bolt.piarista.hu

Nóták

  Új élő népzene / 01

  1. sűrű magyar

  (magyarpalatka)

  csujogatások

  (magyarpalatka)

  hosszú szárú tulipán
  engem a szerelem bánt
  ha szerelem nem volna
  nékem százszor jobb volna
  
  hosszú szárú liliomszál
  mit vétettem hogy elhagytál
  nem vétettem nem is vétek
  amíg bennem zeng a lélek
  zeng a lélek zeng a szó
  zeng a szerelem ajtó
  
  elosztották a bánatot
  ott se voltam mégis jutott
  ha még egyszer elosztanák
  minden cseppjét nekem adnák
  kék ibolya a temetőn
  haragszik rám a szeretőm
  ha haragszik nem bánom
  mással élem világom
  
  ez a világ olyan világ
  mint a mogyorófa virág
  sokat kibír keveset ád
  amit ád is keserűt ád
  
  ne szeressél kettőt hármat
  mer az egy is elég bánat
  olyan bánat a szívemen
  kétrét hajlott az egeken
  ha még egyet hajlott vóna
  szívem kettéhasadt vóna
  
  jaj istenem hogy éljek meg
  hogy a világ ne szóljon meg
  szól a világ mit hajtok rá
  úgy ég a tűz ha tesznek rá
  egész világ rólam beszél
  de azt mind elfújja a szél
  

  2.

  megbetegült szabó kata

  (zoborvidék)

  megbetegült szabó kata a diósba
  a diósba
  a diósba mogyorósba
  
  kérdi tőle idesanyja hogy mije fáj
  sem szívem fáj
  sem szívem fáj sem fejem fáj
  
  sem szívem fáj sem szívem fáj sem fejem fáj
  csak vagyok én
  csak vagyok én szerelembe
  
  idesanyám vétesse ki szóló szívem
  szóló szívem
  szóló szívem víg örömem
  
  vétesse ki tétesse be új ládába
  úgy vigye jel
  úgy vigye jel az új bótba
  
  hogy ha kérdik mit árul kend
  szabó kata
  szívét víg örömét
  

  mezei virágot szedtem

  (zoborvidék)

  mezei virágot szedtem
  vérző bokrétát kötöttem
  ződellen ki ez a ződ ág
  ez a ződellő szőlőág
  
  varga mári egy ezerbe
  beléugrott a tengerbe
  mónár jános kifogta őt
  szívéhez szorította őt
  gyere mári az ölembe
  hadd öleljelek kedvemre
  

  4.

  sárga lábú fecske

  (csallóköz)

  sárga lábú fecske
  csicsai menyecske
  hogyan jöttél ide
  az idegen földre
  
  nem jöttem én gyalog
  rózsám lova hozott
  mind a négy lábáról
  a patkó lehullott
  
  csak egy maradt rajta
  az is kotyog rajta
  gyere szívem kovács
  igazítsd meg rajta
  

  szerelem szerelem

  (csallóköz)

  szerelem szerelem
  átkozott gyötrelem
  mért nem termettél meg
  minden fa tetejen
  
  minden fa tetején
  diófa levelén
  hadd szakajtott volna
  minden szegény legény
  

  sárgul már a fügefa levele

  (csallóköz)

  sárgul már a fügefa levele
  sej hideg akar lenni
  azt hallottam kedves kisangyalom
  sej nem akarsz szeretni
  szeress engem kisangyalom
  hogy ne legyek olyan árva
  ne tudja meg senki a faluban
  mért van a szívem gyászba
  

  dombon van a zsuzsi néni tanyája

  (csallóköz)

  dombon van a zsuzsi néni tanyája
  van is annak bodri nevű kutyája
  zsuzsi néni kösse meg a kutyáját
  ne ugassa meg a fia babáját
  
  jános bácsi hová való tarcsára
  ördög bújjék kendnek a falujába
  ott ették meg csibe helyett a varjút
  ott nyomták le kislány helyett a borjút
  

  ha te tudnád amit én

  (csallóköz)

  ha te tudnád amit én
  minő beteg vagyok én
  ha szép legényt látok én
  mindjárt meggyógyulok én
  
  lefeküdtem csak alig
  nem egészen a falig
  jól megölelj engemet
  le ne essek mellőled
  

  a gellei vásártéren ihajláré tyuhajja

  (csallóköz)

  a gellei vásártéren
  ihajláré tyuhajja
  legényvásár lesz a héten
  rip-rop ropogós a gerenda
  
  én is megyek a vásárra
  legényt választok magamnak
  
  szőkét nem mert az beteges
  sem vöröset mert az részeges
  
  kövéret sem mert nagyevő
  sem soványat mert összedől
  
  öreget sem mert az morog
  a fiatal az mind bolond
  
  két krajcárért adnak egyet
  jaj de olcsó mégsem veszek
  

  6.

  jaj de soká jaj de régen

  (fedémes)

  jaj de soká jaj de régen
  jártam a kőrösi réten
  ugyan babám járok-e még
  az ágyadon hálok-e még
  
  van kökényfa de nincs rajta
  van szeretőm de mi haszna
  én szeretem ő nem szeret
  jaj de gyalázatos élet
  

  7.

  rózsát ültettem a gyalogútra

  (fedémes)

  rózsát ültettem a gyalogútra
  jártam hozzád az isten is tudja
  jártam de nem fogok többé járni
  szégyellem de el kell tőled válni
  
  elmosta ja víz a gyalogutat
  nem tagadom babám meguntalak
  ugyan rózsám hogy tudtál megunnyi
  jaj de igazán tudlak szeretnyi
  

  rózsa rózsa labdarózsa levele

  (fedémes)

  rózsa rózsa labdarózsa levele
  csak egy legényt neveltek a kedvemre
  azt is azér nevelték a kedvemre
  kék a szeme a göndör haja fekete
  
  alig várom hogy a nap lenyugodjon
  hogy az égen páros csillag ragyogjon
  ragyogj csillag párosával sokáig
  kísérj el a szeretőm kapujáig
  
  jaj de szépen megkéretett a rózsám
  mégse adott hozzá az édesanyám
  most bánja már hogy nem adott hozzája
  ország-világ lett a lyánya hazája
  

  fehér blúzom elejéről a rózsa

  (fedémes)

  fehér blúzom elejéről a rózsa
  mind a három úgy mosolyog le róla
  bárcsak én is olyan rózsa lehetnék
  kit szerettem annak párja lehetnék
  
  fedémesről kaptam én egy levelet
  megházasították a szeretőmöt
  örülök barna legény hogy elhagytál
  százszor különb a babám mint te voltál
  

  rózsából van a babám nyoszolyája

  (fedémes)

  rózsából van a babám nyoszolyája
  ha ráfekszek hajlik mind a négy lába
  told be babám nyoszolyád egész a falig
  veled alszok kivilágos viradtig
  
  este este de szerelmes kedd este
  de szerelmes legény járt itt az este
  ráhajlott a tearózsa csipkés levele
  babám karján aludtam el az este
  

  pattogatott kukorica de édes

  (fedémes)

  pattogatott kukorica de édes
  fedémesi bíró lyánya de kényes
  hogy ne volna kényes a bíró lyánya
  egész éjjel maga táncol a bálba
  
  mit nékem egy almát kétfele vágnyi
  mit nékem a szeretőmtől elválnyi
  jobb ujjomra fordítom a gyűrűmöt
  elcserélem szebbér a szeretőmöt
  

  9.

  bús életem bánat napom

  (felcsík)

  bús életem bánat napom
  fekete gyász alatt lakom
  fekete gyász az életem
  jaj hogy el nem cserélhetem
  
  sírok nem lelem helyemet
  istenem mi lölt engemet
  szomorodott bús szívemet
  nincs ki vigasztaljon engem
  
  édesanyám s édesapám
  kedves felnevelő dajkám
  köszönöm nevelésteket
  áldjon meg az ég tüteket
  

  11.

  udvarom közepén van egy szép almafa

  (gyimes)

  udvarom közepén van egy szép almafa
  s ahhoz hejzákötve egy szép pej paripa
  fel is van nyergelve fel is kantározva
  gyere édes rózsám bujdossunk el rajta
  
  vót két szép szeretőm meghótt mind a kettő
  vót két szép szeretőm meghótt mind a kettő
  egyiket temettem diófa tövébe
  s a másikot pedig szívem közepibe
  egyiket öntöztem a tatros vizével
  s a másikot pedig sűrű könyveimmel
  

  13.

  elviseltem harminchárom pártát

  (lövéte)

  elviseltem harminchárom pártát
  kilencvenkilenc szederjes rokolyát
  mégsem láttam még a szapulómba gatyát
  némely leány még el sem érte a leányságot
  méges megtalálta a menyasszonyságot
  a más pedig anyja a többinek
  férjhez menne jaj de nem kell senkinek
  
  bárcsak egyszer legényeső lenne
  mert kifekünnék az út közepire
  hogy egyet cseppenne a surcom szegire
  mért es sorozzák a legényeket katonának
  hisz oda a vénemberek is jók vónának
  soroznák be őköt s vinnék el azokot
  mert úgyes megunhatták már az asszonyokot
  

  14.

  templom kerítésbe folyó patakicska

  (bukovina)

  templom kerítésbe folyó patakicska
  annak közepébe rozmaring bokréta
  öntözzétek lányok hogy el ne hervadjon
  szeretőtök szíve el ne szomorodjon
  
  egy fehér legényke hozzám akar járni
  egy piros kendőért vélem akar hálni
  se ne jöjj se ne járj vélem bizony nem hálsz
  míg a templom földjén két térgyedre nem állsz
  
  kerek a káposzta borul a levele
  búsul a kisleány hogy nincs szeretője
  ne búsulj ne bánkódj ne is siránkozzál
  megsegít az isten csak jól imádkozzál
  
  menyecske menyecske ne menj a cserjésbe
  mert megmar a kígyó szerelem képébe
  ne búsulj ne bánkódj ne is siránkozzál
  megsegít az isten csak jól imádkozzál
  

  15.

  öste virágzik a jó tök

  (udvarhely)

  öste virágzik a jó tök
  szép leánból lesz a rossz dög
  magas fára kőt a kánya kőt a kánya
  szép leánból lesz a dáma nyehonye
  
  itt a lányok olyan cifrák
  a fazékot ki se mossák
  a kutyával kinyalatják kinyalatják
  a karóba kiaggatják nyehonye
  
  keresztúri bíró lánya
  férjhöz menne de nincs ágya
  ha nincs ágya vagyon hája vagyon hája
  tapogasd meg hogyha állja nyehonye
  
  ha még egyször legény lennék
  megnézném akit elvönnék
  megválasztanám a leánt a szép leánt
  mint a zacskóba ja dohányt a dohányt
  

  a menyecske maga mondja

  (udvarhely)

  a menyecske maga mondja ajrara...
  ég a csűrje nem tagadja ajrara...
  ki eloltja annak adja ajrara...
  ha én oltom nekem adja ajrara...
  
  törpe mihók megbolondult
  az eszétől megszabadult
  s magát jól a fődhöz verte
  hogy rebekát elvesztötte
  éretlen volt még az esze
  tegnap az is mind elveszett
  

  én kimenék küskertembe

  én kimenék küskertembe
  (moldva)
  
  én kimenék küskertembe virágom nézni
  s hát leütte 'z őszi harmat virágom színyit
  
  ritta sétál küs gerice sárga lábával
  sárga lába ződ e szárnya jaj de gyöngyön járja
  
  megszólítá küs gerice hát fülemile
  fülemile 'z én szeretőm olyan szerelmes
  
  gyer bé gyer bé édes rózsám légy arany almám
  nem menek én édes szüvem mert megutáltál
  
  ugyan megnézd édes rózsám kit választottál
  tiszta víznek színye jalól mérget ne igyál
  

  gyere ki te gyöngyvirág

  (moldva)

  gyere ki te gyöngyvirág
  mert feljött az holdvilág jaj
  gyere ki te gyöngyvirág
  mert feljött az holdvilág jaj
  
  majd kinezék ablakon
  az lajbimat gombolom jaj
  az lajbimat gombolom
  szeretőmet gondolom jaj
  
  a te tarka kutyádat
  más hergeti de nem én jaj
  az hergesse ha nem én
  még eszedbe jutok én jaj
  
  a te vasas kapudat
  más zergeti de nem én jaj
  az zergesse ha nem én
  még eszedbe jutok én jaj
  
  a te karcsú derekad
  más szorítsa de nem nem én jaj
  az szorítsa ha nem én
  még eszedbe jutok én jaj
  
  a te piros orcádat
  más csókolja de nem én jaj
  az csókolja ha nem én
  még eszedbe jutok én jaj
  

  18. szántják az erdei utat

  szántják az erdei utat
  (magyarszovát)
  
  szántják az erdei utat
  szántják az erdei utat
  viszik a magyar fiúkat
  viszik a magyar fiúkat
  viszik a magyar fiúkat
  
  ződ az útnak a két széle
  ződ az útnak a két széle
  de bánatos a közepe
  de bánatos a közepe
  oda viszik szegényeket
  
  gyere pajtás katonának
  gyere pajtás katonának
  jobb dógod lesz mint apádnak
  jobb dógod lesz mint apádnak
  jobb dógod lesz mint apádnak
  
  katonának jól van dolga
  katonának jól van dolga
  sóról fáról nincsen gondja
  sóról fáról nincsen gondja
  sóról fáról nincsen gondja
  
  katona az én életem
  katona az én életem
  sirat engem a kedvesem
  sirat engem a kedvesem
  sirat engem a kedvesem