Jelenlegi hely

Nóták

Új élő népzene / 04

2. nádasmenti keserves

elmentem én a vásárba
híres miskolc városába
amint jöttem visszafelé
két-három árva jött elém

elémentem ződ erdőbe
gyilkos állott énelőmbe
mire mondotta .
testem húzta ja bokorba

rózsa sándor jó barátom
itt nagy baj van amint látom
eridj el az udvaromba
én elmegyek a világba

fogd bé ökröm szekerembe
tégy egy párnát a fenekébe
hajtsd ki erre a ződ erdőre
hogy ne tudja meg senki se

nyissátok ki a kaputok
most hozzák ki jó anyátok
most hozzák ki jó anyátok
mert megölte rossz apátok

anyám anyám édesanyám
ha én eztet tudtam volna
a vásárba nem ment volna
jajszót hoz vásárfiába

10. vitézek az végeknél

(balassi bálint: egy katonaének c. verse alapján)

vitézek mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél
holott kikeletkor az sok szép madár szól kivel ember ugyan él
mező jó illatot az ég szép harmatot ad ki kedves mindennél

ó végbelieknek ifjú vitézeknek dicséretes serege
kiknek ez világon szerteszerént vagyon mindeneknél jó neve
mint sok fát gyümölccsel sok jó szerencsékkel áldjon isten mezőkbe

az jó hírért névért s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak
emberségből példát vitézségről formát mindeneknek ők adnak
midőn mint jó sólymok mezőn széjjel járók vagdalkoznak futtatnak

az jó hírért névért s az szép tisztességért ők mindent hátra hadnak
midőn mint jó sólymok mezőn széjjel járók vagdalkoznak futtatnak
emberségből példát vitézségről formát mindeneknek ők adnak

11. üzenet

amott kerekedik egy fekete felhő
s azalatt elrepül egy fekete madár
állj meg madár állj meg hadd üzenjek tőled
apámnak s anyámnak jegybéli mátkámnak

ha kérdi hogy vagyok mondjad hogy rab vagyok
a török császárnál térdig vasban vagyok
megunta két lábam márvány taposását
megunta két kezem délharang húzását

megunta két fülem zöld erdő zúgását
megunta két szemem a messzi látását
megunta két fülem zöld erdő zúgását
megunta két szemem a messzi látását

2:30

2:30
a sárrétjén nevelkedtem
hej de derék legény lettem
pedig de sokat szenvedtem
kenyeret is alig ettem

zsíros tejből lesz a jó vaj
egy sem juhász ki nem tolvaj
más birkáját csak úgy nézi
hozzáférne el nem viszi

laponyagon a szállásom
gulyám meg bőg az álláson
de én mégis azt sajnálom
hogy a rózsám ritkán látom

bihar békés hajdú szatmár
mindenfelől szorítnak már
négy vármegye minden zsandár
marad magadsz rózsám immár

14. álom

az éjjel álmomban
olyan álmot láttam
egy megvetett ágyban
szeretőmmel háltam

az ő fehér keblét
összetapogattam
gyönge piros száját
mindig csókolgattam

vesd fel a villára
vesd fel a boglyára
hogy ne maradjon kárba
szerelem munkája

lovam ágaskodik
szája vérrel habzik
acél patkójától
a kő megszikrázik

15. csíjja bújja

csi-csi-csi-csi-csi-csij
bi-bi-bi-bi-báj-ba
aludj baba aludjál
te csak mindig aludjál

csicsijába bubujjába
gombos nyoszolyába

csijja bujja aludjál el
bubujjál el kis iluskám
bubujjál el kis leánykám