bolt.piarista.hu

Nóták

  2 feldolgozás / Karikás / Búélesztő szellő

  1. Átokdal

  verd meg isten az irigyet
  aki tőlem el nem férhet
  
  vedd el a szeme világát
  hogy ne lássa szép világát
  
  ne lássa világ szépségit
  tapogassa a hid végét
  
  úgy keresse a kenyerét
  úgy keresse a kenyerét
  

  2. Kövecses víz - ballada

  kövecses viz közepibe fürödik két gerlice
  odamene egy nagy madár elvadássza egyiket
  egyiket vadássza a másikat megitatja
  
  felreppen a kisgerlice berepül az erdőbe
  ott sem szállott szép zöld ágra leült egy száraz ágra
  verdesi az ágát kiáltja társacskáját
  
  társam társam édes társam kiáltnálak nem hallod
  kiáltnálak de nem hallod keresnélek nem kaplak
  ha téged nem kaplak én leszek az egy árva
  
  még a szél is inkább fújja az árvát az idegent
  mint kinek nincs apja anyja sem igaz pártfogója
  lehajtom fejemet szerencsétlen születtem
  

  3. Hová mész

  hová mész hová mész szép karcsú legényke
  ide s oda menek hogy szeretőt vegyek
  mondom mondom fordulj ide mátkám asszony
  
  jó édes almája szép csokros virágja
  leszedem virágját eszem jó almáját
  mondom mondom fordulj ide mátkám asszony
  
  míg almáját eszem kedvesemet nézem
  virágot ad nékem kalapomba teszem
  mondom mondom fordulj ide mátkám asszony
  

  4. Ez a világ

  ez a világ olyan világ
  mint a mogyorófa virág
  sokat igér keveset ád
  mit ád is mind keserűt ád
  
  annyi bánat a szívemen
  kétrét hajlott az egeken
  egyedül hagyott a világ
  egyedül búsulok immár
  
  nem tudtam én elgondolni
  hogy e világ meg bír csalni
  kicsi voltam nyughatatlan
  hamis voltam tudhatatlan
  

  5. Ludasim

  ludasim pajtásim hol az én lúdjaim
  tizenketten voltak mind fehérek voltak
  
  csak kettő volt barna harmadik az anyja
  kerülj ludam kerülj kertem alján kerülj
  
  ott es csak úgy kerülj búval meg ne merülj
  mert ha belé merülsz soha ki nem kerülsz
  
  jöjjön haza ludam vejszen oda uram
  ő se vesszen szegény mer jó pipás legény
  

  csujogatás

  az én ludam a szürke
  azt a viccet megtette
  térdig érő nagy hóba
  felmászott a tojóra
  

  6. Kapum előtt

  kapum előtt mindig
  egy csillag ragyogott
  annak a csillagnak
  sok irigye is volt
  
  jót kívánok szívem
  szíved vígan éljen
  semmi szomorúság
  szívedhez ne érjen
  
  szerelem gyertyája
  asztalodon égjen
  szépséged jóságod
  az égig felérjen
  
  két fehér karodban
  két szép arany perec
  éltessen az isten
  azzal akit szeretsz
  
  kapum előtt mindig
  egy csillag ragyogott
  annak a csillagnak
  sok irigye is volt
  

  7. Búélesztő szellő

  búélesztő szellő siralmas esztendő
  kinek fordul jóra kinek siralomra
  másnak fordul jóra nekem siralomra
  mert az én édesem el van tőlem zárva
  
  el van tőlem zárva anyja igen tiltje
  ne engem szeressen gazdag lányt keressen
  verje meg az isten a szeretőm anyját
  miért tiltja előlem az ő kedves fiát
  
  verje meg az isten veretlen ne hagyja
  a falu közepén csoda essen rajta
  

  8. Nem szánt vet

  nem szánt vet az égi madár
  mégis eltartja a határ
  én sem szántok se nem vetek
  mégis megélek köztetek
  
  el is mennék itt is ülnék
  bánatimból kitérülnék
  bánataim sokak nagyok
  magam gyámoltalan vagyok
  

  9. Csendes

  csendes patak partján
  felnőtt egy virágszál
  magas karcsú szárán
  egy csuda virág áll
  
  e csuda virágnál
  kedves angyalom áll
  kitől e föld hátán
  szív jobbat nem talál
  
  pataknál édesem
  virágos kertjében
  virágot ültetget
  szerelem földjében
  
  napfelkölte felől
  nagy szélvész indula
  váirágostól mindent
  homályba boríta
  
  nagy szél kerekedik
  patakba vettetik
  minden boldogságom
  véle elvéttetik
  
  mégis nekifognék
  ha belé nem vesznék
  talán édesemmel
  még egyet szólhatnék
  
  szép kövecses vize
  csendesen halad el
  tengerbe viszi bé
  ha még szirmokat lel
  

  10. Hideg szél

  hideg szél fújdogál
  falevél hulldogál
  lányhűség múldogál
  jó legény sirdogál
  
  nem bánom nem bánom
  csk szívből sajnálom
  hogy az én édesem
  más karján találom
  
  ha azt én tudhatnám
  ki lesz az én babám
  kedveznék én annak
  az én galambomnak
  
  fehér az én ingem
  megölelhetsz engem
  piros az én orcám
  megcsókolhatsz rózsám
  
  a test lélek nélkül
  hervadásra készül
  jaj az én lelkemnek
  rózsám nálad nélkül
  
  hideg szél fújdogál
  falevél hulldogál
  lányhűség múldogál
  jó legény sirdogál
  

  11. Sokfelé

  alulról fúj hideg szél
  hasad a jég kétfelé
  
  hajt a gulyás kifelé
  makó vásárhely felé
  
  viszik a lányt felfelé
  hull a párta lefelé
  
  csúsz a pendely felfelé
  csúsz a gatya lefelé
  
  csúsz a lába szétfelé
  csúsz a kéreg befelé
  
  nő a hasa kifelé
  gyermeke lesz ősz felé
  

  12. Vendégküldő

  három kislány a réten
  virág van a kezében
  nem kell nékem a virág
  csak az aki csókot ád
  
  még maholnap itt leszek
  holnapután elmegyek
  édes rózsám ne vess meg
  egyszer-kétszer csókolj meg
  
  három éjjel három nap
  nem elég a lábamnak
  bárcsak ez az éjszaka
  mindörökké tartana
  
  menj ki vendég a házamból
  mert fát kapok a lóca alól
  csiviritem csavaritom
  majd a hátadra lapitom
  
  a fűzfának nincsen töve
  a vendégnek nincsen szeme
  szeme volna haza menne
  ilyen soká itt nem lenne
  
  eddig vendég jól mulattál
  ha tetszenék elindulnál
  uccu gazda kapjál rúdra
  a vendéget indítsd útra