bolt.piarista.hu

Nóták

  Új élő népzene / 05 / 1

  2. somogyi dalok

  megkötötték nékem a koszorút
  ága-boga ja nyakamba borult
  köttek bele szép zöld rozmaringot
  közepibe csukros búbánatot
  
  ága-boga hajolt a vállamra
  kebelemre zöld leveles lombja
  bús szívemre szállott víg illatja
  sok víg napom fordult siralomra
  

  szereti a tik a meggyet

  szereti a tik a meggyet
  ketten szeressünk mink egyet
  jaj istenem milen furcsa
  mikor ketten menyünk oda
  
  zöld a kökény majd megkékül
  most vagyok szerető nélkül
  majd megérik feketére
  találok én szeretőre
  
  gyere babám a kert mellé
  nézzünk egymás szeme közé
  hadd nézzem ki két szemedből
  szeretsz-e tiszta szívedből
  

  szépen szól a virág ökröm csengője

  szépen szól a virág ökröm csengője
  gyüjj el hozzám kisangyalom estére
  hozzál nékem fehér bort és vacsorát
  kedves rózsám ritkán láthatjuk egymást
  
  ha elküldtem barna babám szántani
  kezire adtam a címeres hat ökröm
  meg is mondtam én a barna babámnak
  hogy szántsa föl karád alatt a gyöpöt
  

  ez a lábam ez ez ez

  ez a lábam ez ez ez
  jobban járja mint emez
  te meg lábom jól vigyázz
  mer a másik meggyaláz
  
  piros alma csutája
  sebes a babám szája
  meg kell annak gyógyulni
  ha meg akar csókolni
  

  6. este a gyimesbe jártam

  este a gyimesbe jártam
  este a gyimesbe jártam
  a búva' megtalálkoztam
  a búva' megtalálkoztam
  
  a' szerződést kötött vélem
  a' szerződést kötött vélem
  hogy ő e' nem marad tőlem
  hogy ő e' nem marad tőlem
  
  édes lelkem fényes napom
  homályba borút csillagom
  kit e'vesztettem kapom
  kit e'vesztettem kapom
  
  minden piros hajnal előtt
  minden piros hajnal előtt
  könnyemen mosdom meg előbb
  könnyemen mosdom meg előbb
  

  7. bus az idő a nap nékű

  bus az idő a nap nékű
  bus vagyok szerető nékű
  olyan vagyok én a' nékű
  mint rózsafa bimbó nékű
  
  busulhatok amíg élek
  mer én arra rejá érek
  kezem fejemre kapcsolom
  magamat úgy vigasztalom
  mégis jókedvet mutatok
  ne tudják meg hogy búsulok
  

  8. nádfedeles e mi házunk e mi házunk teteje

  nádfedeles e mi házunk e mi házunk teteje
  s a szegénység kikönyököl kikönyököl belőle
  s nem megmondtam régi babám kedves babám ne szeress
  nincs egyebem mint amit karom keres
  
  nincs egyebem egyetlenegy egyetlenegy pohárom
  s a pohárban egyetlenegy egyetlenegy virágom
  s a virágnak az a neve az a neve nefelejcs
  s ne ölelj meg ha igazán nem szeretsz
  s a virágnak az a neve az a neve rezeda
  s ha meghalok ültessék a síromra
  

  10. édesanyám sok szép szava

  édesanyám sok szép szava
  kit fogadtam kit nem soha
  
  megfogadnám de már késő
  hull a könnyem mint az eső
  
  erdőszélen liliomszál
  tőlem rózsám ne irtózzál
  
  mer én vagyok az a madár
  kit a szíved régóta vár
  
  én vagyok az a gerlice
  ki a párját elvesztette
  
  egy vadgalamb elkergette
  szerelmünket irigyelte
  

  12. kicsik és nagyok

  kis küküllő gyönge vize
  kis küküllő gyönge vize
  az én babám fürdik benne
  az én babám fürdik benne
  tralalala-la...
  
  én is megfürödtem benne
  rejám ragadt a szerelme
  
  árok árok de mély árok
  nem gondoltam hogy így járok
  
  benne vagyok beleestem
  a szerelem rabja lettem
  
  beleestem benne vagyok
  soha meg nem szabadulok
  

  királyfalvi hegytetőn

  királyfalvi hegytetőn
  integet a szeretőm
  trara-ra-ra...
  
  ne integess nem megyek
  én a tied nem leszek
  
  fehér kendőt lobogtat
  engem oda csalogat
  
  ne csalogass nem megyek
  én a tied nem leszek
  
  királyfalvi határon
  nem volt eső a nyáron
  
  nem nőtt meg a kenderem
  kurta lett a pendelyem
  nem nőtt meg a kenderem
  kurta lett a pendelyem
  
  ha te tudnád amit én
  ki babája vagyok én
  nem vagyok én senkié
  csak a kedves babámé
  
  fekete szárú cseresznye
  hamis a barna menyecske
  hamis az ő szeme-szája
  ha legényt lát kacsint rája
  
  sűrű szita szakadék
  a vénasszony akadék
  
  nézd meg anyám mit mutatok
  milyen szép lányt táncoltatok
  egyenesebb a nádszálnál
  szebb a csukros violánál
  
  ne nézd babám szennyes vagyok
  mer én szolgalegény vagyok
  hazamenyek tisztát veszek
  első gazda legény leszek
  

  13. vágják az erdei utat

  vágják az erdei utat
  viszik a magyar fiúkat
  viszik viszik szegényeket
  mind a magyar legényeket
  
  úgy elviszik szegényeket
  mint a szél a leveleket
  
  állj meg babám kérdjelek meg
  ha te elmész hol kaplak meg
  
  galícia közepébe
  két kaszárnya van építve
  
  kettő közül a szebbikbe
  ott leszek én az egyikbe
  
  ha én eztet tudtam volna
  pünkösdbe nyílik a rózsa
  
  nem lennék a senki rabja
  lennék a magam szabadja
  
  szabad madár vagy te babám
  mégis oly ritkán jössz hozzám
  
  ha én olyan szabad volnék
  minden este nálad volnék