bolt.piarista.hu

Nóták

  2 feldolgozás / Makám - Lovász Irén / 9 colinda

  mennyei szép hajnal

  mennyei szép hajnal
  termő ékes águnk
  földre szállt fiadat
  réges régtől vártuk
  
  puha zöld mohával
  néki megágyaztunk
  illatos szénával szépen
  takargatni vágytunk
  
  véltük nem szüléd őt
  márvány palotában
  szülted vala nékünk
  apró istállóban
  
  született született
  barmok melengették
  rongyos jászolában ketten
  féltőn őrizgették
  
  várták hű pásztorok
  tejjel borral mézzel
  jó három királyok
  mirhával tömjénnel
  
  üzente volt nékünk
  gábriel arkangyal
  betlehemi csillag
  most jő el a hajnal
  
  most jő el a hajnal
  betlehemnek földjén
  nyugszik jászolában nékünk
  ő az igaz törvény
  

  hajdan rég

  hajdan rég
   zengte dávid énekét
   szólott biztatva eképp
   jessze törzse virulj még
  éledj hát
   virulj áron vesszeje
   reménységünk gyökere
   próféták igérete
    ó jöjj el megváltónk emmánuel
    ó tégedet sóhajt ma izrael
    ó izajás szava beteljesül
    ó ha velünk az úr ki ellenünk
  
  őrá vár
   izraelnek gyermeke
   reád szállt az úr lelke
   ő lesz jákob öröke
  téged hív
   júda minden pásztora
   virulj dávid városa
   csillag kél e világra
  
  elküldé
   hajdan az úr angyalát
   így köszönti máriát
   józsef szűzi mátkáját
  áldott légy
   minden asszonyok előtt
   ki méhében magzat nőtt
   igaz lész az úr előtt
  

  ő jön a szánon

  ő jön a szánon ő jön a szánon a szívem adom
  néked ajánlom néked a távoli kereveten
  égbeli tájon nincs soha nincs soha eledeled
  ülsz a világon mennyei trónodon szekereden
  
  nincs e világon gondod a búra a bajra ha
  száll az igaz füst száll az igazra gonoszra de
  kérlek a vártán légy velem ég ura még most
  (gyenge a szívem nem zabolázta a város)
  szűz lovaim még nem feledik ma a táltost
  
  hold ül a tájon napnak ezüstje az égen az
  úr keze int most kincseit szórja a szélben
  vad haragunkat ő viszi űzi a háztól
  dúlt hadainkért száll az imánk a parázsból
  

  hull a tél haja

  hull a tél haja kedvesem
  csüng a kisded a kebleden
  indulás nincs kegyelem
  jaj nekem ó jaj nekem
  
  merre út vezet nem tudom
  otthonom jó otthonom
  véd az úr az én pásztorom
  izrael hazavár
  
  számban út pora nincs kenyér
  vág a szél foga csontig ér
  száz vadász jön a gyermekér'
  jaj a vér ó jaj a vér
  
  százan űzik a gyermeket
  százat ölnek ma egy helyett
  retteg ám ama rettegett
  nagy király heródes
  
  számban út pora nem tudom
  merre hív ma a pásztorom
  merre nyájam mily földre ér
  van remény ó van remény
  
  vissza vissza a múltba
  mózesünk csoda kútja
  át a tengeren újra
  ó egyiptom(a) vár
  

  magnificat

  ... magnificat anima mea dominum
  et exutavit spiritus meus in deo salutari meo
  quia respexit humilitatem ancillae suae
  ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes
  quia fecit mihi magna qui potens est
  et sanctum nomen eius (1 lukács 46-49)
  
  salvare salvari
  cantare cantari
  ornare ornari
  

  ó jöjj ó jöjj

  ó jöjj ó jöjj kicsiny virág
  téged szomjaz már a világ
  téged óhajt a föld s az ég
  űzd el lelkünk sötétségét
  
  űzd el szívünk búját baját
  a sátánnak csábítását
  nincsen borunk nincs kenyerünk
  égi mannád minden étkünk
  
  nyíljék az ég harmatozván
  üdvösséged reánk hozván
  ne nyeljen el örök halál
  üdvözítőnk ó jöjj el már
  
  karácsonykor éjféltájban
  megszületett akit vártam
  megszületett isten fia
  az ártatlan kis jézuska
  
  gyerünk menjünk jászolához
  boruljunk le a lábához
  ébredj dudás ne aludjál
  fényes az ég nem kell lámpás
  

  földből lettünk

  földből lettünk földdé válunk
  földből élünk föld az ágyunk
  el kell mennünk nincs mit tegyünk
  halál mérgét be kell vennünk
  
  föld a kenyér föld a ház is
  föld a csupor föld a máz is
  földből támad száz forrásvíz
  belőle hajt a zöld ág is
  
  küldte az úr szűz máriát
  véle küldte ő szent fiát
  küldte júda nagy földjére
  a megszentelt betlehembe
  
  küldtte nékünk hogy ne féljünk
  a haláltól ne rettegjünk
  bűnbánatra hogyha térünk
  megbocsájtja minden vétkünk
  
  bűneinket megbocsájtja
  halál mérgét köddé váltja
  bús szívünket vígasztalja
  árva lelkünk gyógyítgatja
  
  a föld szent föld ahol termett
  megváltónk még kicsiny gyermek
  értünk jött el a nagy földre
  határokat eltörölte
  

  mikor a messiás

  mikor a messiás miköztünk lakozék
  házról házra járván szállást koldulgaták
  
  nagy hegyi tolvajhoz bátran kopogtaték
  adj szállást adj szállást ahol megnyugodnék
  
  adj szállást adj szállást látod majd meghalok
  atyám házában majd rólad gondoskodok
  
  nagy hegyi tolvaj őt nem könyörülé
  korbácsos szolgákkal pusztába elűzé
  
  akkor jézus krisztus vette tarisznyáját
  még az út porát is jól lerázta mindjárt
  
  a városba menvén tovább keresgéle
  hátha igaz embert lel még ma egy éjre
  
  jó vendégfogadós adjál nékem szállást
  az isten kedvéért kínszenvedéséért
  
  nem adhatok nem én ó te szegénylegény
  vendégeim vannak csúfot űznek rajtad
  
  menj el szegény legény szegény utasember
  a város szélén él már csak igaz ember
  
  adj szállást adj szállást veronika asszony
  nincs aranyos pénzem nincs hol megnyugodnom
  
  miért ne adnék én szegény utasember
  van kicsiny házamban még számodra is hely
  
  egyikben lefekhetsz másikban nyugodhatsz
  tündöklő korona nékünk világolhatsz
  

  hajda szélben

  hajda szélben hajda havak alatt
  nem tudom még merre vagy
  fenn az égben napsütésben
  engem mikor simogatsz
  nem tudom még merre fut a kocsi
  merre siklik a szán
  nem tudom még szólj ha közeledik
  menten eléd futok már
  
  kósza emlék hullik a vakolat
  mállik mindn rozsda már
  benn a házban jó nagy ágyban
  fekszem anyám oldalán
  épp mesét mond merre fut a kocsi
  merre siklik a szán
  jó meleg van tűzfa recseg-ropog
  gőzölög a tea már
  
  messze-messze szállnak a madarak
  kint a kert is télre vált
  kis szobában körbe hárman
  halkan kályha muzsikál
  mindenünk van bár már ütött-kopott
  este zsíros kenyér
  ágnes mindig zongorázni akar
  kéményen süvít a szél
  
  és betoppan nagykarácsony hava
  ég a gyertya is fenn a fán
  benn a házban jó lakásban
  végre együtt a család
  jó anyám még mindig sürög-forog
  mennyi meglepetés
  én apával lenn az asztal alatt
  ó de jó a nevetés