bolt.piarista.hu

Nóták

  Új élő népzene / 06

  1. üzent nékem jános deák

  (szék)

  elosztották a bánatot
  ott se vótam mégis jutott
  ha még egyszer elosztanák
  talán mind is nekem annák
  
  szemem felvetem az égre
  hull a könnyem le a földre
  hull előmbe hull a földre
  hull bánatos kebelembe
  
  szép a tavasz szép a nyár
  szép aki párjával jár
  szép a tavasz szép a nyár
  szép aki párjával jár
  
  ne menj jégre mer elesel
  ne szeress mert boldog leszel
  jégre mentél el is estél
  szerettél boldog nem lettél
  
  jaj de bánom egy dógomat
  hogy így megcsaltam magamat
  virágok közt rózsa voltam
  választani mégse tudtam
  
  választottam de már késő
  mer elmúlt a sok szép idő
  választottam de már késő
  esik előttem az eső
  

  üzent nekem jános deák

  üzent nekem jános deák
  kell-e babám a gyöngyvirág
  nem kell nekem a gyöngyvirág
  maga sem kell jános deák
  
  üzent nekem a katona
  kell-e babám karton szoknya
  nem kell nekem karton szoknya
  maga sem kell a katona
  
  üzent nekem a kalmár is
  kell-e babám piros kláris
  nem kell nekem piros kláris
  maga sem kell a kalmár is
  
  üzent nekem csizmadia
  kell-e babám piros csizma
  nem kell nekem piros csizma
  maga sem kell csizmadia
  la-la-la
  
  üzent nekem barna pista
  kell-e babám szelíd csókja
  jaj kell nekem szelíd csókja
  maga is kell barna pista
  la-la-la
  

  2. széki dalok

  csak azt mondd meg jó galambom
  hogy melyik úton mész el
  felszántatom azt az utat
  aranyos ekével
  
  be is vetem én azt
  szemen szedett gyönggyel
  be is boronálom azt
  sűrű könnyeimmel
  
  jaj de szépen szól a cimbalom
  mi lesz belőlünk galambom
  belőled egy filemile
  ki a párját elvesztette
  belőlem egy szép szomorú
  egy szép elhervadt koszorú
  

  temetőbe kék ibolya

  temetőbe kék ibolya
  szívem gyászba van borulva
  nem egyébért csak teérted
  amér tiltva vagyok tőled
  
  tiltnak rózsám tiltnak tőled
  mer én igazán szeretlek
  tilt az apám tilt az anyám
  tilt az egész famíliám
  
  boldog volt az én életem
  amíg szeretni nem kezdtem
  mióta szeretni kezdtem
  minden bánatba részt vettem
  
  irigyeim annyin vannak
  mint a kutyák úgy ugatnak
  adok nekik egy víg napot
  hadd ugassák ki magukat
  
  temetőbe kék ibolya
  nem leszek szerelmes soha
  láncot veretek szívemre
  megmutatom bírok vele
  

  a kapuba a szekér

  a kapuba a szekér
  eljött a menyasszonyér
  a menyasszony azt mondja
  nem menek férjhez soha
  
  párnahaja szövetlen
  derékalja töltetlen
  a tolluja a tóba
  a vadréce hordozza
  a vadrucát megöljük
  s a tolluját elvesszük
  
  örömanya gyüjjön ki
  a kapuját nyissa ki
  eressze be a vejét
  a lánya szeretőjét
  la-la-la
  

  4. bereg náni

  (ballada, nyíradony)

  bereg náni kiment az erdőre
  lefeküdt a tölgyfa levelére
  egyet-kettőt kiáltottam néki
  kelj fel náni mert meglát valaki
  
  felkelt náni elment a kocsmába
  kilenc zsandár nyomba ment utána
  parancsolja a csaplárosnénak
  száz icce bort mérjen a zsandárnak
  
  száz icce bort száz szál gyertyát mellé
  hadd igyon a szegény zsandár legény
  nem kell nekünk senki ingyen bora
  csakhogy bereg náni el van fogva
  
  bereg nánit a zsandár vallatja
  szeretője az ajtón hallgatja
  ne halld babám az én bűneimet
  elvesztettem a három gyermekemet
  
  egyet tettem diófa tövébe
  másodikat a tisza fenekére
  harmadiknak ma lettem gyilkosa
  gyászba borult a szívem miatta
  
  bereg náni piros pántlikája
  nem teszi már többet a hajára
  vasat vernek a kezire lábára
  úgy kísérik a kállai várba
  úgy kísérik az örökös fogságra
  

  6. katonadalok

  hej csillag csillag szép hajnali csillag
  éjfél után de hamar megvirrad
  virrasztja a szegény legényeket
  hej kit az ősszel katonának visznek
  
  hej lányok lányok kis konyári lányok
  közületek csak egyet sajnálok
  ha az az egy köztetek nem volna
  hej az életem százszor könnyebb volna
  
  hej anyám anyám kedves édesanyám
  szedje össze minden civil ruhám
  indítson el engem arr' az útra
  hej honnan még a madár sem jön vissza
  

  nem messze van az én babám tanyája

  nem messze van az én babám tanyája
  idelátszik sudár jegenyefája
  fújja a szél lengeti katonának kell menni
  sajnálom a szeretőmet itt hagyni
  
  katonának kell menni a legénynek
  a gazdagnak csak úgy mint a szegénynek
  de a gazdag kiváltja hat hónapos korába
  a szegény meg három évig szolgálja
  
  mikor kezdtem kufferomba pakolni
  édesanyám akkor kezdett siratni
  édesanyám ne sirass köszönöm a nevelést
  lehajolok megcsókolom a kezét
  

  kedves édesanyám nincs énnékem szeretőm

  kedves édesanyám nincs énnékem szeretőm
  nincs ki mossa fehér csipkés zsebkendőm
  mosd ki anyám fehér legyen mint a hó
  itt október sej haj szól a magyar kommandó
  
  kedves édesanyám nem írok több levelet
  mert a golyó elvitte a kezemet
  gyere pajtás írd meg a jó anyámnak
  ne várja levelét a katona fiának
  

  mikor megyek galícia felé még a fák is sírnak

  mikor megyek galícia felé még a fák is sírnak
  rezgő nyárfa hullatja levelét az is engem sirat
  sirass sirass rezgő nyárfa
  boruljál a babám vállára
  súgjad néki bele a fülébe
  fáj fáj fáj a szívem érted babám
  fáj fáj fáj a szívem érted
  
  édesanyám legszebb rózsafája én vagyok az ága
  én vagyok az első ferenc józsef vitéz katonája
  százhúsz éles nyomja a vállam
  szívemet a fekete bánat
  el kell hagyni a jó édesanyám
  holtig fáj a szívem érted anyám
  holtig fáj a szívem érted
  

  8. elmentem én a szekerrel

  (domaháza)

  elmentem én a szekerrel
  onnan leestem a fődre
  nagyon megüttem a nyakam
  utána meg a két vállam
  a nyakamot két vállamot
  utána a két karomot
  
  oda megyen bartusz jános
  vigyük be hát innen má most
  de hogy maga ő nem bírta
  pista szomszédját szólítja
  
  be is vittek a házamba
  lefektettek az ágyamba
  lefektettek az ágyamba
  ott jajgattam én magamba
  
  de a fiam azt mondotta
  öt forintért kigyógyítja
  de a menyem azt felelte
  másra jobban kellene
  

  ezér a legényért

  ezér a legényért
  nem adnék egy almát
  aki minden aki minden szombat este
  keresi a lovát
  
  ne keresd a lovad
  mer be van az hajtva
  domaházi híres bíró udvarába
  szól a csengő rajta
  
  ösmerem a lovam
  csengő szólásáról
  megösmerem a domaházi szeretőm a
  büszke járásáról
  

  ha még egyszer lyány lehetnék

  ha még egyszer lyány lehetnék
  tira-tira-tira-tirajrom
  megnézném hogy kihe' mennék
  tira-tira-tira-tirajrom
  
  megválogatnám a legényt
  tira-tira-tira-tirajrom
  mint a piacon az edényt
  tira-tira-tira-tirajrom
  
  az edénynek a mázossát
  tira-tira-tira-tirajrom
  a legénynek a jánossát
  tira-tira-tira-tirajrom
  

  10. tavaszi szél vizet áraszt

  (mezőkeszü)

  tavaszi szél vizet áraszt
  minden madár társat választ
  
  hát én immár kit válasszak
  szívet szívért kinek adjak
  
  az ifjúság sólyommadár
  addig víg míg szabadon jár
  
  jaj énnékem szegénynek már
  szívem víg örömet nem vár
  
  ha én aztat tudtam vóna
  hogy tavasszal nyílik rózsa
  
  sohase búsultam vóna
  most szívemen bú nem volna
  
  de én eztet nem tudhattam
  úgy búsultam majd meghaltam
  
  búval élem világomat
  az egész ifjúságomat
  

  12. szerelem szerelem

  (somogy)

  szerelem szerelem
  átkozott gyötrelem
  szerelem szerelem
  átkozott gyötrelem
  
  mért nem virágoztál
  minden falevelen
  minden falevelen
  cédrusfa tetejen
  
  de nem az a rózsa
  ki kiskertben nyílik
  hanem az a rózsa
  ki egymást szereti
  

  14. marosszéki népdalok

  nem arról hajnallik amerről hajnallott
  nem arról hajnallik amerről hajnallott
  magam sorsa felől szomorú hírt hallok
  magam sorsa felől szomorú hírt hallok
  
  árad napról-napra bánatja szívemnek
  árad napról-napra bánatja szívemnek
  mert végire jártam szabad életemnek
  mert végire jártam szabad életemnek
  

  elmentem az útra vizet merítni

  elmentem az útra vizet merítni
  odajött a kis gölice csacsogni
  körme között hozott egy kis újságot
  hogy mind elfogták az ifiúságot
  
  sok szegény kislánynak szeme könnyezik
  mikor a babáját felöltöztetik
  sok szegény kislánynak szeme könnyezik
  mikor a babáját felöltöztetik
  

  20. húsvéti ének

  (moldva)

  úr krisztus feltámada
  mi bűnünket elmosa
  és kiket ő szerete
  mennyországba felvive
  úristen megváltá
  mindez világot
  szent halálával
  
  dicsőséges úr krisztus
  halottiból feltámada
  mi is őtet dicsérjük 
  vigasságos énekkel
  úristen megváltá
  mindez világot
  szent halálával
  

  feltámadt krisztus e napon

  feltámadt krisztus e napon
  alleluja hála legyen az istennek
  
  hogy az ember vigadozzék
  alleluja hála legyen az istennek
  

  21. serény magyaros

  (klézse - moldva)

  szeretőm e táncba gyűrje ez ujjába
  minden fordulásba ragyog ez ujjába
  szeretőm es voltál kerítőm es voltál
  verjen meg az isten ha igaz nem voltál
  
  verjen meg az isten veretlen ne hagyjon
  kilenc esztendeig mind ez hideg rázzon
  ne csak egyszer másszor vagy egy végbe kétszer
  vagy minden órában bár csak tizenkétszer
  
  verje meg az isten azt az ördög bábát
  minek tiltotta el tőlem az ő édes fiát
  ha néki fia volt nékem szeretőm volt
  ha néki édes volt nékem szerelmes volt
  

  aki reám haragszik

  aki reám haragszik
  egyék békát tavaszig
  tavasz után egeret
  míg a szeme kimered
  
  eszik eszik a szilvát
  válogassák a magját
  ha nem adnak belőle
  dögöljenek meg tőle
  
  ez az asszony akkora
  mint egy hordó putyina
  hogyne volna akkora
  ha nem dolgozott soha
  
  hosszú fekete retek
  barna legényt szeretek
  azt es azért szeretem
  kék a szeme mint nekem