bolt.piarista.hu

Nóták

  Új élő népzene / 09

  3. Székvárosi öreg templom harangja...

  (Szék) - Márczi Anna ,,Tücsi''

  székvárosi öreg templom harangja
  jaj de ritkán hallszik nálunk a hangja
  de amikor elhozza az esti szél
  eszembe jut hogy te engem szerettél
  
  nem szeretsz már nem hallom a harangszót
  nem hoz nekem az életbe soha jót
  sírig tartó hű szerelmet fogadtál
  s az estéli harangszónál megcsaltál
  
  száradjon el minden virág a réten
  aludjon el minden csillag az égen
  nap se süssen gyász borítsa az eget
  mer egy legény csalta meg a szívemet
  

  7. Hej milyen széles az az út...

  (Sárvásár-Körösfő) - Csige Ildikó

  hej milyen széles jaj de széles az az út
  amelyiken kilenc betyár elindult
  lépik egyet lépig kettőt meg-megáll
  hej csaplárosné udvarára besétál
  
  hej csaplárosné adjon isten jó estét
  adjon isten magoknak is szerencsét
  csaplárosné ne kívánjon szerencsét
  hej még ma este megfordul benne ja kés
  
  hej pincér lányom szaladj le a pincébe
  hozzál fel bort az aranyos iccébe
  nem kell nékünk sem a bora sem maga
  hej még a piros vért ki nem öntjük rajta
  
  hej csaplárosné kimene a kiskertbe
  föltekintett a csillagos nagy égre
  én istenem vedd fel az én lelkemet
  hogy ne igya bé föld a piros véremet
  

  8. Kalotaszegi hajnali

  Vilmos együttes

  ha meghalok jó anyám széles úton vigyetek
  a babám kapujába letegyetek
  nyissátok fel a gyászkoporsóm fedelét
  hogy a kedves galambom hullassa rám a könnyét
  
  ha meghalok jó anyám a zöld erdőbe vigyetek
  egyenest a tölgyfa alá tegyetek
  nem kell szóljon a gyászos harang
  fejem fölött jó anyám sírni fog egy vadgalamb
  

  10. Arra kérem...

  (Körösfő) - Kallós Angelika

  arra kérem az én jó istenemet
  gyógyítsa meg az én árva szívemet
  gyógyítsa meg az én árva szívemet
  gyenge szívem nem sokára megreped
  
  fáj a szívem kimondani nem lehet
  s akiér fáj gyógyítani sem lehet
  majd meggyógyít a koporsóm deszkája
  mikor a föld suhogva omlik reája
  
  de szeretnék az égen csillag lenni
  s az ég alján homályosan ragyogni
  éjfél körül kerülgetném az eget
  ha megtudnám hogy a babám kit szeret
  

  12. Tóth Antal és Zombori Györgyi - Tápai (Alföld)

  engiéknél ablak alatt sej-haj diófa

  (Alföld)

  engiéknél ablak alatt sej-haj diófa
  szagos annak a levele két ág van rajta
  
  egyik ágon farkas imre jaj de furulyál
  másik ágon engi julcsa jaj de sírdogál
  
  fenyőfából küszöbömet szétgázolta kend
  piros szélű pántlikámat elmulatta kend
  
  piros szélű pántlikámat elmulatta kend
  csipkés szélű kiskendőmet elkártyázta kend
  
  ablak alól nagy diófát kivágatta kend
  kerek ágú ringó bölcsőt csináltatott kend
  

  nem köll néköm türiné türiné

  (Alföld)

  nem köll néköm türiné türiné
  csak a türi lánya lánya
  tűzre töszöm türinét
  kását főzök nála
  
  a tápai csipögött csipögös
  csipkefára billögött billögött
  a tápai szaggatott
  ajtó mögé ballagott
  
  a tápai szaggatott szaggatott
  ajtó mögé ballagott ballagott
  a tápai galuska
  az ajtóig rúg vissza
  

  ángyi sütött rétest

  (Alföld)

  ángyi sütött rétest
  nem adott belőle
  kivitte a kertbe
  talléros teknőbe ?
  
  arra ment a bácsi
  nagy fekete szűrbe
  megfogta az ángyit
  a kert közepébe
  
  de jó kendnek bácsi
  az ángyival hálni
  az ángyival hálni
  a rétest mögönni
  
  zöld uborka szára
  fölfolyott a fára
  az én rózsám árva
  én löszök a párja
  
  arass rózsám arass
  mögadom a garast
  ha én mög nem adom
  mögadja galambom
  

  15. Lehőcz Diána

  (Gyimes) - Elment a hó a hegyekről...

  elment a hó a hegyekről
  de a bú nem a szívemről
  ej de menj el bánat a szívemről
  legyen elég becsületből
  
  de mennyit sírtam életembe
  hogy ruhát moshatnék benne
  ej de mosd ki babám az ingemet
  s azután a bús szívemet
  
  mer odafenn az égen hajnalcsillag
  magyarország fölött ragyog
  ej de azért van az olyan messze
  fáj a régi babám szüve
  

  18. A szegényt a szépségéért...

  (Gyimes) - Boróka Énekegyüttes

  azér amér szegény vagyok

  (Gyimes)

  azér amér szegény vagyok
  megölelem a gazdagot
  a gazdagot a pénzéért
  a szegényt a szépségéért
  
  a száz lejnek négy sarka van
  ?
  igyál babám s adj nekem es
  szomjan ne haljak meg én es
  

  még az éjjel nem aludtam egy órát

  (Gyimes)

  még az éjjel nem aludtam egy órát
  mindig hallgattam a babám panaszát
  éjfél tájban mégis elszenderedtem
  rólad babám minden gondom levettem
  
  jobbra-balra forgatom a gyűrűmet
  visszavárom a régi szeretőmet
  mer én avval olyan világot élek
  hogy még egyszer senkivel se cserélek
  

  csipkés a szőlő levele

  (Gyimes)

  csipkés a szőlő levele
  vártalak babám az este
  ha nem jöttél más is várhat
  nálam kedves nem csak te vagy
  
  ha eljöttél csendesen járj
  ablakimnál halgatózzál
  páros ajtón szépen zergess
  az uramat fel ne ébreszd
  

  ha én násznagy lettem volna

  (Gyimes)

  ha én násznagy lettem volna
  eddig hazamentem volna
  de mivel hogy vendég vagyok
  holnapra es itt maradok
  
  eddig vendég jól mulattál
  ha tetszenék indulhatnál
  . otthon lefeküdnek
  nálunk még ágyat sem vetnek
  
  nem es vetnek mindenkinek
  csak az ügyes legényeknek
  kelj fel gazda kerülj botra
  s a vendéget indítsd útra