai temető
  engem temessenek oda legelőbb
  engem elől azután a babámat
  ne keressen más szeretőt magának
  
  háromszor is elindultam s elmentem
  ablakidhoz még közel sem mehettem
  a kapuban úgy elfogott valami
  hogy egy árva szót sem tudtam szólani
  
  csak titokba' csak titokba' akartalak szeretni
  de ki kellett de ki kellett annak világosodni
  megtudta az édesanyád hogy én téged szeretlek
  kiátkozott a faluból hogy én hozzád ne menjek
  
  két szivárvány két szivárvány koszorúzza az eget
  falumbeli büszke legény csalta meg a szívemet
  de én azér nem átkozom a jó isten áldja meg
  zsebkendőjét könnyeitől soha ne szárassza meg
  

  hajtsd ki babám az ökröket

  hajtsd ki babám az ökröket
  legeltesd meg szegényeket
  bársonyfűre ne hajtsd őket
  mert elveszik a szűrödet
  ha elveszik a szűrödet
  mivel takarsz be engemet
  van nekem egy cifra bundám
  bétakarlak véle rózsám
  
  azt mondja a kakukkmadár
  nem sokáig élek én már
  sírba viszen a búbánat
  rózsám meghalok utánad
  ha kivisznek az udvarra
  borulj le a koporsómra
  ejtsél reám egy pár könnyet
  rózsám megérdemlem tőled
  

  engem anyám megátkozott

  engem anyám megátkozott
  mikor a világra hozott
  fájdalmában kiáltotta
  hogy ne legyek boldog soha
  
  még akkor is megátkozott
  mikor bölcsőmben ringatott
  azt az átkot kérte reám
  ország-világ legyen hazám
  
  ott se legyen megállásom
  csipkebokor a szállásom
  ott se legyen megállásom
  csipkebokor a szállásom
  
  én okoztam a fájdalmát
  én hordozzam a nagy átkát
  megfogott az anyám átka
  mert nem voltam jó leánya
  
  hegyek-völgyek álljatok meg
  hogy panaszoljam el nektek
  annyi bánat a szívemen
  kétrét hajlott az egeken
  

  hová mész te három árva

  hová mész te három árva
  messzi földre szolgálatra
  
  adok nektek arany vesszőt
  verjétek meg a temetőt
  
  keljen keljen édesanyánk
  mert elszakadt a gyászruhánk
  
  nem kelhetek gyermekeim
  homály borítja szemeim
  

  ha kimegyek a türei nagyhegyre

  ha kimegyek a türei nagyhegyre
  ráülök én a nagykő tetejére
  körülöttem lányok szedik az ibolyát
  kalapomba abból kötnek bokrétát
  
  kiskertemben van egy kis fa nem látszik
  minden éjjel tizenkétszer virágzik
  apró annak a levele jószagú
  kedves babám mért vagy ilyen szomorú
  
  kelj fel babám mert meg akar virradni
  mert én tőled el akarok búcsúzni
  fel is kelek mert nem tudok aludni
  fáj a szívem a szerelem gyötöri
  

  nagypénteken mossa holló a fiát

  nagypénteken mossa holló a fiát
  ez a világ kígyót-békát rámkiált
  mondja meg hát ez a világ szemembe
  kinek mit vétettem én életembe'
  
  édesanyám mi zörög a zsebébe
  ha apró is adjon egyet belőle
  veszek véle csináltatok márványkőből koporsót
  négy sarkára ráveretem a jajszót
  
  édesanyám kiáll a kapujába
  sirat engem fekete gyászruhába
  édesanyám ne sirasson engemet
  másnak adtam cserébe a szívemet
  

  kis pej lovam megérdemli a zabot

  kis pej lovam megérdemli a zabot
  kétszer kerülte meg magyarországot
  harmadszor is sejehaj megkerülhette volna
  ha görgey igaz szívű lett volna
  
  de görgey nem volt igaz vezérünk
  világosnál letétette fegyverünk
  ha görgey sejehaj igaz szívű lett volna
  a magyar ember senki rabja nem volna
  

  édesanyám mi van a kötényében

  édesanyám mi van a kötényében
  piros alma adjon egyet belőle
  úgy sem soká ehetem az almáját
  mert viselem a román király csákóját
  úgy sem soká ehetem a kenyerét
  mert viselem a román király fegyverét
  

  ha kimegyek a temető dombjára

  ha kimegyek a temető dombjára
  ráborulok édesapám sírjára
  édesapám keljen fel a sírjából
  mert katona lett egyetlenegy fiából
  

  édesanyám rózsafája

  édesanyám rózsafája
  engem nyílott utoljára
  bár sohase nyílott volna nyílott volna
  maradtam volna bimbóba hadeha
  
  én vagyok az aki nem jó
  fellegajtó nyitogató
  nyitogatom a felleget a felleget
  sírok alatta eleget hadeha
  
  sírok titkon nem látja más
  hull a könnyem mint kútforrás
  hull előmbe hull a földre hull a földre
  hull a gyászos kebelembe hadeha
  
  titkon szeretőt tartani
  nehéz es azt elfeledni
  már ezután olyat szeress olyat szeress
  akit könnyen elfelejtesz hadeha
  
  édesanyám sok szép szava
  kit fogadtam kit nem soha
  megfogadnám de már késő de már késő
  hull a könnyem mint az eső hadeha
  

  ne vigyetek ne vigyetek engemet katonának

  ne vigyetek ne vigyetek engemet katonának
  nincs akire nincs akire itt hagynom a babámat
  terád bízom jó pajtásom barátom
  éljed vele világodat világodat nem bánom
  
  nem forog a nem forog a dorozsmai szélmalom
  levelet írt levelet írt az én kedves galambom
  mit ér nékem a száz aranyos levele
  ha én magam ha én magam nem beszélhetek vele
  

  azt gondoltam hogy nem leszek katona

  azt gondoltam hogy nem leszek katona
  gondot viselek az édesanyámra
  de már látom semmi se lesz belőle
  reábízom a jóságos istenre
  
  marsadjusztéromban állunk egész nap
  gyenge vállam feltöri a cakompakk
  de a szívem nem töri fel semmi sem
  haptákban is rád gondolok kedvesem
  
  nem hiszed hogy elmegyünk a csatába
  majd elhiszed úgy alkonyat tájába'
  hej homályos lesz akkor a két orcám
  mikor tőled el kell válnom szép rózsám
  
  jaj istenem hogy nézheted el eztet
  háborúba viszik a szeretőmet
  sír az apa sír a testvér s szerető
  mikor lesz már teli az a temető