bolt.piarista.hu

Nóták

  A magyarság népzenéje / 01

  Hej, Dunárol fuj a szél, Feküdj mellém, majd nem ér! Dunárol fuj a szél. Ha Dunárol nem fulna, Akkor hideg nem volna. Dunárol fuj a szél. `Karácodfa` (Baranya) Bálint Péterné Ács Katalin (49) Vargyas, Andrásfalvy 1962. AP 4483/g.

  1. Fújnak a föllegëk

  1. Fújnak a föllegëk
  Somogy mëgye felől,
  Sokat gondolkoztam
  A soraink felől.
  
  2. Sokat gondolkodtam
  Még annak előtte,
  Fëlségëdnél dolgunk
  El vagyon rëndëlve.
  
  3. Sokat gondolkodtam
  A régi atyákról,
  A világon való
  Sok bujdosásomról.
  
  `Nemespátró` (Somogy)
  Szakáll Józsefné Bebők Judit (62)
  Olsvai 1962.
  AP 4327/e.
  

  1. Mögösmerni a kanászt ékës járásáról,

  1. Mögösmerni a kanászt ékës járásáról,
  Űzött-fűzött bocskoráról, tarisznyaszíjától.
  Hücs ki, disznó, a berökből, csak a füle látszik.
  Kanászbujtár bokor mellett mönyecskével játszik.
  
  2. Elszaladt a kemönce telli pogácsával,
  Utánnamönt a kanász fényös baltájával.
  Árkot ugrott, nagyot fingott, kitörött a lába,
  Könyörgött a kandisznónak, tögye kalodába.
  Betötte a kalodába, tüske mönt a valagába,
  Huzd ki hamarjába!
  
  `Szentkatalin` (Baranya)
  Szilágyi József (63)
  Vargyas, Andrásfalvy 1962.
  AP 4479/a.
  

  1. Hol háltál az éjjel, cönögemadár?

  1. Hol háltál az éjjel, cönögemadár?
  Ablakodba háltam, kedves vi\jolám.
  Mér be nem gyüttél, cönögemadár?
  Féltem az uradtú, kedves vi\jolám.
  
  2. Nincs itthun az uram, cönögemadár,
  Laskai erdőbe ritka röndöt vág.
  Jó lova\ji vannak, hama hazaér,
  Jaj lësz neköd, rózsám, hogyha nálam ér.
  
  `Báta` (Tolna)
  Pápa Józsefné Kocsis Katalin (66)
  Seemayer 1936.
  Gr 61/Ba.
  

  Két krajcárom volt, azt elástam,

  Két krajcárom volt, azt elástam,
  Fölszáradt a torkom, fölástam.
  Így jár, aki mindig bort iszik,
  Még a temetőbe nem viszik.
  
  `Szentkatalin` (Baranya)
  Szilágyi József (63)
  Vargyas, Andrásfalvy 1962.
  AP 4480/h.
  

  1. Bérëslegén, jól mëgrakd a szekeret,

  1. Bérëslegén, jól mëgrakd a szekeret,
  Tüskés sarjú bökködi \ja tenyered!
  Mennél jobban bökködi \ja tenyered,
  Annál jobban rakd mëg a szekeredet!
  
  2. Bérëslegén mezétláb mënt szántoni,
  Otthun hatta \ja csizmáját vasalni.
  Kilenc kovács nëm merte \jelvállolni,
  Mer nëm tudtak sárgo patkót csinálni.
  
  `Perkáta` (Fejér)
  Mosonyi József (78)
  Pesovár F. 1966.
  AP 7388/f.
  

  Megfogott már engem a nap,

  Megfogott már engem a nap,
  Ilyen lányon senki se kap.
  Ki is kapna ilyen lányon,
  Ilyen fekete cigányon?
  
  `Fülöp` (Szabolcs)
  Szabó Dániel (76)
  Kiss L. 1966.
  AP 4895/b.
  

  1. Édësanyám sok szép szava,

  1. Édësanyám sok szép szava,
  Édësanyám sok szép szava,
  Kit hallgattam, kit nem, soha,
  Kit hallgattam, kit nem, soha.
  
  2. Mos hallgatnám, de már késő,
  Eltőt, s elmút sok szép idő,
  Mos hallgatnám, de már késő,
  Eltőt, s elmút sok szép idő.
  
  `Gyimesközéplok` (Csík)
  Halmágyi Mihály (41) hegedűn és Halmágyi Mihályné Ádám Gizella (32)
  Andrásfalvy, Kallós, Martin, Pesovár F. 1962.
  AP 5204/d.
  

  1. Az alföldi csárdába

  1. Az alföldi csárdába
  Három bëtyár magába.
  Így mulatnak bújába,
  Kifordított bundába.
  
  2. Ëggyik mondja nótáját,
  Ölelgeti rózsáját,
  Féreveti subáját,
  Pëngeti sarkantyúját.
  
  3. A második csak hallgat,
  Torka jó bort kivángat.
  Torka jó bort kivángat,
  Babájára gondolgat.
  
  4. A harmadik azt mondja:
  Üljünk, pajtás, a lóra,
  Siessünk, mert itt érnek,
  Elvëszik életünket!
  
  `Szilvás` (Baranya)
  Kozma István (68)
  Olsvai 1965.
  AP 5383/b.
  

  1. Ha mëghalok, mëghagyom,

  1. Ha mëghalok, mëghagyom,
  Lë\ján lëgyën a papom,
  Lë\ján lëgyën a papom,
  Mënyecske a rëktorom.
  
  2. Ha te tudnád, amit én,
  Të's sirnál, nëmcsak én.
  Keservesebben, mind én,
  Nananana...
  
  `Válaszút` (Kolozs)
  Tóbiás Jánosné Varró Mária (69)
  Kallós, Pesovár F. 1964.
  AP 6631/h.
  

  `,,Lakodalmi ugrós'' zenekarral`

  `,,Lakodalmi ugrós'' zenekarral`
  
  `Bogyiszló` (Pest-Pilis-Solt-Kiskun)
  Orsós János (53) és zenekara
  Martin 1976.
  AP 11.312/b.
  

  1. Fekete tyúk szedegeti a meggyet,

  1. Fekete tyúk szedegeti a meggyet,
  Egye meg a fene \ja szeretőmet,
  Úgy egye meg, mint az ökör a répát,
  Resz\=eje meg, mint a kislány a tormát!
  
  2. Tizenkettő, tizenhárom, tizennégy.
  Hát te, piros-barna kislán, hová mégy?
  Megyek én a régi szeretőm után,
  Mögkérdezem, szeret-e még igazán.
  
  3. Hacaccáré, hacaccáré, hacacca,
  Nem vagyok én a lányoknak az ajja.
  Sem eleje, sem az ajja nem vagyok,
  Amér hogy egy kapcabetyár itthagyott.
  
  4. Cigányasszon, vesd meg nekem a kártyát,
  Mondd meg nekem minden szivem szándékát!
  Feleségem, akár csunya, \jakár szép,
  Eltart éngem, ha semmirevaló is.
  
  `Fülöp` (Szabolcs)
  Szatmári Miklósné Mikita Ilona (39)
  Kiss L. 1964.
  AP 4895/i.
  

  `Az előző dallam zenekarral`

  `Az előző dallam zenekarral`
  
  `Szilágysámson` (Szilágy)
  Varga Miklós (74) prímás és Szilágyi Géza (63) brácsás
  Almási, Martin 1969.
  AP 6619/i.
  ,,Csárdás''
  

  1. Kicsi madár, hogy tudsz élni,

  1. Kicsi madár, hogy tudsz élni,
  Mikor nem tudsz beszélgetni?
  Mer én tudok jól beszélni,
  S mégis alig tudok élni.
  
  2. Kicsiny madár, jaj de fënn jársz,
  Mi \jaz oka, alább nem szállsz?
  Alább szállnék, de nem merëk,
  Sok az irigy, s attól félëk.
  
  3. Én Istenëm, mi az oka,
  Nincs szërëncsém sëmmi jóba?
  Van a rosszba, nincs a jóba,
  Van a mindënnapi búba.
  
  `Gyimesközéplok` (Csík)
  Pulika Péter (60), Antal Zoltán (26) ének, Pulika János (38) és Zerkula János (35) hegedűn
  Kallós 1962.
  AP 4687/e.
  

  1. Kicsi tulok, nagy a szarva,

  1. Kicsi tulok, nagy a szarva,
  Nem fér be \jaz istállóba.
  A szarvábú le kell vágni,
  A rózsámtul meg kell válni.
  
  2. Kicsi tulok, nagy a járom,
  Barna kislány az én párom,
  Három kerek éve járom,
  Mégis más lett az én párom.
  
  3. Kicsi csupor, nagy a füle,
  Nem fér a babám zsebibe.
  A fülibül le kell vágni,
  Tölled, rózsám, meg kell válni.
  
  `Türe` (Kolozs)
  Gergely András (45)
  Bereczky, Martin 1971.
  AP 7427/f.
  

  `Az előző dallam zenekaral`

  `Az előző dallam zenekaral`
  
  `Gyimesközéplok` (Csík)
  Pulika János (38) és zenekara
  Andrásfalvy, Kallós, Martin, Pesovár F. 1962.
  AP 5195/e3.
  ,,Lassú magyaros''
  

  Kék iboja, ha leszakajtanálak,

  Kék iboja, ha leszakajtanálak,
  Mit mondaná, babám, ha \jelhagynálak?
  Azt mondanám, verjen meg a Teremtő,
  Sosem voltál igazszívű szerető.
  
  `Szentes` (Csongrád)
  Maszlag Józsefné Mecs Balog Mária (49)
  Dincsér 1939.
  Gr 55/Bb.
  

  `Az előző dallam tekerőn`

  `Az előző dallam tekerőn`
  
  `Szentes` (Csongrád)
  Balla István (63)
  Dincsér 1939.
  Gr 55/Bc.
  ,,Friss''
  

  1. Kis laposon, nagy laposon

  1. Kis laposon, nagy laposon
  Juhászlegény jajgat nagyon.
  Komiszáros veri őtet.
  De sajnálom szëgényëket!
  
  2. Iszik a bëtyár a csapon.
  Sír a kislány az ablakon.
  Në sírj, kislány, ojan nagyon!
  Nem ütik a bëtyárt agyon.
  
  3. Estelëdik, alkonyodik.
  A számadó káromkodik.
  Nem hi\jába káromkodik:
  Mind a három bojtár iszik.
  
  4. Ëggyik iszik Cserepesbe,
  A másik a Sindëlësbe,
  A harmadik a Morgóba,
  Az egész nyáj kótorgóba.
  
  `Dávod` (Bács-Bodrog)
  Szekeres Kálmánné Robár Mária (49)
  Kiss L. 1961.
  AP 3985/a.
  

  1. Hej, rozmaring, rozmaring,

  1. Hej, rozmaring, rozmaring,
  Lëszakadt róllam az ing.
  Van már nékëm kedvesëm,
  Ki mëgvarrja az ingëm.
  
  2. Három véka kendërmag.
  Jaj de büszke legén vagy!
  Mit ér a büszkeségëd,
  Ha nincs szép feleségëd!
  
  3. Három bukor saláta,
  Három kislán kapálta.
  Nem kell nékëm saláta,
  Csak az, aki kapálta.
  
  4. Három bukor ribizli,
  Három kislán szëmezi.
  Nem kell nékëm ribizli,
  Csak az, aki szëmezi.
  
  `Hollókő` (Nógrád)
  azzonyok és lányok
  Borsai 1963.
  AP 6626/c.
  

  1. Mëgházasodtam, te Pista,

  1. Mëgházasodtam, te Pista,
  Feleségëm a Mariska.
  Tisztaságra elég tiszta:
  Kétszër sëpër ëgy hónapba.
  
  2. Kënyeret is jól tud sütnni:
  Kétszër kever kovászt neki.
  Három napig min keleszti,
  Mégis keletlen béveti.
  
  `Gyimesközéplok` (Csík)
  Tankó Istvánné Ambrus Jozefa (71)
  Vikár L. 1963.
  AP 4504/g.
  

  1. Kis pacsirta fütyül hajnalba,

  1. Kis pacsirta fütyül hajnalba,
  Barna kislány z ágyába hallgatja.
  Kelj föl, kislány, a ruhádat vasald ki!
  A babád az állomásra kisérd ki!
  
  2. Nem bánom már, akárhogy dörög az ég:
  Nem veri el az én búzámat a jég.
  Majd ád néköm Ferenc Jóska kenyeret,
  Csak te, babám, ne felejtsd a nevemet!
  
  `Szeged` (Csongrád)
  Molnár Farkas János (72)
  Sárosi 1959.
  AP 2940/d.
  

  Megvert Istenn ostorával,

  Megvert Istenn ostorával,
  Az anyósom lë\jányával
  Jaj, Istenem mért vertél mëg,
  Mer én azt nem érdemlettem, tyuhajja!
  
  `Gyergyócsomafalva` (Csík)
  Koszta Gáborné Sövér Erzsébet (67)
  Szendrei 1969.
  AP 7294/g.
  

  1. Túlsó soron esik az eső.

  1. Túlsó soron esik az eső.
  Në mënj arra, barna szeretőm!
  Mert sáros lësz a vikszës csizsmád,
  Mëgszid, mëgver az édësanyád.
  
  2. Tulsó soron esik a dara.
  Në mënj arra, Csatara Mara!
  Bësározod sárga papucsod,
  Mëgver érte Bagó sógorod.
  
  3. Tulsó soron van a pék háza,
  Van neki \jëgy eladó lánya.
  Ötven éve, hogy már eladó,
  Vëdd mëg, pajtás, ez nekëd való!
  
  `Galgamácsa` (Pest-Pilis-Solt-Kiskun)
  Nagy Ferencné Rácz Veronika (63)
  Bartók J. 1959.
  AP 2827/f.
  

  `(furulyán)`

  `(furulyán)`
  
  1. Kicsi csillag, ha le\jesik, elterül,
  Az én babám, ahol lát is elkerül.
  Ne kerülj el, édes kicsi galambom,
  Mer én nékëd rosszadot nem akarom.
  
  2. Édësanyám sokat intett a jóra:
  Ne menj, fiam, korcsomába borinnya!
  Nem hallgattam édësanyám szovára,
  Lányok vittek engem a csalfaságra.
  
  `Gyimesközéplok-Hidegség` (Csík)
  Timár Viktor (26) furulyán és Timár Imre (32)
  Kallós 1962.
  AP 4682/b.
  

  `(furulyán)`

  `(furulyán)`
  
  Túl a vizen, a tengeren
  Rózsa termett a kenderen.
  Minden szálon kettő-három,
  Jaj, Istenem, ki lesz párom?
  
  `Gyimesközéplok-Jávárdipataka` (Csík)
  Timár Viktor (26) furulyán és Timár Jánosné Csorba Anna (57)
  Kallós 1962.
  AP 4681/g.
  

  1. Igyunk arra, aki búsul,

  1. Igyunk arra, aki búsul,
  Kinek könyve földre csordul.
  Földre csordul, patakot mos,
  Kibe \ja babám gyócs inget mos.
  
  2. Maguntam má hozzád járni,
  Sáros patakot gázolni.
  hidat fogok csináltatni,
  Azon fogok hozzád járni.
  
  `Nagydobos` (Szatmár)
  Kanalas Ilona (32), a 2. versszaktól Baross Istvánné (51) is belekapcsolódik
  Martin, Vargyas 1955.
  AP 5443/i.
  

  1. Úgy elmëgyëk, mëglássátok,

  1. Úgy elmëgyëk, mëglássátok,
  Hogy még hírëm së halljátok.
  Mikor hírëm hallanátok,
  Akkor jó szívvel látnátok.
  
  2. A búbánat keserűség,
  Még a testvér is ellenség.
  Úgy elmëgyëk, mëglássátok,
  Hogy mág hírëm së halljátok.
  
  3. Mikor hírëm hallanátok,
  Akkor jó szívvel látnátok,
  Mikor hírëm hallanátok,
  Akkor jó szívvel látnátok.
  
  `Ditró` (Csík) -- `Budajenő` (Pest-Pilis-Solt-Kiskun)
  Lukács Lőrincná Szőcs Anna (61)
  Domokos P. P. 1962
  ~
  

  1. Sikotai gujajárás,

  1. Sikotai gujajárás,
  Könnyen őröz ott a gujás.
  Kutágason van a rovás,
  Mindön darab két lázsiás.
  
  2. Azt gondolod, mindig így lössz,
  Hogy szeretőm sohasëm lössz?
  Dehogynëm lössz, de már van is,
  Nálad, rózsám, szöbb is, jobb is!
  
  3. Azt gondolod, hogy én bánom,
  Hogy tëtőled el el köll válnom?
  Énelőtem az csak álom,
  Nemcsak të vagy a világon.
  
  4. Azt gondolod, részög vagyok,
  Hogy ëgy kicsit ingadozok?
  Lám, a nád is ingadozik,
  Pedig az csak vizet iszik.
  
  `Csányoszró` (Baranya)
  Sumoni Péter (73)
  Olsvai 1965.
  AP 1490/k.
  

  1. Déltől estig nyillik a piros rózsa.

  1. Déltől estig nyillik a piros rózsa.
  Bárcsak eddig se szerettelek volna!
  Jobb lett volna az én árva szivemnek,
  Hattam vóna békit a szerelëmnek.
  
  2. Azt gondoltad, kisangyalom, megcsaltál?
  De még, biza, meg se szomoritottál!
  Mëgcsaltad te, kisangyalom, magadat.
  Nem találtál nálamnál szëbb virágot.
  
  `Hadikfalva` (Bukovina) -- `Kalaznó` (Tolna)
  Tamás Lajosné Guzerán Emerencia (46)
  Domokos P. P. 1962.
  AP 4457/a.
  

  1. Lóra, csikós, lóra!

  1. Lóra, csikós, lóra!
  Elszaladt a ménës,
  Elszaladt a ménës.
  Csak ëgyedül maradt
  A pányván a nyergës.
  
  2. Nyergeljétök föl hát
  Ezt a darúpirost,
  Ezt a darúpirost.
  Had ugratom átal
  A zavaros Marost!
  
  3. Ha \játalugratom,
  Magam is átmëgyëk,
  Magam is átmëgyëk.
  Bánáti gulyásnál
  Jó vacsorát ëszëk.
  
  4. Igyál-ëgyél pajtás!
  Ez a jó áldomás,
  Ez a jó áldomás.
  Már të innen többé
  Nëm hajtol el marhát.
  
  5. Hajtottam öleget,
  Kilencvenkilencet,
  Borgyut és tehenet,
  Ki\jér a mészáros
  Bankót ád öleget.
  
  `Báta` (tolna)
  Pápa Józsefné Kocsis Katalin (66)
  Seemayer 1936.
  Gr 60/Ba.
  

  1. Lóra, csikós, lóra

  1. Lóra, csikós, lóra
  Elszaladt a ménes,
  Elszaladt a ménes.
  Nem maradt a tanyán,
  Egyedül a nyerges,
  Egyedül a nyerges.
  
  2. Mit tëhetëk róla,
  Ha be vagyok zárva,
  Ha be vagyok zárva.
  Van egy jó bojtárom,
  Majd számol az róla,
  Majd számol az róla.
  
  3. Számolj, bojtár, számolj
  Az öreg lovakról,
  Az öreg lovakról!
  Én is majd számolok
  Kétéves csikókról,
  Kétéves csikókról.
  
  4. A bojtár is felül
  A maga lovára,
  A maga lovára.
  Gëgyek közt, völgyek közt
  Talál ëgy csárdára,
  Talál ëgy csárdára.
  
  5. Szívëm, csaplárosné,
  Micsoda csárda ez,
  Micsoda csárda ez?
  Talán a bëtyárok
  Mulató helye ez,
  Mulató helye ez?
  
  6. Szívëm, csaplárosné,
  Nyisd ki a kapudat,
  Nyisd ki a kapudat!
  Nem nyitom, nem nyitom,
  Mert nem tudom, ki vagy,
  Mert nem tudom, ki vagy.
  
  7. Hallottad-e hírét
  Gömöri betyárnak,
  Gömöri betyárnak?
  Nem sokáig kérem
  Kulcsát istállódnak,
  Kulcsát istállódnak!
  Majd kúcsnak fordítom
  A fényëzs baltámat,
  A fényëzs baltámat!
  
  `Hárskút` (Gömör és Kis-Hont)
  Lükő Ferenc (70)
  Vargyas 1963.
  AP 5133/a.
  

  1. Lóra, csikós, lóra!

  1. Lóra, csikós, lóra!
  Elszaladt a ménes.
  Csak egyedül maradt
  Magába \ja nyerges.
  
  2. elibe, elibe,
  Sárga ló elébe!
  Mer be talál mënni
  A virágoskerbe.
  
  3. Ha be talál mënni,
  Sok kárt fog ott tenni.
  Kedves galambomnak
  Sokat këll fizetni.
  
  `Áj` (Abaúj-Torna)
  Andó György (65)
  Vargyas 1940.
  Gr 73/Bc.
  

  1. Ëgyszër ëgy madárka

  1. Ëgyszër ëgy madárka
  Hozzám kezdëtt járni,
  Ablak\jim alá
  Fészket kezdëtt rakni.
  
  2. Azt ëgy irigy embër
  Észre kezdte venni,
  A madárka fészkit
  Le \jakarta verni.
  
  3. Szállj el, madár, szállj el
  Idegën országra!
  Ott rakjál te fészket
  Babám ablakára!
  
  4. Ott rakjál te fészket
  Babám ablakára,
  Mer itt az árváknak
  Nincsen pártfogója.
  
  `Gyimesfelsőlok-Libaváros` (Csík)
  tankó Béláné Tankó Veronka (42)
  Kallós, Andrásfalvy 1963.
  AP 6223/d.
  

  1. Este a Gyimesen jártam,

  1. Este a Gyimesen jártam,
  bolongombát vacsoráltam.
  Úgy elment az eszem tőlle,
  Megszerettem, aki főzte.
  
  2. Megszerettem, s összekőttünk,
  Jaj de jó világot éltünk!
  Sokszor mondom én azóta:
  Bizon, nem vót bolongomba!
  
  `Gyimesközéplok` (Csík)
  Molnár Péter (64)
  Dobszay 1967.
  AP 7311/c.
  

  Mëgérött a kökén,

  Mëgérött a kökén,
  Mëgérött a kökén.
  Të vagy a kutya, nëm én.
  Szömödrű látom én,
  A szádrú látom én,
  Të vagy a kutya, nëm én!
  
  `Nemespátró` (Somogy)
  Szakáll Józsefné Győrfy Kata (60)
  Seemayer 1937.
  Gr 60/Ac.
  

  1. Viz alá, viz alá,

  1. Viz alá, viz alá,
  Viz a malom alá,
  Viz hajtja a malmot,
  Szerelöm a csókot.
  
  2. Szerelöm, szerelöm,
  Átkozott gyötrelöm,
  Mért nëm virágoztál
  Mindön fa tetején!
  
  3. Mindön fa tetején,
  Cidrusfa levelén,
  Hadd szakasztott volna
  Mindön szögén legén.
  
  4. Lám, én szakasztottam,
  El is szalasztottam,
  Utána szaladtam,
  Jaj de elfáradtam!
  
  `Nagyberki` (Somogy)
  asszonyok
  Olsvai 1960.
  AP 3761/e.
  

  1. Tisza partján lakom,

  1. Tisza partján lakom,
  Keress fël, angyalom!
  Csëndës foljóvíznek
  Csak zúgását hallom.
  
  2. Ha foljóviz volnék,
  Bánatot nem tudnék,
  Hëgyek, völgyek között
  Zëngedëzve járnék.
  
  3. Két ut van előttem,
  Melyikën induljak?
  Két szép szeretőm van,
  Melyiktől bucsuzzak?
  
  4. Ha ëgytől búcsuzom,
  A Mázs mëgharagszik
  Így hát az én szivem
  Soha mëg nem nyugszik
  
  5. Udvarom, udvarom,
  Szép kerek udvarom,
  Többé nem söpör ki
  Az én gyënge karom.
  
  `Kászonimpér` (Csík)
  Veress Istvánné Balázs Mária (56)
  Domokos P. P. 1936.
  Gr 46/Ba.
  

  1. Mária, Mária,

  1. Mária, Mária,
  Mënnyei szép hajnal,
  Kit szépën köszöntött
  Gábriel arkangyal.
  
  2. Mária, Mária,
  Mënnyei szép csillag,
  Ki a bűnös éjben
  Értünk szépën csillog.
  
  3. Mária, Mária,
  Hazánk védőanyja,
  Özvegyëk és árvák
  Mëgvígasztalója.
  
  `Karcfalva` (Csík)
  Antal Andrásné Demeter Julianna (57) és Gyenge Istvánné Antal Amália (69)
  Dobszay, Sárosi 1967.
  AP 6578/a.
  

  1. Üssön mëg, babám, a ménkű,

  1. Üssön mëg, babám, a ménkű,
  \jAkkora, mint ëgy malomkű!
  Halálodat nem kívánom,
  De ha mëghalsz, as së bánom.
  
  2. Irígye\jim sokan vannak,
  Mind a kutyák, úgy ugatnak.
  Hagyok nekik víg napokat,
  Had ugassák ki magukot.
  
  3. Irígykëdjetëk utánnam,
  Leskelődjetëk, nem bánom!
  Kit akarok, asz szeretëk.
  Féjjën a fene tületek!
  
  `Dávod` (Bács-Bodrog)
  Szekeres Kálmánné Robár Mária (49)
  Kiss L. 1961.
  AP 3984/d.
  

  1. A szigeti malom alatt

  1. A szigeti malom alatt
  Három kislány ott mosogat, sejehaj.
  Mögszerettem az ëggyiket,
  Három közül a szöbbiket, sejehaj.
  
  2. Azt is azér szerettem mög,
  Hogy lëhajolt, ugy láttam mög, sejehaj.
  Kövér ina, fehér combja
  Most is a szivemet nyomja, sejehaj.
  
  3. Nëm szeretëm az uramat,
  Csak a kisebbik uramat, sejehaj.
  Arra is, ha mögharagszom,
  Itt a csárda, berúgatok, sejehaj.
  
  `Hobol` (Somogy)
  Magda István (57)
  Bartók J. 1959.
  AP 3085/h.
  

  1. Tegnap vëttem a bocskorom

  1. Tegnap vëttem a bocskorom
  Még az éjjel elmúllatom.
  Csak tödd rá, csak tödd rá!
  Máma tëdd rá, tödd rá, tödd rá,
  Mer hónap már nem érünk rá.
  Csak tödd rá, csak tödd rá!
  
  2. Édösanyám is azt mondta,
  Hogy a bocskort múlassuk el.
  Csak tödd rá, csak tödd rá!
  Máma tëdd rá, tödd rá, tödd rá,
  Mer hónap már nem érünk rá.
  Csak tödd rá, csak tödd rá!
  
  `Szentkatalin` (Baranya)
  Szlágyi József (63)
  Andrásfalvy, Vargyas 1962.
  AP 4481/b.
  

  1. Kisasszon fëlmënt a fára,

  1. Kisasszon fëlmënt a fára,
  Csigirigiri.
  Szálka mënt az ágyékába,
  Bagaragari.
  
  2. Ő azt mondta, piszkáljam ki,
  Csigirigiri.
  De ő aztat nem állja ki,
  Bagaragari.
  
  3. hogy én aztat mëgpiszkáltam,
  Csigirigiri.
  Ëggy üveghintót találtam,
  Bagaragari.
  
  4. Ha nekëd van üveghintó,
  Csigirigiri.
  Nálam van a szógabíró,
  Bagaragari.
  
  5. Nyissuk ki az üveghintót,
  Csigirigiri.
  Kűdjük be a szóbagírót,
  Bagaragari.
  
  6. Döcsögött az üveghintó,
  Csigirigiri.
  Kiszállott a szógabíró,
  Bagaragari.
  
  `Csíkrákos` (Csík)
  Péter Sándor (58)
  Sárosi 1958.
  AP 2519/e.
  

  Kocsira ládát,

  Kocsira ládát,
  Högyibe a dunyhát
  Magam is fölülök.
  Jaj, anyám, anyám,
  Kedves szülődajkám,
  De hamar elvisznek!
  
  `Nemespátró` (Somogy)
  Dömötörfy János (61)
  Seemayer 1937.
  Gr 58/Bc.
  ,,Lakodalmas''
  

  Haragszik a gazda,

  Haragszik a gazda,
  Hogy mink itt mulatunk.
  Vigye \jel a házát,
  Maj mink itt maradunk!
  
  `Hugyag` (Nógrád)
  Ferencz Vilmos (75)
  Olsvai 1956.
  AP 1620/b.
  

  Árokparton kácsatojás.

  Árokparton kácsatojás.
  Ez a kislány de pántlikás!
  Illik neki, mer van neki,
  Szeretője vëtte neki.
  
  `Gombos` (bács-Bodrog)
  Laboda Jánosné Galambos Anna (65)
  Kis L. 1961.
  AP 4098/b.
  

  1. Rászállott a páva

  1. Rászállott a páva
  Bármëgye házára
  A szëgény raboknak
  Szabadulására.
  
  2. Ha mëgszabadulok,
  Oly fogadást tëszëk,
  Mindënnap háromszor
  A templomba mëgyëk.
  
  3. Rab vagyok, rab vagyok,
  Szabadulást várok,
  A jó Isten tudja,
  Mikor szabadulok.
  
  4. Ha mëgszabadulok,
  Oly fogadást tëszëk,
  Mindënnap háromszor
  A templomba mëgyëk.
  
  5. Ott sëm imádkozok
  A mëgholt hívekér,
  Helëm imádkozok
  A szëgény rabokér.
  
  `Szentlászló` (Verőce)
  Tóth Sándorné Fabó Julis (73)
  Kiss L. 1960. X.
  AP 3669/d.
  

  1. Szól a figemadár,

  1. Szól a figemadár,
  Mingyár megvérad már,
  Fordújj hozzám, rózsám,
  Csókold meg az orcám!
  
  2. Hajnaljon, hajnaljon,
  Csak meg ne véradjon,
  Hogy az én galambom
  Jó utat haladjon!
  
  3. Jó utat, jó utat
  A szegény legénynek,
  A \jaz ajtón kívül ment,
  Törjön el a lábod!
  
  `Rozsály` (Szatmár)
  Császi Péterné (80) és Stúrovics Bertalanné (56)
  Maácz, Martin 1965.
  AP 6689/h.
  ,,Lassú csárdás''
  

  1. \jA babám kertjébe

  1. \jA babám kertjébe
  Vagyon ëgy cidrusfa,
  Ahhoz vagyon kötvel
  Ëgy szép pej paripa.
  
  2. Pántlika kantárjo,
  \jArany a zablájo.
  Kedves kisangyalom,
  Të vagy a gazdájo.
  
  3. Kurta farku föcske,
  Szép barna mënyecske,
  Honnaj jöttél ide,
  \jAz idegën földre?
  
  4. Nem jöttem én gyalog,
  A gőzkocsi hozott.
  Babám szép szëmei
  Idecsalogatott.
  
  `Perkáta` (Fejér)
  Mosonyi József (78)
  Pesovár F. 1966.
  AP 7388/d.
  

  `(elő-, köz-, és utójáték hegedűn)`

  `(elő-, köz-, és utójáték hegedűn)`
  
  1. Hozd fel, Isten, azt a napot,
  Hogy süsse fel a harmatot,
  Hozd fel, Isten, azt a napot,
  Hogy süsse fel a harmatot!
  
  2. A harmatot a mezőkről,
  A bánatot a szívemről,
  A harmatot a mezőkről,
  A bánatot a szívemről.
  
  3. Felsütött a nap sugára
  Minden ember ablakára,
  Felsütött a nap sugára
  Minden ember ablakára.
  
  4. Én Istenem, mi az oka,
  Az enyémre nem süt soha,
  Én Istenem, mi az oka,
  Az enyémre nem süt soha?
  
  5. Ujan bu van a szivemen,
  Ujan bu van a szivemen,
  Kétrét hajlott az egeken,
  Kétrét hajlott az egeken.
  
  6. Ha még egyrét hajlott vóna,
  Ha még egyrét hajlott vóna,
  Szivem kettéhasadt vóna,
  Szivem kettéhasadt vóna.
  
  `Gyimesközéplok-Tarkó megálló` (Csík)
  Antal Zoltán (27)
  Kallós 1963.
  AP 6223/b.
  

  1. Mënyëk az úton lefelé,

  1. Mënyëk az úton lefelé,
  Sënki se mondja: gyere bé!
  Túrót s málét vëszëk elé,
  Túrót s málét vëszëk elé.
  
  2. Bánot, bánot, csukros bánot,
  Mér raktál szüvemre várot,
  Mér raktál szüvemre várot,
  Mér nem raktál hëgyre várot?
  
  3. Hazám, hazám, csëndës hazám.
  Bárcsak határodot látnám!
  Látom füstjit, de csak elig,
  Hogy a égen lëngedëzik.
  
  `Gyimesközéplok-Jávárdipataka` (Csík)
  Timár Péterné Molnár Vilma (68)
  Kallós 1962.
  AP 4662/d.
  

  1. Ugy búsulok, maj meghalok,

  1. Ugy búsulok, maj meghalok,
  S mégis jókedvet mutatok,
  Hogy ne lássák, hogy búsulok,
  Hogy az uccákon nem sirok.
  
  2. Sirok titkon, más nem lássa,
  Hull a könnyem le \jëgymásra.
  Hull ölömbe, hull a fődre,
  Hull a meleg kebelembe.
  
  3. E.mënyëk a fődbe lakni.
  Hogy ne taszigáljon sënki.
  Olyan házat csináltatok,
  Ablakit rá nem vágatok.
  
  `Gyimesközéplok-Tarkó megálló` (Csík)
  Halmágyi Vidorné pulika Gizella (64)
  Kallós 1962.
  AP 4688/e.
  

  1. Szépen legel a kisannyon gujája,

  1. Szépen legel a kisannyon gujája,
  A kisasszon maga sétál utána.
  Még messzirül kiáltja \ja gujásnak:
  Szivem, jancsi, terítsd le \ja subádot!
  
  2. Nem terítem én itt le \ja subámot,
  Itt a buza, behajtják a gujámot.
  Mán te \javal, szivem jancsi, ne gondój,
  Kiváltja \jaz édesanyám, ha mondom.
  
  3. Édesanyám, váltsa ki \ja gujámot,
  A gujással tőtöttem éccakámot!
  Jányom, jányom, jányomnak se fogadlak,
  Ha \jén téged egy gujáshoz od'adlak.
  Nem bánom én, édesanyám, tagadj meg,
  Az én szivem a gujásér hasad meg.
  
  `Szirénfalva` (Ung)
  Marci Péterné Kács Erzsébet (61)
  Kiss L. 1958.
  AP 2339/g.
  

  1. Megy a kanász a partnál

  1. Megy a kanász a partnál
  Zsiros kalapjával,
  Utána \ja felesége
  Rongyos kabátjával.
  
  2. Megösmernyi a kanászt
  Mindën járásáról,
  Disznózsírral penderítëtt
  Pörge bajúszáról.
  
  `Borsosberény` (Nógrád)
  Kós József (49)
  Dincsér 1937.
  Gr 5/Ba.
  

  `Az előző dallam dudán`

  `Az előző dallam dudán`
  
  `Borsosberény` (Nógrád)
  Kós József (49)
  Dincsér 1937.
  Gr 5/Bb.