bolt.piarista.hu

Nóták

  Új élő népzene / 04

  2. nádasmenti keserves

  elmentem én a vásárba
  híres miskolc városába
  amint jöttem visszafelé
  két-három árva jött elém
  
  elémentem ződ erdőbe
  gyilkos állott énelőmbe
  mire mondotta .
  testem húzta ja bokorba
  
  rózsa sándor jó barátom
  itt nagy baj van amint látom
  eridj el az udvaromba
  én elmegyek a világba
  
  fogd bé ökröm szekerembe
  tégy egy párnát a fenekébe
  hajtsd ki erre a ződ erdőre
  hogy ne tudja meg senki se
  
  nyissátok ki a kaputok
  most hozzák ki jó anyátok
  most hozzák ki jó anyátok
  mert megölte rossz apátok
  
  anyám anyám édesanyám
  ha én eztet tudtam volna
  a vásárba nem ment volna
  jajszót hoz vásárfiába
  

  10. vitézek az végeknél

  (balassi bálint: egy katonaének c. verse alapján)

  vitézek mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél
  holott kikeletkor az sok szép madár szól kivel ember ugyan él
  mező jó illatot az ég szép harmatot ad ki kedves mindennél
  
  ó végbelieknek ifjú vitézeknek dicséretes serege
  kiknek ez világon szerteszerént vagyon mindeneknél jó neve
  mint sok fát gyümölccsel sok jó szerencsékkel áldjon isten mezőkbe
  
  az jó hírért névért s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak
  emberségből példát vitézségről formát mindeneknek ők adnak
  midőn mint jó sólymok mezőn széjjel járók vagdalkoznak futtatnak
  
  az jó hírért névért s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak
  midőn mint jó sólymok mezőn széjjel járók vagdalkoznak futtatnak
  emberségből példát vitézségről formát mindeneknek ők adnak
  

  11. üzenet

  amott kerekedik egy fekete felhő
  s azalatt elrepül egy fekete madár
  állj meg madár állj meg hadd üzenjek tőled
  apámnak s anyámnak jegybéli mátkámnak
  
  ha kérdi hogy vagyok mondjad hogy rab vagyok
  a török császárnál térdig vasban vagyok
  megunta két lábam márvány taposását
  megunta két kezem délharang húzását
  
  megunta két fülem zöld erdő zúgását
  megunta két szemem a messzi látását
  megunta két fülem zöld erdő zúgását
  megunta két szemem a messzi látását
  

  2:30

  2:30
  a sárrétjén nevelkedtem
  hej de derék legény lettem
  pedig de sokat szenvedtem
  kenyeret is alig ettem
  
  zsíros tejből lesz a jó vaj
  egy sem juhász ki nem tolvaj
  más birkáját csak úgy nézi
  hozzáférne el nem viszi
  
  laponyagon a szállásom
  gulyám meg bőg az álláson
  de én mégis azt sajnálom
  hogy a rózsám ritkán látom
  
  bihar békés hajdú szatmár
  mindenfelől szorítnak már
  négy vármegye minden zsandár
  marad magadsz rózsám immár
  

  14. álom

  az éjjel álmomban
  olyan álmot láttam
  egy megvetett ágyban
  szeretőmmel háltam
  
  az ő fehér keblét
  összetapogattam
  gyönge piros száját
  mindig csókolgattam
  
  vesd fel a villára
  vesd fel a boglyára
  hogy ne maradjon kárba
  szerelem munkája
  
  lovam ágaskodik
  szája vérrel habzik
  acél patkójától
  a kő megszikrázik
  

  15. csíjja bújja

  csi-csi-csi-csi-csi-csij
  bi-bi-bi-bi-báj-ba
  aludj baba aludjál
  te csak mindig aludjál
  
  csicsijába bubujjába
  gombos nyoszolyába
  
  csijja bujja aludjál el
  bubujjál el kis iluskám
  bubujjál el kis leánykám