bolt.piarista.hu

Nóták

  Új élő népzene / 05 / 2

  3. úgy elmenek rózsám valamerre

  úgy elmenek rózsám valamerre
  bukovina kellős közepébe
  ott leszállok tulipán képembe
  édesemnek háza elejébe
  
  köt ő nekem gyöngyöt e nyakamra
  selyemövet karcsú derekamra
  megüzenem korcsmárosnénak
  küldjön jó bort borivó jánosnak
  
  bort nem iszom fogadásom tartja
  pálinkát nem mer az anyám tiltja
  vizet iszom mikor kedvem tartja
  azt es csak úgy ha édesem adja
  
  azt is csak úgy ha szájából adja
  mint küsmadár e fiát itatja
  azt is csak úgy ha szájából adja
  mint küsmadár e fiát itatja
  

  6. erdő szélén lakik az édesanyám

  erdő szélén lakik az édesanyám
  de sok madár csicsereg be ablakán
  azt csicsergi azt kesergi bújában
  társam nélkül bujdosom a világban
  
  jaj de bajos ki a párját elveszti
  a madár is párját sírva keresi
  elrabolták az erdőnek vadjai
  megsiratják a zöld erdő lombjai
  

  jaj istenem de mit értem

  jaj istenem de mit értem
  amit soha nem reméltem
  jót reméltem rosszat értem
  jaj de megszenvedtem érte
  
  fáj a szívem nem tagadom
  hogy miért fáj nem mondhatom
  csak magamban eltitkolom
  azzal magam elhervasztom
  

  10. boldogi népdalok

  sej most építik a boldogi templomot
  kilenc kislány hordja rá a homokot
  kilenc kislány kilenc barna legénnyel
  sej mindegyik a maga szeretőjével
  
  a boldogi templom piros bádogos
  az én kedves kisangyalom de magos
  ha magos is nem kell azzal gondolni
  majd lehajol ha meg akar csókolni
  
  fölszánttatom a boldogi temetőt
  vetek bele a lovamnak legelőt
  magamat is bele vetem virágnak
  aki szeret majd leszakajt magának
  

  nincsen párja a boldogi kislánynak

  nincsen párja a boldogi kislánynak
  mikor elmegy a templomba vasárnap
  olvasó és imakönyv a kicsi kezébe
  régi szeretője van az eszébe
  
  nincsen párja a boldogi kislánynak
  mikor elmegy szombat este a bálba
  tizenhárom ráncos szoknya ring a derekán
  barna legény kopogtat az ablakán
  
  ne kopogtass barna legény gyere be
  ölelőre vár a karom idebe
  két karommal ölelem a kicsike babám
  előttem a rezes banda muzsikál
  

  új a kendőm selyemkendőm el akarom viselni

  új a kendőm selyemkendőm el akarom viselni
  de az anyám nem akarja engedni
  engedd anyám nem a te pénzed ára bánja
  a szeretőm akkor vette mikor jött szabadságra
  
  új a kendőm selyemkendőm jaj de hosszú a rojtja
  lehajulok a lábam fejét takarja
  eladom a százforintos selyem kendőmöt
  ha csak lehet kiváltom a katona szeretőmöt
  

  szép boldogon sej-haj kidobolta a bíró

  szép boldogon sej-haj kidobolta a bíró
  rózsafával tüzel a szolgabíró
  én is fogok rózsafával tüzelni
  fog még engem sej-haj ki elhagyott szeretni
  
  ablakomba sej-haj három cserép muskátli
  mind a három három színűt virágzik
  virágomnak az a neve nefelejcs
  minek jártál hozzám ha tudtad hogy nem szeretsz
  

  rászállott a fecske a vasútra

  rászállott a fecske a vasútra
  isten veled babám utoljára
  isten veled nem fogsz többé látni
  tudom fog az árva szíved fájni
  
  megfogadtam nem leszek szerelmes
  tudok parancsolni a szívemnek
  de már látom nem bírom megtenni
  újra muszáj szerelmesnek lenni
  

  13. szent istván ének

  hol vagy magyarok
  tündöklő csillaga
  dicső istván király
  hazánknak oszlopja
  
  hozzád buzgó szívvel
  mindnyájan járulunk
  ki voltál mindenkor
  éltünkben gyámolunk
  
  virágoskert vala
  régen pannónjában
  kit e szűz mária
  híven öntöz vala
  
  jó kertnek kertésze
  istván király vala
  árva magyaroknak
  választott ez napja
  
  mint a virágoskert
  hazánk úgy újula
  általad pogányság
  szépen kitisztula
  
  dicsértessél isten
  te szent országodban
  hogy új királyt adtál
  nékünk szent istvánban
  
  reménységünk vagyon
  benned s máriában
  mi magyar hazánknak
  nagy pátrónájában
  
  kinek még éltedben
  minket ajánlottál
  és szent koronádat
  néki felmutatád
  
  hazánkban ó atyánk
  nyerj szent békességet
  távoztass el tőlünk
  minden ellenséget
  
  növekedjen néped
  hit ékességében
  részeltessen végre
  ég dicsőségében