Jelenlegi hely

Nóták

Új élő népzene / 08

4. jászsági dalok

a tiszából a dunába foly a víz

a tiszából a dunába foly a víz
mi dolog az kisangyalom hogy te sírsz
hogy ne sírnék hogy ne rínék bánkódnék
most kezdtelek szeretgetni már elmégy

hogy ha elmégy kisangyalom kívánom
az utad is piros rózsává váljon
elébed is mézes harmat csepegjen
a te szíved soha el ne felejtsen

mi dolog az hogy a tisza befagyott
hogy engemet a szeretőm elhagyott
szokása a tiszának a befagyás
a legénynek szeretője elhagyás

ha felkötöm piros delin kendőmet

ha felkötöm piros delin kendőmet
minden szombat este várom a szeretőmet
de hiába várom úgyis tudom hogy nem jön
helyette egy kék ibolyás levél jön

kisangyalom ha te tudnád amit én
milyen igaz szívű hű szeretőd vagyok én
olyan igaz szívvel vagyok hozzád mint a nap
aki körös-körül jár az ég alatt

jánoshídi vásártéren ica-te

jánoshídi vásártéren ica-te
kislány vásár lesz a héten ica-te
ezresekér adnak egyet
jaj de drága mégis vesznek ica-te

jánoshídi vásártéren ica-te
legény vásár lesz a héten ica-te
két krajcárér adnak egyet
jaj de olcsó mégse vesznek ica-te

nincs is annál betyárosabb élet

nincs is annál betyárosabb élet
amely legény kukás kislányt szeret
kukás kislány eltartja csókjával
édesanyja jó magyar dohánnyal

6. kis pej lovam az alföldet kapálja

(nyíradony)

kis pej lovam az alföldet kapálja
nyíregyházi ... a gazdája
kapálj lovam úgysem kapálsz több nyáron
énvélem a nyíradonyi határon

azt hittem a babám szava mind igaz
pedig annak fele szava se igaz
fele széna fele zab az árpának
fele szava se igaz a babámnak

kis pej lovam nem szereti a zabot
csikó korába jaz árpára kapott
a szeretőm kapatta jaz árpára
engemet meg erre a csalfaságra

én istenem de víg voltam ez előtt

(nyíradony)

én istenem de víg voltam ez előtt
míg a babám eljárt a kapum előtt
de mióta elvitték katonának
fáj a szívem majd megöli a bánat

a bökönyi zöld erdőbe születtem
anyám se vót mégis fölnevelődtem
úgy nőttem fel mint a réten a virág
árva vagyok nem süt rám a holdvilág

keserű víz nem hittem hogy édes légy

(nyíradony)

keserű víz nem hittem hogy édes légy
barna legény nem hittem hogy csalfa légy
csalfaságból csaltad meg a szívemet
a jóisten sose vigasztaljon meg

én is felültem a világ lovára
de zabolát nem tettem a szájába
megzabolázott engemet a szerelem
amíg élek soha el nem felejtem

8.

este későn falu végön jártam

(somogy)

este későn falu végön jártam
három csillagot az égön láttam
három csillag mind azt jelentgeti
hogy minékünk haza el kell menni

csipős csalány van az udvaromba
szeretőmmel most vagyok haragba
nem is merek véle beszélgetni
mert azt mondják akarom szeretni

ha a csalán mellé fekszek megcsíp
ha a rózsa mellé fekszek megszír
jaj istenem én most mit csináljak
mit hazudjak a kedves babámnak

hallod pajtás mit üzent ez a gazdag vitus

(somogy)

hallod pajtás mit üzent ez a gazdag vitus
hogy ő neked régóta öt forinttal adós
ebből ihatsz jóízűt mer látom szomjús vagy
a te kedves szomszédodnak kedvét ...

mikor táncol a remete remeg a szakálla
illeg-billeg a szakálla mégis egyre járja
ó én édes kiskutyám te vagy az én bundám
nyakba tevős kis tarisznyám minden alamizsnám

13.

édes kicsi galambom

(gyimes)

édes kicsi galambom
megyek el a vonaton
ó ne menj el ne menj el
háljunk ketten az éjjel
háljunk ketten az éjjel

úgy akarják ne éljek
hogy véled ne is beszéljek
de én aztat megteszem
mindig véled beszélek
mindig véled beszélek

a képedet angyalom
a szívem mellett hordozom
ha akarod hogyha nem
mindig itt vagy énvelem
mindig itt vagy énvelem

ezer lej a zsebemben
elköltöttem egy este
hogy egyet ütök a földre
kettőt a feleségemre
hogy legyen asszony belőle

16.

szép a tavasz de szebb a nyár

(székelyföld)

szép a tavasz de szebb a nyár
jaj de szép ki párjával jár
jaj de szép a párosulás
aki eltalálja egymást

a tavaszi szél utat száraszt
minden madár társat választ
hát én immár kit válasszak
hogy egyedül ne maradjak

elmém bolyong mint a fölleg
szívem romlik mint az évek
mind azt mondják nem búsulok
hogy az utcákon nem sírok

... mind a felhő
hull a könnyem mint az eső
árkot mos a két orcámra
mint a zápor az utcákra

jaj istenem kérlek verd meg
aki miatt gyászt viselek

18.

beleestem a tiszába szekerestül lovastul

(nyíradony)

beleestem a tiszába szekerestül lovastul
haragszik rám a szeretőm anyástul
mit ér nékem a szeretőm édesanyja haragja
én a fiát úgyse szerettem soha

húzzátok rá nyíradonyi cigányok
mert már nekem utoljára húzzátok
úgy szóljon a hegedű a cimbalom a kezedbe
száz kislánynak hasadjon meg a szíve