bolt.piarista.hu

Nóták

  Ördöngösfüzes

  3. kövecses út szélén

  kövecses út szélén
  páratlan gerlice
  kinek nem volt párja
  ebben az életben
  
  elindultam volna
  nem tudtam elmenni
  fele utaimról
  vissza kellett térni
  
  amerre én járok
  még a fák is sírnak
  gyönge ágairól
  levelek lehullnak
  
  hulljatok levelek
  rejtsetek el engem
  mert az édesanyám
  sírva keres engem
  

  mind azt mondja a retek

  mind azt mondja a retek
  hogy én sokat szeretek
  de hazudik a retek
  mert csak egyet szeretek
  
  és azt gondolod te csipás
  hogy engem nem szeret más
  szeret engem még más is
  náladnál szebb virág is
  
  s azt gondolod te ügyetlen
  hogy érted vagyok kedvetlen
  
  de se nem érted se nem másért
  csak a sok idegen szájért
  

  6. édesanyám sok szép szava

  édesanyám sok szép szava
  de sokat intett a jóra
  kit hallgattam kit nem soha
  megvert engem a jehova
  
  édesanyám úgy szeretett
  hogy bölcsőbe tett úgy rengetett
  csicset adott elaltatott
  mégis katonának adott
  
  édes volt az anyám teje
  de keserű a más kenyere
  édesanyám sok szép szava
  de sokat intett a jóra
  

  édesanyám úgy szeretett

  édesanyám úgy szeretett
  bölcsőbe tett elrengetett
  csicset adott elaltatott
  mégis katonának adott
  
  el kell menni nincs mit tenni
  füzest itt kell felejteni
  itt van október a kutya betyár hónap
  el kell masírozni
  
  anyám anyám édesanyám
  szedje össze minden ruhám
  most indulok olyan útra
  három évig ne várj vissza
  

  10. ne bánd édes virágom

  ne bánd édes virágom
  hogy én élem világom
  éljed te is nem bánom
  tiszta szívből kívánom
  tiszta szívből kívánom
  tiszta szívből szeretetből
  éljed te is jókedvedből
  saj-laj-lala...
  
  én is vótam valaha
  egy szép asszony kocsisa
  de megrúgott a lova
  el sem felejtem soha
  el sem felejtem soha
  saj-laj-lala...
  
  bárcsak ez az éjszaka
  szent györgy napig tartana
  soha meg ne virradna
  soha meg ne virradna
  soha meg ne virradna
  saj-laj-lala...
  

  ne bánd édes virágom

  ne bánd édes virágom
  hogy én élem világom
  éljed te is nem bánom
  tiszta szívbül kívánom
  
  a füzesi templom előtt
  három ágú diófa nőtt
  három ágán hat levele
  szeretőmnek szép a neve
  
  szép a neve szép a híre
  szép a magaviselete
  naj-na-na...
  

  15. ugat a kutyám a bubi

  ugat a kutyám a bubi
  jön a szeretőm az úrfi az úrfi
  az este is nálam volt
  az este is nálam volt
  kilenc almát hozott volt
  kilenc almát hozott volt
  de az úrfi csúnya volt
  de az úrfi csúnya volt
  la-la-la...
  
  ugat a kutyám a rajna
  jön a szeretőm a barna a barna
  az este is nálam volt
  az este is nálam volt
  kilenc almát hozott volt
  kilenc almát hozott volt
  mind a kilenc piros volt
  mind a kilenc piros volt
  de a barna ügyes volt ta-da-da...