bolt.piarista.hu

Nóták

  Új élő népzene / 03

  2.

  édesanyám úgy szeretett

  (ördöngösfüzes)

  édesanyám úgy szeretett
  hogy bölcsőbe tett s úgy rengetett
  csicset adott s elaltatott
  mégis katonának adott
  
  s édesanyám sok szép szava
  de sokat intett a jóra
  kit fogadtam kit nem soha
  megvert érte a jehova
  
  s édesanyám ne járj sírva
  mert katonának vagyok írva
  katona 'z én életem
  sirathat már a kedvesem
  

  3.

  ezerkilencszáztizennégy évben

  (ördöngösfüzes - katonakísérő)

  ezerkilencszáztizennégy évben
  leüzent a jóisten a földre
  leüzent a sej-haj füzes közepébe
  szegény magyarokat viszik a harctérre
  
  ej anyám anyám kedves édesanyám
  te voltál a felnevelő dajkám
  születésem napján de nagyon örvendtél
  engemet anyám katonának felneveltél
  
  ej anyám anyám kedves édesanyám
  egy szomorú vasárnap délután
  házunk előtt sej-haj szépen muzsikálnak
  engemet anyám visznek katonának
  
  ej anyám anyám kedves édesanyám
  szedje össze minden civil ruhám
  szedje össze sej-haj tapossa a sárba
  soha még a világ nem leszek gazdája
  
  ej ne vigyenek engem katonának
  meghasad a szíve a babámnak
  meghasad a sej-haj babám gyönge szíve
  ej ha engemet elvisznek mellőle
  

  4. száraz bokor a hegytetőn

  száraz bokor a hegytetőn
  (mezőség)
  
  száraz bokor a hegytetőn
  száradj el kedves szeretőm
  száraz bokor a hegytetőn
  száradj el kedves szeretőm
  s úgy száradj el mint a nádszál
  mint a lekaszált szénaszál
  
  idesanyám ides teje
  keserű a más kenyere
  idesanyám ides teje
  keserű a más kenyere
  keserű is savanyú is
  jaj de néha panaszos is
  

  6. katonasirató

  verje meg az isten azt az édesanyát

  (galga-mente)

  verje meg az isten azt az édesanyát
  aki katonának neveli a fiát
  húsz évig neveli világ pompájára
  húsz év után pedig öltözteti gyászba
  
  fölkötöm a kardom fölveszem fegyverem
  az édesanyámtól végbúcsúmat veszem
  ne sírj édesanyám tekint az isten ránk
  ellenség kezébe nem adja a hazát
  

  7.

  muzsikaszó hallatszik

  (szék)

  muzsikaszó hallatszik a cserjésbe
  most viszik a rózsám az esketőre
  be szeretnék én is akkor ott lenni
  mikor a pap a rózsámat esketi
  
  hallanám meg hogy tagad ki szívéből
  hallanám meg hogy tagad ki szívéből
  nem félsz rózsám a fennvaló istentől
  nem félsz rózsám a fennvaló istentől
  

  8.

  beszegődtem tarnócára

  (fedémes)

  beszegődtem tarnócára bojtárnak
  jó legelője van ott a birkának
  fizetésem tíz forint meg húsz krajcár
  megél abból szegényesen egy bojtár
  
  a gazdámmal leszek majd egy kenyéren
  szentgyörgy napján jönnek értem szekéren
  felteszik a tulipános ládámat
  mellé meg a furulyámat subámat
  
  leégett a szentpéteri hodály
  beleégett három juhászbojtár
  három juhász három pár csizmája
  számadónak sallangos bundája
  
  számadónak nincsen semmi kárja
  megveszi a miskolci vásárba
  de a három szegény juhászlegény
  mind a három beleégett szegény
  
  barna kislány a hodályt kerüli
  számadótól a bojtárját kéri
  mutassa meg annak a sírhalmát
  hadd ültessek rája tearózsát
  rózsát teremjen az ne tövisket
  mer ő engem igazán szeretett
  

  12. szabad a madárnak

  szabad a madárnak
  (csongrád m.)
  
  szabad a madárnak ágról ágra szállni
  szabad a legénynek lányokhoz eljárni
  el is szabad oda járni mégse szabad véle hálni
  este nyolc órára el kell tőle válni
  
  az eke a földet nem magának szántja
  az anya a lányát nem magának tartja
  ha magának tartja zárja kalickába
  ne engedje menni legénnyel a bálba
  
  az eke a földet nem magának szántja
  az apa a fiát nem magának tartja
  szépen fölneveli szárnyára ereszti
  három esztendeig a császár elviszi
  

  zöld erdőben zöld mezőben

  (csongrád m.)

  zöld erdőben zöld mezőben sétálgat egy páva
  kék a lába zöld a szárnya aranyos a tolla
  híva engem útitársnak el is megyek véle
  csongorádon nincsen olyan legény sej aki nekem kéne
  
  zöld a páva zöld a szárnya ezüstös a tolla
  fölkeresem azt a pávát s megkérdezem tőle
  nem látta-e a galambom abban az erdőben
  kiért fáj a fáj a gyönge szívem sej meg is hasad érte
  

  15. altató

  (moldva)

  fúdd el jó szél fúdd el hosszú útnak porát
  hosszú útnak porát kicsi gyermek búját
  hajdaj hajdaj hajdaj hajdaj hajdajala
  
  fúdd bé idesimnek fúdd bé kebelibe
  hogy haljon meg tőle mérges mirigyekvel
  
  cserefát égetek gyermeket rengetek
  cserefának füstje kihozta könyvemet
  
  s úgy elaludjál mamámnak bubája
  mint madár az ágon s a fecske a házon
  
  s úgy elkukuljál mamámnak bubája
  mint a nyúl a fűbe kicsi hal a vízbe
  

  19. ama híres báthory házban

  ama híres báthory házban
  (szentegyházasfalu)
  
  ama híres báthory házban
  születtem nagy és fényes ágban
  ifjúságom mások példája
  volt főméltóságok csodája
  
  gyermekségem volt kellemetes
  szüleimnél valék tetszetes
  bibor-bársony selyem fedezte
  széltől napfénytől is őrizte
  
  hogy lelkemet ártatlanságban
  megtarthatnám én tisztaságban
  a krisztus-hit szolgálatában
  felkenettem a szent papságra
  
  hamar engem írtak rómába
  kardinálok sárkos rangjába
  fejedelme erdélynek lettem
  lépésemet ily gyorsan tettem
  
  mihály vajda csalfa szívével
  kínálkozik ígéretével
  mi megfogva fejemet veszi
  az törökre boldoggá teszi
  
  kívánsága veszendő kincsnek
  nagy rozsda az emberi szívnek
  ez vesztette az én fejemet
  ez végezte itten életemet
  

  andrás kardinál

  andrás kardinál
  (szentegyházasfalu)
  
  andrás kardinál
  erdély fejedelme
  éltit itt végezte
  végső veszedelme
  
  tulajdoníttatik
  nagy kristály andrásnak
  mikor egy híja volt
  az ezerhatszáznak
  
  tette e keresztet
  puskás tamás papunk
  mikor ezerhatszáz
  tizennyolcat írtunk