bolt.piarista.hu

Nóták

  A magyarság népzenéje / 02

  Lë\jesëtt a makk a fáról, Most jöttem mëg a tanyáról. Ingëm, gatyám de szennyes, Magam vagyok szerelmes. Ingëm, gatyám eladó, Azon mëgházasodok. `Csurgó` (Somogy) Borbély Jánosné Balog Julianna (77), majd leánya, Borbély Teréz (44) Olsvai 1957. AP 2534/h,i.

  1. Szereti \ja tik a mëggyet,

  1. Szereti \ja tik a mëggyet,
  Ketten szeresünk mink ëgyet.
  Jaj, Istenëm millen furcsa,
  Mikor ketten mënyünk oda.
  
  2. Zöld a kökény, maj mögkékül,
  Mozs vagyok szerető nélkül.
  Maj mögérik feketére,
  Találok én szeretőre.
  
  3. Gyere, babám, a kert mellé,
  Nézzünk ëgymás szöme közé!
  Had nézzem ki két szömödből,
  Szeretsz-ë tiszta szivedből?
  
  4. \=Ere gyere, amerre \jén,
  Maj mögtudod, hul lakom én.
  Vi\jaszgyërtyát égetök én,
  Barna kislányt szeretök én.
  
  `Nemespátró` (Somogy)
  Dömötörfy János (61)
  Seemayer 1936.
  Gr 58A/a.
  

  1. Së nem a víz hozott idë,

  1. Së nem a víz hozott idë,
  Së nem a szél vetëtt idë.
  barna kislán szëmöldökë
  Csalogatott minkët idë.
  
  2. Barna kislán szëmöldöke
  Többet ér, mint a hat ökre.
  A hat ökör az apja\jé,
  Barna kislány a babája\jé.
  
  3. Ki \ja fi\ját házasítja,
  Lëgyën bora, pálinkája!
  Ki \ja lányát férjhëz adja,
  Lëgyën bukros dunnahaja!
  
  4. Ki mënt boré', de soká jár,
  Jaj, Istenëm, mért nem jön má'!
  Még ma \jëgy csëppet së ittam,
  Bizony, majd mëghalok szomjan!
  
  `Szuha` (Heves)
  Horváth Jánosné Bakos Julianna (43)
  Borsai 1969.
  AP 6710/c.
  

  1. Vígan, vígan, víg galambom,

  1. Vígan, vígan, víg galambom,
  Víg órába termëtt rajom.
  Mindég illyen víg voltam én,
  Víg asszony lyánya vagyok én!
  
  2. Ha kihúzom a lábamat,
  Otthon hagyom a bújomat,
  A bújomat, a bajomat,
  Azt a részëgës uramot. `Híjju!`
  
  `Hollókő` (Nógrád)
  Kelemen Istvánné (64)
  Borsai 1963.
  AP 6626/d.
  

  1. Ki van boré', de soká jár,

  1. Ki van boré', de soká jár,
  Jaj, Istenëm, mért nem jön már!
  Még ma jëgy csëppet së ittam,
  Bizony, majd mëghalok szomjan!
  
  2. Ki \ja fi\ját házasítja,
  Lëgyën bora, pálinkája!
  Ki \ja lányát férhëz adja,
  Lëgyën bukros dunnahaja!
  
  3. A fűzfának nincsen töve.
  A vendégnek nincsen szëme.
  Mert ha \jannak szëme volna,
  Ilyen soká \jitt nem volna!
  
  4. Mënj ki, vendég, a házamból,
  Mert fát kapok a lóca \jalól!
  Csivirítom, cavarítom,
  Majd a hátadra lapítom! Ujjujuju jujuju!
  
  `Mátraverebély` (Nógrád)
  Varga Imréné Verebéli Mária (67)
  Borsai 1969.
  AP 6710/g2.
  

  1. Elhajtanám a libám

  1. Elhajtanám a libám
  Komáromig mezítláb.
  Még tovább is elhajtom.
  Ha \ja babám mëglátom.
  
  2. Kis këcskë fëlmënt a zöld fára,
  Ződ ágat szakítt a szájába.
  Így babámm, úgy babám, így lësz jó,
  A libám a rétbe lakik jó'.
  
  `Kishartyán` (Nógrád)
  Bartók Mihály (63)
  Dincsér 1940.
  Gr. 75/Ba.
  

  1. Mikor még én kicsin voltam,

  1. Mikor még én kicsin voltam,
  A di\jó\jér maj mëghaltam.
  De mivel már nagyobb vagyok,
  A szép lányér maj mëghalok.
  
  2. Só laj...
  De mivel már nagyobb vagyok,
  A szép lányér maj mëghalok.
  
  3. Aki \jëngëm nem mond jónak,
  Terëmtse \jaz Isten lónak!
  De lónak is ollyan lónak,
  Hol deresnek, hol fakónak.
  
  `Kishartyán` (Nógrád)
  Bertók Mihály (63)
  Dincsér 1940.
  Gr 75/Bb.
  

  `Az előző dallamok dudán`

  `Az előző dallamok dudán`
  
  `Kishartyán` (Nógrád)
  Bertók Mihály (63)
  Dincsér 1940.
  Gr 75/Bc.
  

  1. Beteg a szeretőm, szëgény,

  1. Beteg a szeretőm, szëgény,
  Én vagyok az orvaslegény.
  A muskátli levirágzott,
  Aból főzök orvasságot.
  
  2. Mëgfogom az ökröm szarvát,
  Fëlszántom az országútját.
  Vetëk belé árpát, buzát,
  Közepibe csukros rózsát.
  
  `Gyimesközéplok-Jávárdipataka` (Csík)
  Timár Viktor (26) furulyán és Timár János (55)
  Kallós 1962.
  AP 4681/c.
  

  1. Eltört már a mázos csésze,

  1. Eltört már a mázos csésze,
  Ángyomasszony megvér érte.
  Ne bántson kend, ángyomasszony,
  Van még több is a piacon.
  
  2. Ángyomasszony kutyát lopott,
  Nékem dudát csináltatott.
  Süsse meg kend, ángyomasszon,
  Mindig morog, mikor fúvom.
  
  3. Jó gazdám vót nékem Balog,
  Mindig mondta: ne járj gyalog,
  Ülj fel a fakó hátára,
  Úgy erëggy bé Ágotára!
  
  `Dévaványa` (Jász-Nagykun-Szolnok)
  Kádár Ferenc (69)
  Sárosi 1960.
  AP 4055/g.
  

  `Az előző dallam furulyán`

  `Az előző dallam furulyán`
  
  `Dévaványa` (Jász-Nagykun-Szolnok)
  Kádár Ferenc (69)
  Sárosi 1960.
  AP 4055/h.
  

  `Az előző dallam citerán`

  `Az előző dallam citerán`
  
  `Dévaványa` (Jász-Nagykun-Szolnok)
  Kádár Ferenc (69)
  Sárosi 1960.
  AP 4056/b.
  

  1. Aki dudás akar lënni,

  1. Aki dudás akar lënni,
  Annak pokolba këll mënni.
  Ott vannak a jó nagy kutyák,
  Abbó lësznek jó nagy dudák.
  
  2. Megdöglött a tarka ludam,
  Kóbolygó lëtt az én uram.
  de \jaz uramat nem bánom,
  Csak a ludamat sajnálom.
  
  `Borsosberény` (Nógrád)
  Kós József (49) énekel, majd dudál
  Lajtha 1937.
  Gr 8/Ac,d.
  

  Pista bácsi, János bácsi,

  Pista bácsi, János bácsi,
  Csak a ládám, azt vigyék ki!
  Vigyék ki \ja kiskert mögé,
  Hogy onnan el ne vihessék!
  
  `Borsosberény` (Nógrád)
  Kós József (49) ének, majd duda
  Lajtha 1937.
  Gr 7/Ac,d.
  

  1. Kerek az én szűröm allya,

  1. Kerek az én szűröm allya,
  Piros selemmel kivarrva.
  Magamról ha lëvetkëzëm,
  Szűröm fejem alá tëszëm.
  
  2. Zöld a pázsit, mëgnyőlt a fű,
  Az én rózsám kökényszëmű.
  Jaj, a szivem, fáj a szivem,
  Ugyan ki gyógyít mëg engem?
  
  3. Máris, gazda, ëgy icce bort,
  Frissen, akit most fölmarkolt.
  Torkomon akadt a bánat,
  Hagy öntsem le, mert föltámad.
  
  `Borsosberény` (Nógrád)
  Kós József (49) énekel, majd dudál
  Lajtha 1937.
  Gr 7/Aa,b.
  

  1. Haja, haja, mégis haja,

  1. Haja, haja, mégis haja,
  Bodor a galambom haja.
  Bodor vagyok én magam is,
  Bodor az én galambom is.
  
  2. Haja, haja, mégis haja,
  Beteg a szeretőm anyja.
  Anná \jIsten, hogy mëghalna!
  Barna lyánya rám maranna.
  
  `Rimóc` (Nógrád)
  Szabó János (75)
  Dincsér 1938.
  Gr 51/Be.
  

  1. Apró murok, petrezselëm,

  1. Apró murok, petrezselëm,
  A vénasszon veszëdelëm.
  Allig várom az ördögöt,
  Hogy elvigye \ja vén dögöt!
  
  2. Vénasszonnak nëm kár volna,
  Ha pokolba láncon volna.
  Ollyan ráncos annak bőre,
  Férehúz a vér is tőle.
  
  3. Édösanyám rózsafája,
  Én vagyok a legszöbb ága.
  Legszöbb ága, legszëbb lánya,
  A mënyecskék / a legényök bokrétája.
  
  `Nemespátró` (Somogy)
  Szakáll Józsefné (60)
  Seemayer 1936.
  Gr 60/Ab.
  

  János bácsi, dudáljon kënd,

  János bácsi, dudáljon kënd,
  Hosszú nótát në húzzon kënd!
  Gyëngék vagyunk, kifáradunk,
  Talán bizony mëg is halunk.
  
  `Béd` (Nyitra)
  Fülöp Imréné Gál Mónika (45)
  Vikár L. 1958.
  AP 3485/i.
  

  Azt hittem, hogy nem kellek katonának,

  Azt hittem, hogy nem kellek katonának,
  Gondját viselem az édesanyámnak.
  De már látom, katonának kell lennem,
  Ferenc Jóska csákóját kell viselni.
  
  `Szentes` (Csongrád)
  Maszlag Józsefné Mecs Balogh Mária (49)
  Dincsér 1939.
  Gr 54/Ab.
  

  1. Felsütött a nap sugára

  1. Felsütött a nap sugára
  Mindën embër ablakára.
  Az enyimre nem süt soha.
  Hej, Istenëm, mi\jaz oka?
  
  2. Hej, Istenëm, mi \jaz oka,
  talán mëg vagyok átkozva?
  Vagy apámtól, vagy anyámtól,
  vagy a legjobb barátimtól?
  
  `Gyimesfelsőlok-Libaváros` (Csík)
  Tankó Béláné Tankó Veronika (42)
  Kallós, Andrásfalvy 1963.
  AP 6223/f.
  

  1. Vágják az erdei utat.

  1. Vágják az erdei utat.
  Viszik a magyar fiúkat.
  Viszik, viszik szegényeket,
  Szegény magyar legényeket.
  
  `Magyarszovát` (Kolozs)
  Dezső György (32)
  Kallós 1962.
  AP 4696/b.
  

  1. Kaszálómban van ëgy nyárfa,

  1. Kaszálómban van ëgy nyárfa,
  Az alatt ül három árva,
  Az alatt ül három árva,
  Mind a három talpig gyászba.
  
  2. Mere mëntëk, három árva?
  Mere mëntëk, három árva?
  Elindultunk hosszu útra,
  Hosszu útra, szógálatra.
  
  3. Vágok néktëk arany vesszőt,
  Csapjátok mëg a temetőt!
  Kejën, kejën, édësanyá[nk]!
  Met elszakadt a gyászruhánk.
  
  4. Nem kelhetëk, édës fi\jam,
  Me béfogott a főd moha.
  Vëgye \jelő záros kúccsát,
  Kóccsolja ki koporsoját!
  
  5. Csókoljuk mëg kezit-lábát,
  S ammellett a két arcáját.
  Csókoljuk mëg kezit-lábát,
  S ammellett a két arcáját.
  
  6. Fi\jam, fi\jam, édës fi\jam,
  Mënjetëk el tik már hazaj!
  Vagyon néktëk mostohátok,
  Ki gondot viseljën rátok.
  
  7. Vagyon apánk, de ostoba,
  Anyánk ës van, de mostoha.
  Mikor fejünköt fésüli,
  Gyënge hajunk min kitépi.
  
  8. Mikor fejért ad rë\játok,
  Vérvel habzik az hátotok.
  Mikor fejért ad rë\játok,
  Vérvel habzik az hátotok.
  
  9. Panaszkodjunk idegënnek,
  Am mëgmondja mindënkinek,
  Panaszkodjunk fűnek-fának,
  Tudtjával adja világnak.
  
  10. Panaszkodjunk a sëprűnek,
  An nem mondja mëg sënkinek.
  Panaszkodjunk a sëprűnek,
  An nem mondja mëg sënkinek.
  
  `Lészped` (Moldva) -- `Szárász` (Tolna)
  Simon Ferenc Józsefné Fazakas Ilona (57)
  Domokos P. P. 1952.
  Gr 195/A.
  

  1. Gyere, pajtás, katonának!

  1. Gyere, pajtás, katonának!
  Jobb lesz dolgod, mint apádnak!
  Nem kell kaszálj, nem kell kapálj,
  Csak a kaszárnyába sétálj.
  
  2. Édesanyám sok szép szava,
  Kit fogadtam, kit nem, soha.
  Megfogadnám, de már késő,
  Mer az idegen az első.
  
  3. Idegenét megfogadtam,
  Az anyámét elhallgattam.
  Idegenét megfogadtam,
  Az anyámét elhallgattam.
  
  `Méra` (Kolozs)
  Magyarosi János (71)
  Pesovár F. 1968.
  AP 7348/g.
  

  1. Tőtik a nagy erdő \jutját,

  1. Tőtik a nagy erdő \jutját,
  Viszik a csángó katonát.
  Viszik, viszik szëgényëkët,
  Szëgény csángó legényëkët.
  
  2. Mikor a nagy erdőn túl mész,
  Ara kérlek, vissza ne nézz!
  Szivednek ne lëgyën nehéz,
  Hogy te idegën fődre mész.
  
  3. Ugy elmënyëk, mëglássátok,
  Soha hirëm se halljátok.
  Mikor hirëmët halljátok,
  Levelemët olvassátok.
  Levelemët olvassátok,
  S könnyeitëk hullassátok.
  
  4. Sir a szëmëm, hull a könyvem,
  De igazán fáj a szüvem.
  Ha \ja te\jéd ës igy tud fájni,
  Sohase tudunk mëgválni,
  Sohase tudunk mëgválni.
  
  `Gyimesfelsőlok` (Csík)
  Ambrus Gézáné Bodor Erzsébet (64)
  Kallós 1965.
  AP 7249/d.
  

  1. A szilágyi halastó, halastó,

  1. A szilágyi halastó, halastó,
  Bele\jestem kocsistól, lovastól.
  Jaj, Istenem, ki vesz ki, ki vesz ki,
  Lesz-e hozzám olyan szíves valaki?
  
  2. Ördög bujjon, babám, a szívedbe!
  Mért válogatsz a szegény legénybe?
  Te sem vagy a le\jányoknak elejje,
  Egyen meg a válogatós fityfene!
  
  `Szilágyi` (Bács-Bodrog)
  Buják Jánosné Bényesi Ágnes (66)
  Kiss L. 1969.
  AP 7042/d.
  

  1. Hová mész te, három árva,

  1. Hová mész te, három árva,
  Hová mész te, három árva?
  Hosszú útra, szolgálatra,
  Hosszú útra, szolgálatra.
  
  `(minden szövegsor kétszer)`
  
  2. Nem menjetek, három árve,
  Nem találtok jó gazdára!
  
  3. Adok nektek három vesszőt:
  Verjétek meg a temetőt!
  
  4. Keljen, keljen, édesanyám!
  Mert elszakadt a gyászruhám.
  
  5. Vagyon nektek mostohátok,
  Aki fehért ad re\játok.
  
  6. Nem kelhetek, három árva,
  Koporsóba vagyok zárva.
  
  7. Elhervadtak az orcáim,
  Pornak változtak csontjaim.
  
  8. Én Istenem, valahára
  Viselj gondot az árvára!
  
  9. Hogy ne jusson hányodásra,
  Egyik ajtóról a másra!
  
  `Magyarvista` (Kolozs)
  Gáspár István (38)
  Kallós 1964.
  AP 7392/i.
  

  `(zenekarral)`

  `(zenekarral)`
  
  1. Le is szállnok, fel is szállnok a fecskék,
  Jaj de busan telnek tüled az esték.
  Látod, babám, eljöhetnél egy este,
  Meglátnád a bus szivemet lefestve.
  
  2. El is mennék én hozzátok egy este,
  Ha \jaz anyád a kapuba nem lesne.
  De \jaz anyád ujan huncút menyecske,
  Meghallgatta, mit beszéltünk az este.
  
  `Szék` (Szolnok-Doboka)
  Ádám István (60) prímás és zenekara, énekel Márk György (42)
  Kallós, Martin, Sztanó 1969.
  AP 6611/f.
  

  1. Mikor a juhász bort iszik,

  1. Mikor a juhász bort iszik,
  Szőke szamár szunnyadozik.
  Ne szunnyadozz, szőke szamár!
  Majd elmënünk a nyáj után.
  
  2. Két hete mán, vagy má három,
  Mi\jóta \ja gazdám várom.
  Amoda jön, amint látom.
  Keselylábú pej szamáron.
  
  3. Azt kérdezi a bojtártúl,
  an-ë károm a falkábúl.
  Nincsen károm, de nem is lësz,
  Még ez a nyáj kezemën lësz.
  
  4. Ejnye, ejnye, hogyne volna!
  Hát az a hat ürü hol van?
  Kutya mëgëtte \ja vérit,
  Zsidó elvitte \ja bőrit.
  
  `Besenyszög` (Jász-Nagykun-Szolnok)
  Köles Joachim (73)
  Paulovics 1961.
  AP 4144/d.
  

  1. Ha fölülök a bugaci halomra,

  1. Ha fölülök a bugaci halomra,
  Onnan nézöm, m\=ere legel a csorda.
  Onnan nézöm, hogy űk m\=re leg\=nek,
  A balszárnya megfordult a cserénnek.
  Eredj, babám, fordícs' mëg az elejit,
  Lëlegeli bazsarózsa levelit.
  
  2. Ha felülök kis pejlovam hátára,
  Mögnézöm a más lovát az állásba.
  Föl is fogok három pirost, hat derest.
  Engem a vármëgye hiába keres.
  
  3. Pakszust kérnek a lovamról, de korán.
  Csak tizennyóc éves vagyok még, babám.
  Nem féllök a vármegye fegyveritűl,
  Lëtagadom a csillagot az égrűl.
  
  4. Belenyúllok a kis lajbim zsebibe.
  Ötös bankó, jaj de kevés van benne!
  Majd elhajtja bëtyárgyerök a Bimbót,
  Kupec ember azé' adja a bangót.
  
  `Kiskunmajsa` (Pest-Pilis-Solt-Kiskun)
  Gyovai József (81)
  Szomjas 1961.
  AP 4200/a.
  

  1. Szaladj, Duna, áradj,

  1. Szaladj, Duna, áradj,
  Essőből, përnyébül!
  Essőből, përnyébül,
  S ëz én könyve\jimből.
  
  2. Mikor ë bút fëlosztották,
  Háromfelé szakasztották.
  Nekëm ë nagyobbját adták,
  Hogy ne kelljën többet osszák.
  
  3. Én Istenem, teremtëttél,
  Búra, bánatra növeltél.
  Bú \jéletëm, bánat napom,
  Feteke gyász alatt lakom.
  
  4. Feteke gyász, fejér üröm,
  Nékëm ë bú nem nagy öröm.
  Én istenem, adj ëgy napot,
  Kivel szabadítsd rabokot!
  
  5. Ë rabokot rabságikból,
  Ingëmët ë bubánattul.
  Én Istenem, adj ëgy napot,
  Kivel szabadítsd rabokot!
  
  `Klézse` (Moldva)
  Miklós Györgyné Szályka Rózsa (70)
  Kallós 1963.
  AP 6162/c.
  

  1. Fehér László lovat lopott

  1. Fehér László lovat lopott
  A Fekete-halom alól.
  Lovat lopott kantárostól,
  Cifra nyereg-szerszámostól.
  
  2. Rajta érte hat vármegye,
  Hat vármeggye, hatvan rabló.
  Fehér Lászlót ott megfogták,
  Börtön fenekére dobták.
  
  3. Fehér László, édes bátyám,
  Aluszol-e, vagy meghaltál?
  Feleli a többi rablók:
  Ne keresd itt a bátyádot!
  
  4. Zöld erdőben, zöld mezőben,
  Akasztófa tetejében.
  Zöld erdőben, zöld mezőben,
  Akasztófa tetejében.
  
  `Tacs` (Beszterce-Naszód)
  Székely Márton (20)
  Kallós 1966.
  AP 7170/n.
  

  1. Tavaszi szél utat száraszt,

  1. Tavaszi szél utat száraszt,
  Tavaszi szél utat száraszt,
  minden madár társat választ.
  De \jén imár kit válasszak,
  Vagy tán vélled megmaradjak,
  Lalalala lalala.
  
  2. Te \jengemet s én tégedet,
  Te \jengemet s én tégedet,
  Lalalala...
  Fáj a szívem szívedért,
  Két fekete szemedér,
  Lalalala...
  
  `Visa` (Kolozs)
  Fodor Jánosné Horváth Zsófi (35)
  Kallós, Pesovár F. 1964.
  AP 7362/h.
  

  1. Édesanyám sok szép szava,

  1. Édesanyám sok szép szava,
  Kit fogadtam, kit nem, soha, kit nem, soha.
  Mos' fogadnám, de már késő,
  Mer az idegëny az első, sejeha.
  
  2. Ha mëghalok, széles uton,
  Széles uton vigyetek, vigyetek!
  S a babám kapujába,
  S a babám kapujába letegyetek!
  
  3. Nyissátok fel a koporsóm,
  A koporsóm fedelét, fedelét!
  Hadd hullassa babám gyászos,
  Babám gyászos könnyeit, de könnyeit!
  
  4. Úgy elmennék, ha mehetnék,
  Ha szabad madár lehetnék, sejeha.
  Szabad madár vagy te, rózsám,
  Mégis ritkán jössze el hozzám, nanana.
  
  5. Kinek nincsen szeretője,
  Menjen ki a zöld erdőbe, zöld erdőbe,
  Irja fel egy zöld levélre,
  Hogy neki nincs szeretője, salajla.
  
  `Válaszút` (Kolozs)
  Tóbiás Jánosné Varró Máriskó (67)
  Kallós 1962.
  AP 4693/h.
  

  1. Szőke vize \ja Tiszának,

  1. Szőke vize \ja Tiszának,
  Szőke vize \ja Tiszának, dana.
  Mon' meg, kislány, az anyádnak,
  Mon' meg, kislány, az anyádnak, dalala.
  
  2. Hogy az egész Tisza mentén,
  Hogy az egész Tisza mentén, dana.
  Nincsen olyan legény, mint én,
  Nincsen olyan legény, mint én, jaj.
  
  `Visa` (Kolozs)
  Mérla János (60)
  Kallós, Pesovár F. 1964.
  AP 7168/a.
  

  1. Édesanyám is vót nékem, de már nincs,

  1. Édesanyám is vót nékem, de már nincs,
  Mer elvitte \ja szegedi nagy árvíz.
  A szegedi nagy ár vize zavaros.
  Nem vagyok én édesanyám fia most.
  
  2. Árva vagyok, árvának is születtem,
  Nem is édesanya nevelet fel éngem.
  Mostoha volt énhozzám a világ is,
  Az árvát még jobban tépi \jaz ág is.
  
  3. Kiskoromtól fogva tartok szeretőt,
  Aj, de engem mennyi keserüség ött!
  Megtanultam, hogy kell tűrni, szënvëdni,
  Azt is tudom, hogy kell szívből szeretni.
  
  `Méra` (Kolozs)
  Magyarosi János (71)
  Pesovár F. 1964.
  AP 7348/j.
  

  1. Mikor Csíkból kiindultam,

  1. Mikor Csíkból kiindultam,
  Színnyem nem vót, úgy búsultam.
  Ë lábam megporosodott,
  Üdőm nem vót, hogy megpallyam.
  
  2. Idegën fődre sétëttem,
  Met hazámbo nem élhettem.
  Idegën főd ëz én hazám,
  S ë jó Isten ëz én apám.
  
  3. S ë jó Isten ëz én apám,
  Sok jó \jasszony ëz én anyám.
  Édësanyám, ha most élne,
  Hëzzám látni csak eljőne.
  
  4. Csontjaimot összegyűtné,
  Koporsóba bététetné,
  Keservessen elsiratná,
  Sënki \jazt meg nem kacagná.
  
  5. Én Istenem, adj ëgy napot,
  Szabadítsd ë bánatokot!
  Hogy én éljek bánat nékül,
  Ë szüvem vigasztalásval.
  
  `Klézse` (Moldva)
  Miklós Györgyné Szályka Rózsa (70)
  Kallós 1963.
  AP 6164/b.
  

  1. Én most ojan vagyok,

  1. Én most ojan vagyok,
  Min' mezőn a talló,
  Kinek ékességit
  Levágta \ja salló.
  
  2. Nékëm is levágta
  Ëgy sëmmirevaló,
  Szëdje ki \ja szëmit
  Két fekete holló!
  
  3. = 2.
  
  4. Köves utca mellett
  Páratlan gelice,
  Kinek e'vvilághoz
  Nem vót szërëncséje.
  
  5. Csërefát égetëk,
  Gyermëkët tëngetëk,
  Csërefának füstje
  Hozta ki könyvemët.
  
  6. Aludjál, aludjál,
  Istennek báránnya,
  Szerelëmből jöttél
  erre a világra.
  
  7. Irígyim, irígyim,
  Sok rosszakara\jim,
  Hagyjátok, hogy éljek,
  S babámval beszéljek.
  
  `Gyimesközéplok-Hidegség` (Csík)
  Timár Jánosné Csorba Anna (64)
  Ujváry 1969.
  AP 7575/b.
  

  1. Annyi irigyem van nékem,

  1. Annyi irigyem van nékem,
  Valahány csillag az égen.
  Nincsen annyi hajamszála,
  Mennyi rosszam akaraja.
  
  2. Kicsi madár, ej de fënn jársz!
  Mi dolog, hogy alább nem szállsz?
  Alább szállnék, de nem merëk,
  Sok az irigy, s attól félek.
  
  3. Kicsi madár, hogy tudsz élni,
  Mikor te nem tudsz beszélni?
  Mer én jól tudok beszélni,
  Mégës alig tudok élni.
  
  4. Kicsi madár, ej de fënn jársz!
  Minden ágtetőre leszállsz!
  Mindenütt azt csirikója,
  Nem lëszëk a tied soha.
  Mindenütt azt csirikója,
  Nem lëszëk a tied soha.
  
  `Gyimesközéplok-Hidegség` (Csík)
  Timár Jánosné Csorba Anna (64)
  Ujváry 1969.
  AP 7575/c.
  

  1. Fényes csillag, jaj de sokat utazol!

  1. Fényes csillag, jaj de sokat utazol!
  Nem láttad-e a babámat valahol?
  Láttam biz én lipótvári fëgyházba.
  Csikót lopott, azér van oda zárva.
  
  2. Debrecenbe sütik a jó kënyeret.
  Tizënhat esztendős kislánt szeretëk.
  Úgy szeretëm, szóval ki së mondhatom,
  Majd mëghalok, ha ëgy napig nem látom.
  
  `Áj` (Abaúj-Torna)
  Andó György (65)
  Vargyas 1940.
  Gr 73/Bb.
  

  Víg voltam én, víg, ezelőtt,

  Víg voltam én, víg, ezelőtt,
  Míg babám járt házam előtt.
  De mi\jota nem járogat,
  Szivemet nyomja a bánat,
  Lalaj lalalaj lalajla.
  
  `Vice` (Szolnok-Doboka)
  Dankó Mária (71)
  Novák 1971.
  AP 8318/j.
  ,,Demeter János Bece nótája''
  

  1. Elveszett a lovam

  1. Elveszett a lovam
  Citromfa \jerdőbe.
  Elkopott a rámás csizsmám
  A lókeresésbe.
  
  2. Ne keresd a lovad,
  Mert be be van az zárva.
  Szolgabíró \judvarába
  Szól a csengő rajta.
  
  3. Ismerem a lovam
  Csngő szóllásáról,
  Ismerem a szeretőm a
  Büszke járásáról.
  
  `Istenmezeje` (Heves)
  csoport
  Dobszay 1967.
  AP 6264/a.
  

  1. Bëtyárgyerëk alatt csörög a haraszt.

  1. Bëtyárgyerëk alatt csörög a haraszt.
  Nyár dërëkán ëgyre izzad a paraszt.
  Úgy elhányja, hányja-veti \ja helyét,
  Ha \jelalszik, elhajtom a hat ökrét.
  Nëm këll annak sëm jótálló, sëm bíró,
  Találkozik bëtyárgyerëk, jó író,
  Ki lëirja az ökrömnek a nevét,
  Gazdájának szülőföldjét, lakhelyét.
  
  2. Kutya paraszt, mindig kint vagy a tanyát,
  Az a csuda, mëg nëm öl a melëg nyár.
  Télën hidëg, nyáron nagyon melëg van,
  Az a csuda, hogy a lélëk benned van.
  
  `Felsővály` (Gömör és Kis-Hont)
  Gyömbér István (65) pásztor
  Sárosi 1963.
  AP 5905/f.
  

  Fölszállott a páva

  Fölszállott a páva
  Vármegye házára,
  Sok szegénylegénynek
  Szabadulására.
  
  `Tápiószele` (Pest-Pilis-Solt-Kiskun)
  Lászka Lajosné (52)
  Paulovics 1964.
  AP 5863/c.
  

  1. Nëm tudja \jazt sënki, csak a jó Isten,

  1. Nëm tudja \jazt sënki, csak a jó Isten,
  Milyen bánat nyomja \jaz én szivemet.
  Ha kicsapna, tenger lënne belőle,
  Nagy a világ, elboritná örökre.
  
  2. Arra kérëm az én jó Istenëmet,
  Gyógyitsa mëg az én gyënge szivemet.
  Gyócsitsa mëg csak még ëgyszër, ha lehet,
  Ha nëm, pedig most vëgyën el engëmet.
  
  `Körösfő` (Kolozs)
  Péntek Jánosné Szabó Ilona (41)
  Bartók 1938.
  Gr 27/Aa.
  

  1. Országúton masirodzom,

  1. Országúton masirodzom,
  A lábamval nagy port hajtok.
  Ó, mel nehéz a járásom,
  keserves az elválásom.
  
  2. Nézz ki, rózsám, ablakdon!
  Ki jár kerek udvarido?
  Vess utánam ëgy pillantást!
  Többet úgyse látjuk ëgymást.
  
  3. Ne sírj, rózsám, ne keserëgj,
  Hogy a të\jéd nem lëhetëk!
  Már én mostan másé vagyok,
  Magamval szabad nem vagyok.
  
  4. Szabad élet, szabad madár,
  Jaj be víg, ki szabadon jár!
  Jártam én ës ëgy ide\jig,
  Tizënkilenc esztende\jig.
  
  `Lészped` (Moldva)
  Márton Ferencné Rózsi Erzsébet (44)
  Kallós 1962.
  AP 7667/f.
  

  1. Megvert Isten ostorával,

  1. Megvert Isten ostorával,
  Az anyósom leányával.
  Én Istenem, mér vertél meg!
  Mer én nem érdemlettem meg, tyuhajja.
  
  2. Túl a vízen veress virág.
  A szeretőm szërre bírják.
  Én is bírom a másokét,
  Úgy fizetek meg azokér, tyuhajja.
  
  3. Megvert Isten ostorával,
  Az apósom jó fiával.
  Én Istenem, mér vertél meg!
  Mer én nem érdemlettem meg, tyuhajja.
  
  `Gyergyócsomafalva` (Csík)
  Csata Kálmán (40)
  Domokos P. P. 1962.
  ,,Gábor Ignácé''
  AP 4461/a.
  

  1. Bánat, bánat, keserűség, még a tesvér is ellenség, csuhajja,

  1. Bánat, bánat, keserűség, még a tesvér is ellenség, csuhajja,
  Bánat, bánat, keserűség, még a tesvér is ellenség, csuhajja.
  Mind azt mondja, ki nem tudja, hogy én nem búsulok soha, csuhajja,
  Pedig nincsen az az óra, hogy a könnyem ne csorogna, csuhajja.
  
  2. Édesanyám is volt nékem, édesanyám is volt nékem, csuhajja,
  Keservesen nevelt engem, keservesen nevelt engem, csuhajja.
  Lalalala...
  
  3. Édesanyám sok szép szava, kit fogadtam, kit nem, soha, csuhajja,
  Édesanyám sok szép szava, kit fogadtam, kit nem, soha csuhajja.
  Megfogadnám, de már késő, énelőttem más az első, csuhajja,
  Megfogadnám, de már késő, énelőttem más az első csuhajja.
  
  4. Annyi nékem az irigyem, mint a füszál a mezőben, csuhajja,
  Annyi nékem az irigyem, mint a füszál a mezőben, csuhajja.
  Lalalala...
  
  `Válaszút` (Kolozs)
  Kallós Juliska (49)
  Kallós 1962.
  AP 5228/c.
  

  1. Addig éli lány világát, míg szél fújja pántlikáját.

  1. Addig éli lány világát, míg szél fújja pántlikáját.
  A pántlika könnyű gúnya, mer azt a szél könnyen fújja.
  Dea fükötő nehéz gúnya, mer azt mindég a bú nyomja,
  Lalalalaj lalala lalajla.
  
  2. Fekete pántlikám fújdogálja a szél.
  Köszönöm, édesem, hogy eddig szerettél.
  Nem én vagyok első, akivel így tettél.
  Verjen meg az Isten, hamar megvetettél!
  
  3. A bazsarózsának lehajlott a szára,
  Hej, én is hajlottam a rózsám szavára.
  Mit ér a rózsafa piros bimbó nélkül!
  Mit ér a szerelem igaz hüség nélkül!
  
  4. istenem, nagy dolog, ki egymást szereti,
  Mégis a jó Isten össze nem vezeti!
  De még nagyobb dolog, ki egymást gyűlöli,
  Mégis két vénasszony összeköszörüli.
  
  `Magyarpalatka` (Kolozs)
  Papp Anna (62)
  Kallós, Andrásfalvy 1963.
  AP 5250/h.