bolt.piarista.hu

Nóták

  Új élő népzene / 08

  4. jászsági dalok

  a tiszából a dunába foly a víz

  a tiszából a dunába foly a víz
  mi dolog az kisangyalom hogy te sírsz
  hogy ne sírnék hogy ne rínék bánkódnék
  most kezdtelek szeretgetni már elmégy
  
  hogy ha elmégy kisangyalom kívánom
  az utad is piros rózsává váljon
  elébed is mézes harmat csepegjen
  a te szíved soha el ne felejtsen
  
  mi dolog az hogy a tisza befagyott
  hogy engemet a szeretőm elhagyott
  szokása a tiszának a befagyás
  a legénynek szeretője elhagyás
  

  ha felkötöm piros delin kendőmet

  ha felkötöm piros delin kendőmet
  minden szombat este várom a szeretőmet
  de hiába várom úgyis tudom hogy nem jön
  helyette egy kék ibolyás levél jön
  
  kisangyalom ha te tudnád amit én
  milyen igaz szívű hű szeretőd vagyok én
  olyan igaz szívvel vagyok hozzád mint a nap
  aki körös-körül jár az ég alatt
  

  jánoshídi vásártéren ica-te

  jánoshídi vásártéren ica-te
  kislány vásár lesz a héten ica-te
  ezresekér adnak egyet
  jaj de drága mégis vesznek ica-te
  
  jánoshídi vásártéren ica-te
  legény vásár lesz a héten ica-te
  két krajcárér adnak egyet
  jaj de olcsó mégse vesznek ica-te
  

  nincs is annál betyárosabb élet

  nincs is annál betyárosabb élet
  amely legény kukás kislányt szeret
  kukás kislány eltartja csókjával
  édesanyja jó magyar dohánnyal
  

  6. kis pej lovam az alföldet kapálja

  (nyíradony)

  kis pej lovam az alföldet kapálja
  nyíregyházi ... a gazdája
  kapálj lovam úgysem kapálsz több nyáron
  énvélem a nyíradonyi határon
  
  azt hittem a babám szava mind igaz
  pedig annak fele szava se igaz
  fele széna fele zab az árpának
  fele szava se igaz a babámnak
  
  kis pej lovam nem szereti a zabot
  csikó korába jaz árpára kapott
  a szeretőm kapatta jaz árpára
  engemet meg erre a csalfaságra
  

  én istenem de víg voltam ez előtt

  (nyíradony)

  én istenem de víg voltam ez előtt
  míg a babám eljárt a kapum előtt
  de mióta elvitték katonának
  fáj a szívem majd megöli a bánat
  
  a bökönyi zöld erdőbe születtem
  anyám se vót mégis fölnevelődtem
  úgy nőttem fel mint a réten a virág
  árva vagyok nem süt rám a holdvilág
  

  keserű víz nem hittem hogy édes légy

  (nyíradony)

  keserű víz nem hittem hogy édes légy
  barna legény nem hittem hogy csalfa légy
  csalfaságból csaltad meg a szívemet
  a jóisten sose vigasztaljon meg
  
  én is felültem a világ lovára
  de zabolát nem tettem a szájába
  megzabolázott engemet a szerelem
  amíg élek soha el nem felejtem
  

  8.

  este későn falu végön jártam

  (somogy)

  este későn falu végön jártam
  három csillagot az égön láttam
  három csillag mind azt jelentgeti
  hogy minékünk haza el kell menni
  
  csipős csalány van az udvaromba
  szeretőmmel most vagyok haragba
  nem is merek véle beszélgetni
  mert azt mondják akarom szeretni
  
  ha a csalán mellé fekszek megcsíp
  ha a rózsa mellé fekszek megszír
  jaj istenem én most mit csináljak
  mit hazudjak a kedves babámnak
  

  hallod pajtás mit üzent ez a gazdag vitus

  (somogy)

  hallod pajtás mit üzent ez a gazdag vitus
  hogy ő neked régóta öt forinttal adós
  ebből ihatsz jóízűt mer látom szomjús vagy
  a te kedves szomszédodnak kedvét ...
  
  mikor táncol a remete remeg a szakálla
  illeg-billeg a szakálla mégis egyre járja
  ó én édes kiskutyám te vagy az én bundám
  nyakba tevős kis tarisznyám minden alamizsnám
  

  13.

  édes kicsi galambom

  (gyimes)

  édes kicsi galambom
  megyek el a vonaton
  ó ne menj el ne menj el
  háljunk ketten az éjjel
  háljunk ketten az éjjel
  
  úgy akarják ne éljek
  hogy véled ne is beszéljek
  de én aztat megteszem
  mindig véled beszélek
  mindig véled beszélek
  
  a képedet angyalom
  a szívem mellett hordozom
  ha akarod hogyha nem
  mindig itt vagy énvelem
  mindig itt vagy énvelem
  
  ezer lej a zsebemben
  elköltöttem egy este
  hogy egyet ütök a földre
  kettőt a feleségemre
  hogy legyen asszony belőle
  

  16.

  szép a tavasz de szebb a nyár

  (székelyföld)

  szép a tavasz de szebb a nyár
  jaj de szép ki párjával jár
  jaj de szép a párosulás
  aki eltalálja egymást
  
  a tavaszi szél utat száraszt
  minden madár társat választ
  hát én immár kit válasszak
  hogy egyedül ne maradjak
  
  elmém bolyong mint a fölleg
  szívem romlik mint az évek
  mind azt mondják nem búsulok
  hogy az utcákon nem sírok
  
  ... mind a felhő
  hull a könnyem mint az eső
  árkot mos a két orcámra
  mint a zápor az utcákra
  
  jaj istenem kérlek verd meg
  aki miatt gyászt viselek
  

  18.

  beleestem a tiszába szekerestül lovastul

  (nyíradony)

  beleestem a tiszába szekerestül lovastul
  haragszik rám a szeretőm anyástul
  mit ér nékem a szeretőm édesanyja haragja
  én a fiát úgyse szerettem soha
  
  húzzátok rá nyíradonyi cigányok
  mert már nekem utoljára húzzátok
  úgy szóljon a hegedű a cimbalom a kezedbe
  száz kislánynak hasadjon meg a szíve