bolt.piarista.hu

Nóták

  Új Pátria / 09 Nagykarácsony - Kiskarácsony

  1. köszöntő

  (gerendkeresztúr)

  az hatalmas isten mindenek adója
  ne legyen éltednek soha fogyasztója
  hanem inkább legyen hű szaporítója
  s ellenségednek erős megrontója
  
  nézd el az egeken a csillag járását
  a tengernek partján fények sokaságát
  küldje isten hozzád annyi sok áldását
  karácsony napjára vigasság angyalát
  

  2. betlehem kis falujába

  (buza)

  betlehem kis falujába
  karácsonykor éjféltájba'
  fiúisten ember lett
  mint kisgyermek született
  
  őt nevezték jézuskának
  édesanyját máriának
  ki pólyába takarta
  befektette jászolyba
  
  az angyalok fenn az égben
  mennyei nagy fényességben
  mennyeien zengenek
  dicsőség az istennek
  
  pásztorok a falu mellett
  báránykákat legeltetnek
  hallották az éneket
  betlehembe siettek
  
  megtalálták a jászolyba
  jézuskát az istállóba
  és őt szívből imádták
  mennynek-földnek királyát
  
  jézust sokan nem szerették
  a rossz emberek üldözték
  míg egy éjjel elfogták
  pilátushoz hurcolták
  
  elítélték kínhalálra
  megfeszítni keresztfára
  megfeszítni keresztfára
  sírt csinálni kősziklába
  
  levették a keresztfáról
  sírt csináltak kősziklából
  testét odahelyezték
  és katonák őrizték
  
  de nem sokáig maradt ott
  húsvét napján feltámadott
  és elküldte a szentlelket
  szenteljen meg minden lelket
  
  ...
  
  megzendült az ének ember gyermek ajkán
  az úrjézus krisztus születése napján
  örömünnepe van az emberiségnek
  öröme a földnek ünnepe az égnek
  a várva-várt vendég hozzánk megérkezett
  az ígért messiás jézus megszületett
  jézus az árváknak igaz szószólója
  a bánatos szívnek megvigasztalója
  akik a búbánat poharát ürítik
  hozzon az úrjézus boldog jövőt nékik
  ámen
  

  4. florile dalbe

  (alsójára)

  colo-colo după deal
  florile dalbe
  este-un biet de pacurăr
  
  cu fluiera de marăr
  florile dalbe
  cu fluiera de marăr
  
  cănd cu fluiera ziceau
  florile dalbe
  taote oile-ntorceau
  
  numai biata băluţa
  florile dalbe
  sta-n genunchi şi se ruga
  
  să vie primăvara
  florile dalbe
  c-atuncea-i dulce iarba
  
  sculaţi sculaţi boieri mari
  florile dalbe
  sculaţi voi români plugari
  
  că vă vin colindători
  florile dalbe
  că vă vin colindători
  
  noaptea pe la cântatori
  florile dalbe
  noaptea pe la cântatori
  
  şi v-aduc un dumnezeu
  florile dalbe
  să vă mîntuie de rău
  
  un dumnezeu nou-născut
  florile dalbe
  un dumnezeu nou-născut
  
  cu flori de crin învlăscut
  florile dalbe
  cu flori de crin învlăscut
  
  el vă zice şa trăiţi
  florile dalbe
  într-un mulţam fericiţi
  
  ...
  
  ott túl a dombon
  fehér virágja
  van egy szegény juhász
  
  bodza furulyával
  fehér virágja
  bodza furulyával
  
  mikor a furulyával játszott
  fehér virágja
  a juhok mind visszatértek
  
  csak a kis fehér bárány
  fehér virágja
  térdelt le és imádkozott
  
  hogy jöjjön végre a tavasz
  fehér virágja
  mert akkor édes a fű
  
  keljetek fel nagyurak
  fehér virágja
  szántó-vető románok
  
  mert jönnek a kántálók
  fehér virágja
  mert jönnek a kántálók
  
  éjjel énekesek körül
  fehér virágja
  éjjel énekesek körül
  
  hoznak egy istent
  fehér virágja
  hogy megszabadítson a rossztól
  
  egy újszülött istent
  fehér virágja
  egy újszülött istent
  
  babérlevelekkel borítottat
  fehér virágja
  babérlevelekkel borítottat
  
  ő azt mondja hogy éljetek
  fehér virágja
  még sok boldog éveket
  

  6. e becses éjszaka

  (szilágysámson)

  e becses éjszaka nevezetes
  ennek emlékezete örvendetes
  rég megjövendölte a szent ézsaiás
  hogy testben eljön majd a messiás
  
  betelt a próféták szent mondása
  úrjézus született e világra
  ennek emlékezetére karácsonyt ünneplünk
  angyali sereggel örvendezünk
  

  7. cigány és magyar kánta

  (jód, máramaros)

  pukhleasz o del devlale devla
  taj kade phuv aviljasz
  o jezusz akana
  
  ...
  
  felkelt az isten
  és így a földre eljött
  most jézus
  

  8. elindult szent józsef

  (gerendkeresztúr)

  elindult szent józsef
  teljes mátkájával
  és a szűz máriával
  
  szállást keresének
  szállást nem kapának
  szállást nem kapának
  
  még messziről látják
  ajtókat bezárják
  ajtókat bezárják
  
  született a jézus
  a barmok jászlába
  és a szűz máriába
  
  köszöntő
  
  áldjuk és dicsérjük az egeknek urát
  hogy megértük karácsony napját
  tudom disznót jót öltetek
  kolbászt májast tőtettetek
  ha engem nem részesíttek
  több karácsonyt ne érjetek
  

  10. elindult szent józsef

  (mezőkölpény)

  elindult szent józsef
  szent szűz máriával
  szállást kéregetni
  szállást nem advának
  
  szállást nem advának
  csak szűz máriának
  csak szűz máriának
  
  elrendelték őket
  elrendelték őket
  messze egy városba
  betlehem városba
  
  ott született jézus
  ott született jézus
  barmoknak jászlába
  nem vetett ágyába
  
  párnája nem vala
  párnája nem vala
  lágy szalma dunyhája
  lágy szalma dunyhája
  
  ő szegény úgy fázik
  ő szegény úgy fázik
  könnyeitől ázik
  könnyeitől ázik
  
  fújjátok fújjátok
  mennybéli angyalok
  az arany trombitát
  az arany trombitát
  

  12. nem sajnálom fáradságom

  (ördöngösfüzes)

  nem sajnálom fáradságom
  csak úrjézust megláthatnám
  
  paradicsom szegeletben
  arany szőnyeg leterítve
  
  azon fekszik az úrjézus
  az úrjézus isten fia
  
  jobb kezében aranyalma
  bal kezében aranyvessző
  
  megsuhintja aranyvesszőt
  zúg az erdő cseng a mező
  
  nem láthatnék szebb gyümölcsfát
  mint úrjézus keresztfáját
  
  piros vérrel virágozik
  szentlélekkel illatozik
  
  ...
  
  mennyei muzsika szent angyal zenéje
  ma született jézus áldott az ő neve
  napkeleti bölcsek hoztak neki ruhát
  hogy felruházzák a szegényt s az árvát
  egy király ki tőle hatalmát féltette
  kisgyerek korában halálra ítélte
  áldott karácsonyt kívánok
  

  13. mîndră-i seara lui crăciun

  (mezőszopor)

  dumnezeu din început
  mîndră-i seara lui crăciun
  
  toata lumea a făcut
  mîndră-i seara lui crăciun
  
  şi-o făcut pe domn' cristos
  mîndră-i seara lui crăciun
  
  pe adam cu ... frumosu
  mîndră-i seara lui crăciun
  
  şi laolaltă i-onsoţitu
  mîndră-i seara lui crăciun
  

  14. ustyen, ustyen, mo romále

  (szásztancs)

  ustyen ustyen le romále
  te dikheszo na maj dikhle
  szar huljelo szuntodelo
  szar hultyelo szuntodelo
  
  ande barle lulugyángri
  
  o zsidove thopoganya
  
  szarhonelesz teginyelesz
  
  ande remnica csunelesz
  
  o szuntodel jegündinygyja
  vilamlingya te dörgingya
  
  szo hindela ampohárosz
  
  hinoratle krisztuseszo
  theonávle guledeleszo
  
  szokeresztu pure gazse
  
  givetinau phuszantinau
  
  ...
  
  delo dragonemo romále
  teriszasz budhszavathikolondake
  bakhtjae szasztima ode kuiaina szeoremi
  

  15. cigány kánta

  (szászfenes)

  la csiraki tereszen budkholonde szarkala
  szaszoszte bakhtale
  

  17. dimineaţa lui crăciun

  (alsájára)

  sub dumbrava muntelui
  dimineaţa lui crăciun
  
  sunt nouă păcurărei
  dimineaţa lui crăciun
  
  ăl mai mare de strinare
  dimineaţa lui crăciun
  
  ăl mai mic îi străinelu
  dimineaţa lui crăciun
  
  lui grele jele juiere
  dimineaţa lui crăciun
  
  pe el unde să -l îngroape
  dimineaţa lui crăciun
  
  sub fundul găleţiloru
  dimineaţa lui crăciun
  
  în strunguta oiloru
  dimineaţa lui crăciun
  
  ...
  
  a hegy aljában
  karácsony reggele
  
  van kilenc juhász
  karácsony reggele
  
  a legnagyobb ...
  karácsony reggele
  
  a legkisebb az idegen
  karácsony reggele
  
  neki nehéz bánatot suttogott
  karácsony reggele
  
  hogy hol temessék el
  karácsony reggele
  
  a vödrök alá
  karácsony reggele
  
  a juhkarámba
  karácsony reggele
  
  

  18. úristennek fia

  (szék)

  úristennek fia
  üdvösségünk atyja
  megszületett nékünk
  áldozatunk papja
  
  mert az atyaisten
  megígérte vala
  hogy szent fiát nékünk
  váltságunkra adja
  
  született a jézus
  bethlem városába'
  vendégfogadónak
  alacsony jászlába'
  
  bepókálva fázik
  egy kis rongyocskába'
  a sok vendégektől
  nem tér a szobába
  
  ...
  
  eljött a karácsony borzos szakállával
  kiszakadt a csizmám nem győzöm szalmával
  adjanak egy garast akár egy petákot
  hogy tetessek reá egy borzasztó nagy tákot
  

  19. jézus megváltó istenünk

  (gyergyócsomafalva)

  jézus megváltó istenünk
  kit szent atyánk nemzett nekünk
  egyenlő felségben vele
  előbb mint fény s világ leve
  
  atyád visszfénye e szent ige
  örök reményünk kútfeje
  hallgasd meg összes híveid
  szívünknek esdekléseit
  
  emlékezzél meg kegyesen
  hogy egykor a szűz kebléből
  ...
  
  ó jézus dicső üdvösség
  ki a szűztől ma születék
  veled atyád s a szentlélek
  most és mindörökké ámen
  
  ...
  
  kedves házigazda bocsánatot kérünk
  hogy az itteni létünkben mi valamit vétettünk
  most már elmegyünk a további utunkra
  és magukat hagyjuk az isten oltalmában
  jézusnak szent neve dicsértessék
  

  20. rigmus

  (mezőkölpény)

  szívünk ma felette virul
  könnyű érzés vette körül
  ma jézus születése napja
  vártuk rá már több hónapja
  földi rétek rövid nyarak
  komoly téllel szomorítnak
  de ha eléred az újévet
  isten legyen veletek
  azt kívánjuk mindnyájan
  kik itt vagyunk egynéhányan
  

  21. sok szent istván napokat

  (szék)

  sok szent istván napokat vígan elérhess
  napjaidat számlálni ne légyen terhes
  az ég harmatja szívedet újítja
  áldások árja házad elborítja
  mígleg az egek várát jobban szemléled
  ott aztán az életed jobban cseréled
  az úr a boldog életben részt adjon
  a szentek serge közében fogadjon
  

  22. istván-köszöntők

  (váralmás)

  a dunában úszik egy harcsa
  jóisten a szent istvánokat sokáig tartsa
  

  23. derül az égnek felvont szép sátora

  (szilágysámson)

  derül az égnek felvont szép sátora
  bomlik fellegnek fekete homálya
  fébrusnak pedig aranykoronája
  fénylik tündöklik fénylik tündöklik
  
  a nap ő gyászát immár levetette
  szép hajnalpírnál magát díszítgette
  aranyszínhaját rózsákkal hímezte
  úgy szellőztette úgy szellőztette
  
  derül szép fénye szent ... (géza) napjára
  bátran én kezem pennáját felkapja
  én szívem pedig ezeket kivánja
  éljen szent ... (géza)
  
  sok napokat hónapokat élj nagy örömmel
  keserűség egyéb ínség a betegséggel
  tőled messze távozzanak az angyalok hordozzanak
  veszély ellen hűségesen oltalmazzanak
  
  mikor a fényes égen többé csillag nem lészen
  mikor a nap és a hold mind elfogynak egészen
  akkor szálljon fejedre búbánat örömödre
  de addig élj kedvedre
  
  soha bánat ne érje életednek sajbáját
  még a bú se tépdesse életed vitorláját
  élj boldogul csendesen élj istennek kegyesen
  pályád futva sebesen
  
  ...
  
  mert voltak idők amikor még valaki köszöntött
  s ennek emlékezetére bokrétákat kötözött
  ilyenformán én most szent ... (géza) barátunkat köszönteni szeretném
  hogy köszöntésemnek szavával jobban kedvébe esném
  de az idők elhervaszták szívemnek szándékait
  a késő ősz leszakítá virágimnak szépeit
  s csak jókívánságaimat szedem elé mint virágokat
  tiszteletemnek jeléül bemutatni azokat
  fogadd el hát én szívemnek téged áldó szavait
  sok évekig élvezhessed istennek áldásait
  éld örömmel neved napját hozzátartozóiddal
  s a jövő szent ... (géza) napját érd meg
  tele kamrával kolbásszal sonkával
  s a pincéd legyen tele pálinkával jó borral azt kívánom
  

  24. sok szent jános napokat

  (ördögösfüzes)

  sok szent jános napokat vígan elérhettünk
  napjainkat számlálni ne legyen terhünkre
  az ég hamatja testünket ringatja
  éljen szent jános napja
  

  25. istván-köszöntők

  (nyárádselye)

  örömtelt kebellel és hálás szívvel kívántunk megjelenni
  ezen tisztes háznál úgymint karácsony másodnapja reggelén
  mert mi ugyan tudjuk hogy ezen háznál istván nincsen
  de van egy olyan nőszemély aki a mi tiszteletünk tárgya
  adja isten az a személy isten előtt legyen kedves
  emberek előtt dicséretes
  mert bölcs rendelése az istennek hogy előbbször
  jó rendet szabott mindennek
  ez az úristennek hozzánk nagy kegyelme
  hogy el nem hagyott minket kegyes segedelme
  a jézusi szép hajnalcsillag hosszas ideig tündököljön
  a házunk felett a ház falán belől béke boldogság virágozzék
  
  elérkeztünk tisztelni
  neved napját áldani
  néked istván
  ha te most meg nem veted
  a mi tiszteletünket
  megköszönjük
  
  éljen istván áldott boldog esztendőket
  vélünk együtt sok szép jeles ünnepeket
  
  az öröm poharába
  vígság koszorújába
  részleltesse
  egész háza népével
  minden kedveseiddel
  boldogul élj
  
  éljen istván áldott boldog esztendőket
  vélünk együtt sok szép jeles ünnepeket
  
  igen tisztelt házigazda mi nagyon szépen megköszönjük a hozzánk mutatott
  jóakaratot amelybe' minket szíveskedett részesíteni mert mi ugyan erre
  érdemtelenek voltunk de a jószívűség arra bírta önöket hogy megvendégeljenek
  mi elfogadtuk adja az isten hogy amit a részünkre juttattak nyoma
  ne láttassék hanem a helyett adjon az isten sokakat hogy máskor sok jó
  embertársát ilyen dús terített asztal mellett megvendégelhesse
  akinek tetszik szabad még szólnia kedves barátaim útnak kell indulni
  
  hélibusznak völgye zeng
  jézusunknak szava cseng
  a barátság társasága
  énekléstől zeng
  
  reng a föld ahol állunk
  mert itt egy hajdont látunk
  kinek neve hajdon istván
  ki előtt állunk
  
  örülj hát te is istván
  mert örömöd napjára
  eljutottál és virradtál
  neved napjára
  
  adja az egek ura
  hogyha jön a végóra
  a mennybe szállj és ott találj
  a legfőbb jóra
  

  27. ez napon mi megjelentünk

  (szék)

  ez napon mi megjelentünk
  nevedet hogy tiszteljük
  mert ma szent jános kit oly régen várunk
  hajnalaid felderüljön szívünk örömbe merüljön
  nohát vigadjunk
  
  áldást kérünk jó istenünk
  a magos egekből
  adjon az úr az égből
  az egeknek egéből
  az úrjézus kebeléből
  nyugtassa meg szent öléből
  örökké ámen
  
  gyönge sergünk víg örömmel
  zendíti rá kis dalát
  azt kívánjuk jánosnak hogy
  érje vígan névnapját
  érje is el s töltse is el
  a leghasznosabbakat
  éljen éljen jános éljen
  
  éljen jános jókedvébe
  bánat ne szálljon szívébe
  éljen éljen jános éljen
  

  28. újesztendő lyukas kendő

  (szásztancs)

  újesztendő lyukas kendő
  újból eljött az esztendő
  kelj fel ferkó ég az erdő
  kelj fel gazduram
  tégy az asztalra
  

  29. névnapköszöntő

  (péterlaka)

  ez új idő
  új esztendő
  most kezd újulni
  újulását víg örömmel
  kezdjük hirdetni
  
  hirdeti már
  a messiás eljöttünk lenni
  hogy lehessünk
  úrjézusnak
  mind úrfiai
  
  úrjézusunk
  áldjál meg minket
  bor-búzával
  békességgel
  látogass minket
  
  eltölt már egy
  óesztendő
  melyben bánkódtunk
  bánat miatt
  siralomra
  sokszor jutottunk
  
  jutott hozzánk
  egy új idő
  melyben vigadjunk
  s víg örömmel
  az istennek
  hálákat adjunk
  
  ...
  
  áldom magasztalom az egeknek urát
  ki elhozta nékünk ez újesztendő napját
  áldja meg az isten e háznak gazdáját
  cselédestül együtt kedves gazdasszonyát
  boldog új évet kívánunk