bolt.piarista.hu

Nóták

  Új élő népzene / 07

  1. sűrű és ritka magyar

  (ördöngösfüzes)

  nem úgy van most mint volt régen
  nem az a nap süt az égen
  nem az a nap nem az a hold
  ej-haj nem az a hold
  
  napom-napom fényes napom
  süss fel egyszer világoson
  ne csak mindig homályoson
  ej-haj világoson
  

  3. szeretem patak mellett lakni

  (serény magyaros és kettős, moldva)

  szeretem szeretem patak mellett lakni
  szeretem szeretem patak mellett lakni
  mert az én édesim oda jár itatni
  mert az én édesim oda jár itatni
  
  hat lovát itassa magát fitogtassa
  hat lovát itassa magát fitogtassa
  két piros orcáját vélem csókoltassa
  s a karcsú derekát ... ringassa
  

  6. kedves babám

  (galga mente)

  sej szombat este kinyittam az ablakot
  onnan néztem a ragyogós csillagot
  ahány csillag ragyogott az égen
  sej annyi csóktól maradtam el a héten
  
  sej szombat este jöttem én a világra
  nem fürdetett engemet meg a bába
  majd megfürdök én a galga vizébe
  sej nem is ülök csak a babám ölébe
  

  kedves babám nem tudom mi van veled

  kedves babám nem tudom mi van veled
  se nem üzensz se nem írsz egy levelet
  nem jár erre postás kocsi se levél
  madár se jár oly hidegen fúj a szél
  
  kedves babám nem esik már az eső
  nem te vagy az kit megcsaltam legelőbb
  letörölöm két orcádról a könnyet
  vesd rám babám világoskék szemedet
  

  zöld fűre szokott a harmat leszállni

  zöld fűre szokott a harmat leszállni
  ha nem nem szeretsz nem muszáj hozzám járni
  ha nem szeretsz ne is ülj az ölembe
  ne kacsingass világoskék szemembe
  
  el is válok nem is tartok szeretőt
  mer a legény nem olyan mint azelőtt
  mint a nádszál lehajlik a partjára
  gyáva legény kit elhagy babája
  

  réten réten réten terem a nád

  réten réten réten terem a nád
  azt gondoltam nékem nevelt anyád
  de már látom hogy nem nékem nevelt
  barna legény felejtsd el a nevem
  
  tanyán tanyán tanyán a lakásom
  a rózsámat jaj de ritkán látom
  pedig annak büszke a járása
  lassan megyen hogy mindenki lássa
  

  8. dél-dunántúli dalok

  ha megunom aranyos életemet
  felszánttatom virágos kiskertemet
  belevetem magamat egy rózsának
  kinek tetszem szakajtson le magának
  
  fehér rózsát akartam szakasztani
  de sötétben nem tudtam rátalálni
  három legény akar engem szeretni
  el is akar a csárdába vezetni
  

  bolond volnék ha búsulnék bánkódnék

  bolond volnék ha búsulnék bánkódnék
  ha az utcán ... ne járnék
  járok is én egy asszony bánatjára
  majd megeszi a fene nemsokára
  
  búra búra búbánatra születtem
  anyám se volt mégis fölnevelődtem
  söveny alatt nőttem fel mint a gomba
  volt szeretőm tíz esztendős koromba
  
  körös-körül borul az ég fölöttem
  boldogtalan szerelemre születtem
  sirat engem a csacsogó madár is
  bánatimtól földre hajlik az ág is
  

  látom rózsám néked mindegy kata

  látom rózsám néked mindegy kata
  aki teelőtted elmegy kata
  legyen szőke legyen barna
  megáll a te szemed rajta kata
  
  árok parton rakjál tüzet kata
  forralj nála édes tejet kata
  szeljél bele zsömlebelet
  avval kínálj meg engemet kata
  szeljél bele lágy kenyeret
  avval kínálj meg engemet kata
  
  a bóhási kertek alatt kata
  de sok utak vannak arra kata
  minden legény egyet csinál
  kien a rózsájához jár kata
  minden legény egyet csinál
  amin a rózsájához jár kata
  

  hopp subám gallérja

  hopp subám gallérja
  túróval van van gombolva
  szalonnával van bévölve
  kendnek is jut belőle
  
  sárga kolompér leves
  engem bizony ne nevess
  mert ha engem nevetöl
  megtudja a szeretőm
  
  hopp kincsem galambom
  nincsen gatyamadzagom
  feleségem az éjjel
  a fogával rágta széjjel
  

  10. a juhászok így élnek

  (vajdaság)

  a juhászok így élnek úgy élnek
  ha nem lopnak cserélnek cserélnek
  eladják a kosokat juhokat
  isszák a jó citronyos borokat
  
  ej te nadrág kis nadrág kis nadrág
  részeges lesz a gazdád a gazdád
  ha részeges ha' legyen ha' legyen
  arra gondja senkinek ne legyen
  

  közel vetem a kenderem a tanyához

  közel vetem a kenderem a tanyához
  közeledik a pöndölöd a gatyámhoz
  a pöndölöd széle a gatyámat érje
  ihaj-tyuhaj egész éjjel
  

  11. hegyek alján

  (búza)

  hegyek alján folydogál el a tisza
  s a szívemet nagy bánat szomorítja
  s a szívemről ki se hullik a bánat
  míg a párja nem leszek a rózsámnak
  
  ezt a legényt még akkor megszerettem
  mikor vele legelőszer beszéltem
  megtetszett a gyönyörű szép szaváért
  s a homlokára göndörödő hajáért
  
  s bíró uram tegyen törvényt ha lehet
  kit szeretek az az enyém nem lehet
  zöld erdőbe azt fütyüli a rigó
  hogy szerelemről nem parancsol a bíró
  sem a bíró sem a jó édesanyám
  azé leszek kit szeretek igazán
  

  12. a nyíregyházi huszároké

  (szatmár)

  édesanya tébe vajba neveli a fiát
  be se tőti de a húsz évet katonának híják
  kilenc orvos de vizitálja tizedik az anyja
  mindig csak azt sírja-ríja katona a fia
  
  édesanya levelet ír katona fiának
  gyere haza de édes fiam halálom napjára
  az ezredes de visszaírta ne várja a fiát
  a nyíregyházi kaszárnyába nyergeli a lovát
  

  nyíregyházi kaszárnya de magos a teteje

  nyíregyházi kaszárnya de magos a teteje
  ráhajlott a fügefának levele
  cserebogár csípd le annak levelét
  le ne törje sejehaj a rezes csákóm tetejét
  
  nyíregyházi kaszárnya sárgára van meszelve
  három évet én is eltöltök benne
  de rá van írva a csákóm oldalára
  hogy három hónap van még hátra ebb'a komisz ruhába
  

  14. botoló és pergető

  (nyírmihálydi)

  van egy nótám van egy botom
  drága kedves kalapom
  azért mondom csillagom
  még egy éjjel mulatok
  
  ...
  

  15. jaj istenem istenem

  (önsirató, kárásztelek - szilágyság)

  jaj istenem istenem istenem
  jaj de elhagyatott vagyok
  mindenkitől megvetve
  nincsen senkim kibe bízzak kihez menjek
  édes jó istenem ne hagyjál el engemet
  hiszen akármerre fordulok
  egyedül vagyok árván maradtam
  mindenki csak ellenem van
  senki se vigasztal meg
  mert árva vagyok
  úgy elhagyott mindenki
  nincsen nékem akihez folyamodjak
  jaj istenem istenem
  mér tudtál így elhagyni engemet
  

  17. mérai keserves

  (kalotaszeg)

  engem anyám megátkozott
  mikor a világra hozott
  szerencsém ne legyen soha
  egész ifjúságomba
  egész ifjúságomba
  
  verd meg isten azt a vermet
  akibe a babám termet
  verd meg isten azt a szívet
  ki hányat lát annyit szeret
  ki hányat lát annyit szeret
  
  lám én csak egyet szeretek
  mégis eleget szenvedek
  s lám én csak egyet szeretek
  mégis eleget szenvedek
  mégis eleget szenvedek
  

  19. kifelé áll a szekeremnek rúdja

  (keserves, hadikfalva - bukovina)

  kifelé áll a szekeremnek rúdja
  isten tudja jóra visz-e vagy rosszra
  elvisz engem messze földre meghalni
  hogy ne tudjon senki ott megsiratni
  
  édesanyám ha meguntál tartani
  vigyél ingem a piacra eladni
  adjál oda a legelső kérőnek
  ha nem adtál a régi szeretőmnek
  
  de szeretnék tölgyfa lenni az erdőben
  ha valaki tüzet rakna belőlem
  mert a tölgyfa kék lánggal ég füst nélkül
  az én szüvem soha nincs bánat nélkül